Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: &#304;&ccedil; Hastal&#305;klar&#305; ABD - &#304;&ccedil; Hastal&#305;klar&#305;n SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509$0025C4$0025B0$0025C3$0025A7$002bHastal$0025C4$0025B1klar$0025C4$0025B1$002bABD$002509$0025C4$0025B0$0025C3$0025A7$002bHastal$0025C4$0025B1klar$0025C4$0025B1$002bABD$0026qf$003dSUBJECT$002509Konu$002bBa$0025C5$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002509$0025C4$0025B0$0025C3$0025A7$002bHastal$0025C4$0025B1klar$0025C4$0025B1n$002509$0025C4$0025B0$0025C3$0025A7$002bHastal$0025C4$0025B1klar$0025C4$0025B1n$0026ps$003d300?dt=list 2020-02-19T21:36:21Z &#304;leri evre mide adenokanserlerinde t&uuml;m&ouml;r anjiogenezis ve BCL-2 ekspresyonunun sa&#287;kal&#305;m ve tedaviye cevap &uuml;zerine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108193 2020-02-19T21:36:21Z 2020-02-19T21:36:21Z by&#160;Erzin, Yusuf.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ailevi Akdeniz ate&#351;i amiloidozuna ba&#287;l&#305; nefrotik sendromda uzun s&uuml;reli kol&#351;isin tedavisi sonu&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112339 2020-02-19T21:36:21Z 2020-02-19T21:36:21Z by&#160;Serdenge&ccedil;ti, Kamil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hipoparatiroidi (39 olgunun klinik ve laboratuvar bulgular&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilmesi) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109163 2020-02-19T21:36:21Z 2020-02-19T21:36:21Z by&#160;Bonabi, Farnouch Azami.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fosfat yetmezli&#287;inin sistemik kan bas&#305;nc&#305;na ve angiotensin II ile norepinefrin&rsquo;e damarlar&#305;n verdi&#287;i cevaba etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111332 2020-02-19T21:36:21Z 2020-02-19T21:36:21Z by&#160;Sa&#287;l&#305;ke&#351;, Yahya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dyopatik trombositopenik purpurada antitrombositer antikorlar&#305;n lenfosit arac&#305;l&#305;&#287;&#305; ile ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; (trombositotoksisite) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112154 2020-02-19T21:36:21Z 2020-02-19T21:36:21Z by&#160;Erdo&#287;an, Yusuf.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gen&ccedil; ve ya&#351;l&#305;larda pentobarbital sodyumun glikoz asimilasyon koefisiyenti,K &uuml;zerindeki etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111477 2020-02-19T21:36:21Z 2020-02-19T21:36:21Z by&#160;Demiro&#287;lu, Mehmet &Ccedil;etin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gastro-intestinal kanamalar&#305;n kan vol&uuml;m &ouml;l&ccedil;&uuml;m&uuml; ile takibi ve kanama odaklar&#305;n&#305;n s&#305;kl&#305;k dereceleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111345 2020-02-19T21:36:21Z 2020-02-19T21:36:21Z by&#160;U&ccedil;ak, Artemiz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>