Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: &#304;stanbul &Uuml;niversitesi &#304;lahiyat Fak&uuml;ltesi - Biyografi -- Evliyalar - &#304;lahiyat Fak&uuml;ltesi K&uuml;t&uuml;phanesi - Yass&#305;kaya, Hatice. - &#304;lahiyat Fak&uuml;ltesi K&uuml;t&uuml;phanesi Tez birimi SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002b$0025C4$0025B0lahiyat$002bFak$0025C3$0025BCltesi$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002b$0025C4$0025B0lahiyat$002bFak$0025C3$0025BCltesi$0026qf$003dSUBJECT$002509Konu$002bBa$0025C5$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002509Biyografi$002b--$002bEvliyalar$002509Biyografi$002b--$002bEvliyalar$0026qf$003dLIBRARY$002509K$0025C3$0025BCt$0025C3$0025BCphane$0025091$00253AIUILAFK$002509$0025C4$0025B0lahiyat$002bFak$0025C3$0025BCltesi$002bK$0025C3$0025BCt$0025C3$0025BCphanesi$0026qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509Yass$0025C4$0025B1kaya$00252C$002bHatice.$002509Yass$0025C4$0025B1kaya$00252C$002bHatice.$0026qf$003dLOCATION$002509Shelf$002bLocation$0025091$00253AIUILAFKTEZ$002509$0025C4$0025B0lahiyat$002bFak$0025C3$0025BCltesi$002bK$0025C3$0025BCt$0025C3$0025BCphanesi$002bTez$002bbirimi$0026ps$003d300? 2020-12-03T11:31:51Z Ahmed &#350;emseddin Marmaravi'nin Tabakat&uuml;'l-Evliya adl&#305; risalesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:872215 2020-12-03T11:31:51Z 2020-12-03T11:31:51Z by&#160;Yass&#305;kaya, Hatice.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ahmed &#350;emseddin Marmaravi'nin Tabakat&uuml;'l-Evliya adl&#305; risalesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:872216 2020-12-03T11:31:51Z 2020-12-03T11:31:51Z by&#160;Yass&#305;kaya, Hatice.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>