e-Kütüphane: Siz Seçin Biz Alalım!


İÜ Elektronik Dergi Sistemi

 


Click to Play/Pause the animation
Farklı çevresel koşullara maruz bırakılan Legionella Pneumophila bakterilerinin tespitinde uygun yöntemlerin belirlenmesi
Başlık: Farklı çevresel koşullara maruz bırakılan Legionella Pneumophila bakterilerinin tespitinde uygun yöntemlerin belirlenmesi
Yazar: Ada, İpek.
Yayın Yılı: 2014
İnsan hakları bağlamında Avrupa Birliği'nin yasadışı göç politikası: "Türkiye örneği"
Başlık: İnsan hakları bağlamında Avrupa Birliği'nin yasadışı göç politikası: "Türkiye örneği"
Yazar: Yazan, Yeliz.
Yayın Yılı: 2014
Türkmenistan'ın bağımsızlık döneminde kentsel yeniden yapılanma: Aşkabat örneği
Başlık: Türkmenistan'ın bağımsızlık döneminde kentsel yeniden yapılanma: Aşkabat örneği
Yazar: Hanov, Geldi.
Yayın Yılı: 2014
Güncel liderlik yaklaşımları, duygusal zeka, yöneticilerin liderlik tarzları ve duygusal zeka ilişkisinin belirlenmesine yönelik bir araştırma
Başlık: Güncel liderlik yaklaşımları, duygusal zeka, yöneticilerin liderlik tarzları ve duygusal zeka ilişkisinin belirlenmesine yönelik bir araştırma
Yazar: Durmuş, Adem.
Yayın Yılı: 2014
Şirket birleşmelerinin vergi gelirleri üzerindeki etkisi
Başlık: Şirket birleşmelerinin vergi gelirleri üzerindeki etkisi
Yazar: Dolbun, Merve.
Yayın Yılı: 2014
Der Koran
Başlık: Der Koran
Yazar:
Yayın Yılı: 1901
The Noble Qualities of Character
Başlık: The Noble Qualities of Character
Yazar: Ibn Abî D-Dunyâ.
Yayın Yılı: 1973
Tuhfetu'l-Erib bimâ fi'l-Kur'ân mine'l-Garîb
Başlık: Tuhfetu'l-Erib bimâ fi'l-Kur'ân mine'l-Garîb
Yazar: Esîru'd-Din Ebî Hayyân El-Endulûsî.
Yayın Yılı: 1974
The Koran
Başlık: The Koran
Yazar:
Yayın Yılı: 1884
Epître Morale
Başlık: Epître Morale
Yazar: Nada Tomıche.
Yayın Yılı: 1961
El Regımen Del Solıtarıo
Başlık: El Regımen Del Solıtarıo
Yazar: Don Mıguel Asin Palacıos.
Yayın Yılı:
Tefsiri Garibu'l-Kur'an
Başlık: Tefsiri Garibu'l-Kur'an
Yazar: Es-Seyyid Ahmed Sakar.
Yayın Yılı: 1958
The Holy Qor'an Text, Translation and Commentary
Başlık: The Holy Qor'an Text, Translation and Commentary
Yazar: Abdullah Yusûf Ali.
Yayın Yılı: 1946
el-Itkan fî Ulûmî'l-Kur'an
Başlık: el-Itkan fî Ulûmî'l-Kur'an
Yazar: Celâleddin es-Suyûtî.
Yayın Yılı: 1287
el-Mıkna fî Resmi Musâhifi'l-Emsâr ma'a Kitabi'l-Nakt
Başlık: el-Mıkna fî Resmi Musâhifi'l-Emsâr ma'a Kitabi'l-Nakt
Yazar: Ebu Amr Osman bin Saidu'd-Dâni.
Yayın Yılı: 1932
et-Teysîr fî'l-Kira'âti's-Seb'a
Başlık: et-Teysîr fî'l-Kira'âti's-Seb'a
Yazar: Ebu Amr Osman bin Saidu'd-Dâni.
Yayın Yılı: 1930
el-Muhkem
Başlık: el-Muhkem
Yazar: Ebu Amr Osman bin Saîdu'd-Dânî.
Yayın Yılı: 1960
Vucûhu Kur'ân
Başlık: Vucûhu Kur'ân
Yazar: Ebu'l-Fazl Hubeyş bin İbrahim.
Yayın Yılı: 1340
Bedî'u'l-Kur'ân
Başlık: Bedî'u'l-Kur'ân
Yazar: İbni Ebu's-Sab'e'l-Mısrî.
Yayın Yılı: 1957
Ahlâk-i Alâi
Başlık: Ahlâk-i Alâi
Yazar: Alâeddin b. Emrullah.
Yayın Yılı: 1248
Farklı çevresel koşullara maruz bırakılan Legionella Pneumophila bakterilerinin tespitinde uygun yöntemlerin belirlenmesi
İnsan hakları bağlamında Avrupa Birliği'nin yasadışı göç politikası: "Türkiye örneği"
Türkmenistan'ın bağımsızlık döneminde kentsel yeniden yapılanma: Aşkabat örneği
Güncel liderlik yaklaşımları, duygusal zeka, yöneticilerin liderlik tarzları ve duygusal zeka ilişkisinin belirlenmesine yönelik bir araştırma
Şirket birleşmelerinin vergi gelirleri üzerindeki etkisi
Der Koran
The Noble Qualities of Character
Tuhfetu'l-Erib bimâ fi'l-Kur'ân mine'l-Garîb
The Koran
Epître Morale
El Regımen Del Solıtarıo
Tefsiri Garibu'l-Kur'an
The Holy Qor'an Text, Translation and Commentary
el-Itkan fî Ulûmî'l-Kur'an
el-Mıkna fî Resmi Musâhifi'l-Emsâr ma'a Kitabi'l-Nakt
et-Teysîr fî'l-Kira'âti's-Seb'a
el-Muhkem
Vucûhu Kur'ân
Bedî'u'l-Kur'ân
Ahlâk-i Alâi