Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: &Ccedil;ocuk Sa&#287;l&#305;&#287;&#305; ve Hastal&#305;klar&#305; Anabilim Dal&#305; - L&ouml;semi SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509$0025C3$002587ocuk$002bSa$0025C4$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002bve$002bHastal$0025C4$0025B1klar$0025C4$0025B1$002bAnabilim$002bDal$0025C4$0025B1$002509$0025C3$002587ocuk$002bSa$0025C4$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002bve$002bHastal$0025C4$0025B1klar$0025C4$0025B1$002bAnabilim$002bDal$0025C4$0025B1$0026qf$003dSUBJECT$002509Konu$002bBa$0025C5$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002509L$0025C3$0025B6semi$002509L$0025C3$0025B6semi$0026ps$003d300?dt=list 2020-02-26T05:31:16Z &Ccedil;ocukluk &ccedil;a&#287;&#305; l&ouml;semi ve lenfomalar&#305;nda ge&ccedil; endokrin yan etkilerinden tiroid i&#351;lev bozukluklar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738685 2020-02-26T05:31:16Z 2020-02-26T05:31:16Z by&#160;Devecio&#287;lu, Esra.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47702.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47702.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akut lenfoblastik l&ouml;semi idame tedavisinde, tedavinin ve hastal&#305;&#287;&#305;n ge&ccedil; yan etkisi olarak osteoporoz/osteopeni riskinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:733372 2020-02-26T05:31:16Z 2020-02-26T05:31:16Z by&#160;Do&#287;an, Enginay.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41024.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41024.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>