Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: &Ccedil;ocuk Sa&#287;l&#305;&#287;&#305; ve Hastal&#305;klar&#305; Anabilim Dal&#305; - Genetik Bilim Dal&#305; - T&#305;p Fak&uuml;ltesi K&uuml;t&uuml;phanesi Depo SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509$0025C3$002587ocuk$002bSa$0025C4$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002bve$002bHastal$0025C4$0025B1klar$0025C4$0025B1$002bAnabilim$002bDal$0025C4$0025B1$002509$0025C3$002587ocuk$002bSa$0025C4$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002bve$002bHastal$0025C4$0025B1klar$0025C4$0025B1$002bAnabilim$002bDal$0025C4$0025B1$0026qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509Genetik$002bBilim$002bDal$0025C4$0025B1$002509Genetik$002bBilim$002bDal$0025C4$0025B1$0026qf$003dLOCATION$002509Shelf$002bLocation$0025091$00253AIUITFKDEPO$002509T$0025C4$0025B1p$002bFak$0025C3$0025BCltesi$002bK$0025C3$0025BCt$0025C3$0025BCphanesi$002bDepo$0026ps$003d300?dt=list 2021-06-12T13:45:55Z Karaci&#287;er ve kanda b&uuml;y&uuml;me hormonu (Growth hormon)'na ait h&uuml;cre resept&ouml;rlerinin radyoresept&ouml;r testi ile tayini ent://SD_ILS/0/SD_ILS:898271 2021-06-12T13:45:55Z 2021-06-12T13:45:55Z by&#160;Aktuna, Sadun. dn&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Friend h&uuml;crelerinden (M&uuml;rin eritrol&ouml;semik h&uuml;crelerden) G-ba&#287;layan proteinlerin k&#305;smi safla&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ve bu proteinlerin karakterize edilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:898627 2021-06-12T13:45:55Z 2021-06-12T13:45:55Z by&#160;Onaran, &#304;lhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>