Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: &Ccedil;ocuk Sa&#287;l&#305;&#287;&#305; ve Hastal&#305;klar&#305; Anabilim Dal&#305; - Alp, Handan. dn&#351; SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509$0025C3$002587ocuk$002bSa$0025C4$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002bve$002bHastal$0025C4$0025B1klar$0025C4$0025B1$002bAnabilim$002bDal$0025C4$0025B1$002509$0025C3$002587ocuk$002bSa$0025C4$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002bve$002bHastal$0025C4$0025B1klar$0025C4$0025B1$002bAnabilim$002bDal$0025C4$0025B1$0026qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509Alp$00252C$002bHandan.$002bdn$0025C5$00259F.$002509Alp$00252C$002bHandan.$002bdn$0025C5$00259F$0026ps$003d300?dt=list 2020-02-26T04:14:45Z Pasif sigara i&ccedil;ici bebeklerde serum antioksidan vitamin (A,C,E) d&uuml;zeyleri ve beslenme tipi ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042818 2020-02-26T04:14:45Z 2020-02-26T04:14:45Z by&#160;&Uuml;lker, D&ouml;nd&uuml;.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49852.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49852.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Adolen d&ouml;nemi &ccedil;ocuklarda d vitamini yetersizli&#287;i ve etkileyen fakt&ouml;rler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739982 2020-02-26T04:14:45Z 2020-02-26T04:14:45Z by&#160;Konak, Murat.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45766.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45766.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Malnutrisyonlu 3-36 ayl&#305;k &ccedil;ocuklarda nutrisyonel rikets tedavisinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710284 2020-02-26T04:14:45Z 2020-02-26T04:14:45Z by&#160;Fidano&#287;lu, Osma.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bulgu veren ilk &#304;ktidar yolu enfeksiyonu olan &ccedil;ocuklarda akut piyelonefrit ve b&ouml;brek parankim zedelenmesinde MAG3 sintigrafinin tan&#305;sal de&#287;eri ve DMSA sintigrafi ile kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:712564 2020-02-26T04:14:45Z 2020-02-26T04:14:45Z by&#160;K&#305;l&#305;&ccedil;aslan, Buket.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>