Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: &#304;stanbul &Uuml;niversitesi Di&#351; Hekimli&#287;i Fak&uuml;ltesi SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bDi$0025C5$00259F$002bHekimli$0025C4$00259Fi$002bFak$0025C3$0025BCltesi$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bDi$0025C5$00259F$002bHekimli$0025C4$00259Fi$002bFak$0025C3$0025BCltesi$0026ps$003d300?dt=list 2020-01-18T04:49:20Z Kronik b&ouml;brek yetmezli&#287;i olan &ccedil;ocuklarda a&#287;&#305;z di&#351; bulgular&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879131 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Tokg&ouml;z, &#304;rem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Soket koruma tekni&#287;inin endikasyonlar&#305;, kullan&#305;lan materyaller ve implant ba&#351;ar&#305;s&#305;na etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879448 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Ayg&#305;n, Kamil G&uuml;rcan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Primer ve sekonder damak yar&#305;kl&#305; bireylerin okl&uuml;zyonunun 5 ya&#351; indeksi ile de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879455 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ccedil;ar&#351;anbal&#305;, Hatice &Ouml;zlem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ortodontik tedavinin alt &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; b&uuml;y&uuml;k az&#305; di&#351;lerine etkisinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879412 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Topuz, Alper Can.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yaz&#305;l&#305; bas&#305;nda - dergilerde - toplumun a&#287;&#305;z di&#351; sa&#287;l&#305;&#287;&#305;na ili&#351;kin haberlerin analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879114 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Tay&#351;i, Nuri Mert.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ocuklarda a&#287;&#305;zda g&ouml;r&uuml;len kist ve t&uuml;m&ouml;rler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879115 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Efendi, Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> D&uuml;&#351;&uuml;k doz lazer terapisi ve kullan&#305;m alanlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879116 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&#350;anl&#305;, Ahmet Salih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351;eti kenar&#305;n&#305;n &ccedil;ekilmesinin &ouml;l&ccedil;&uuml;lmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879117 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;La&ccedil;in, &Ccedil;a&#287;da&#351; &Ccedil;a&#287;lar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yap&#305;&#351;&#305;k di&#351;eti geni&#351;li&#287;inin &ouml;l&ccedil;&uuml;lmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879118 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&#304;lieva, Desislava.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Odontojen sin&uuml;zit ve tedavisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879238 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;D&uuml;lgero&#287;lu, Pelin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351;hekimli&#287;i a&ccedil;&#305;s&#305;ndan &ouml;nemi olan kemik ve kas hastal&#305;klar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879239 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ccedil;elik, Melahat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Oral cerrahide son y&#305;llarda kullan&#305;lan biomateryaller ve &ouml;zellikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879240 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Saydam, Ali Onur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Probiyotiklerin yara iyile&#351;mesi &uuml;zerine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879241 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Karamehmeto&#287;lu, Hilal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;atrojenik sinir yaralanmalar&#305;nda klinik de&#287;erlendirme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879242 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Erbay, Gamze.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Red&uuml;ksiyonsuz disk deplasman&#305; hastalar&#305;nda tedavi se&ccedil;enekleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879243 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Aydo&#287;mu&#351;, Ay&#351;e.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kemik iyile&#351;mesi ve engelleyen fakt&ouml;rler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879244 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Bilir, Halenur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bifosfonat kullanan hastalara &ccedil;ene cerrahisinde yakla&#351;&#305;m ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879245 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ouml;zt&uuml;rk, Ay&#351;e Sena.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sj&ouml;gren sendromu ve di&#351;hekimli&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879246 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Korkmaz, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Maksiller sin&uuml;s hastal&#305;klar&#305;n&#305;n te&#351;his ve tedavi se&ccedil;enekleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879247 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;C&ouml;mert, Ezgi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Oral cerrahide kullan&#305;lan greft materyalleri ve g&uuml;ncel yakla&#351;&#305;m ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879248 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Kara&ccedil;an, Hatice Merve.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> N&ouml;tral zon ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879249 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Karabey, Volkan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bifosfonatlar&#305;n oral dokular &uuml;zerine etkileri ve bu etkilerin giderilmesine ili&#351;kin tedavi y&ouml;ntemleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879250 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Akku&#351;, M. &Ccedil;a&#287;atay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Oral cerrahide antibiyotik tedavisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879251 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ccedil;elik, G&uuml;lce Merve.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Temporomandibular eklem hastal&#305;klar&#305;n&#305;n protetik ve cerrahi tedavi y&ouml;ntemleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879252 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Atalay, Elif Nihan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kortikosteroid kullanan hastalarda oral cerrahi giri&#351;imlerin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879253 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Oral, Nilay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dental implantlar&#305;n y&uuml;zey &ouml;zelliklerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879254 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Yoldan, Elif Ece.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; beyazlatma ajanlar&#305;n&#305;n mine &uuml;zerine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879271 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Ar&#305;kan, Serhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Trigeminal nevraljide &ccedil;a&#287;da&#351; tedavi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879255 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;G&uuml;nd&uuml;z, Abdulkudd&uuml;s.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351;hekimli&#287;i e&#287;itimi s&uuml;recinde di&#351;hekimli&#287;i &ouml;&#287;rencilerinin ki&#351;isel a&#287;&#305;z hijyeni davran&#305;&#351;lar&#305;ndaki de&#287;i&#351;im ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879272 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Usta, U&#287;ur Altan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Oral cerrahide sert doku greftleme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879256 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;K&#305;l&#305;n&ccedil;, Hatice K&uuml;bra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yeme-i&ccedil;me sorunu olan hastalar&#305;n a&#287;&#305;z-di&#351; sa&#287;l&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879273 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Y&#305;lmaz, Zeynep.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Metabolik kemik hastal&#305;klar&#305;nda implant uygulamalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879257 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;K&uuml;rs&uuml;z, G&ouml;khan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Apikal rezeksiyon ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879258 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Polat, &Ouml;mer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;&uuml;r&uuml;&#287;&uuml;n s&#305;n&#305;fland&#305;r&#305;lmas&#305;ndaki sistemler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879274 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Bayar, &Ouml;zlem Filiz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Oral kanserlerin &uuml;lkemizdeki etyolojisi, b&ouml;lgesel da&#287;&#305;l&#305;m&#305; ve klinik g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879259 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Koyun, Tuba.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> D&ouml;k&uuml;m metal inley restorasyonlarda kullan&#305;lan metal ve ala&#351;&#305;mlar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879275 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;K&#305;l&#305;&ccedil;, Semra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; hekimli&#287;inde lazerin kullan&#305;m alanlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879260 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;G&uuml;dek, Seda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Rejeneratif pulpa tedavilerinde g&uuml;ncel yakla&#351;&#305;mlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879276 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Mercan, Mesut.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kortikosteroidlerin oral mukoza hastal&#305;klar&#305;n&#305;n tedavisindeki yeri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879261 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Arca, &Ccedil;i&#287;dem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Miyofasyal a&#287;r&#305; ve tedavileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879262 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Bing&uuml;l, Merve.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Endodonti-ortodonti ili&#351;kisi ortodontik k&ouml;k rezorpsiyonlar&#305;na endodontik yakla&#351;&#305;m ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879277 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Koyuno&#287;lu, Safiye.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;mplant destekli protezlerde okl&uuml;zyon ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879263 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Y&#305;lmaz, Burcu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Apeks belirleyicilerdeki geli&#351;meler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879278 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Akg&uuml;l, Yasin Erdem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;st tam ve parsiyel di&#351;sizlik vakalar&#305;nda implant tedavi planlamalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879264 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;G&ouml;ren, G&uuml;l&#351;en.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Endodontide pulpa canl&#305;l&#305;&#287;&#305;n&#305; inceleme y&ouml;temleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879279 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Kambero&#287;lu, Kanber.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351;lerde say&#305; anomalilerine rastlanma s&#305;kl&#305;&#287;&#305;n&#305;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879265 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Sel&ccedil;uk, Nuray.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kanal dolgu maddelerinin s&#305;zd&#305;rmazl&#305;&#287;&#305;n de&#287;erlendirilmesinde kullan&#305;lan farkl&#305; inceleme y&ouml;ntemlerinin irdelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879280 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Erden, Rabia.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fluor iyonu serbestleyen restoratif materyaller ve bu materyallerin uygulamadaki &ouml;nemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879266 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Zorlu, Melahat Ceyda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Periapikal lezyonlar&#305;n etyolojisi ve da&#287;&#305;l&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879281 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Atikler, Mert.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Farkl&#305; &#305;&#351;&#305;k kaynaklar&#305; ile kompozit polimerizasyonu s&#305;ras&#305;nda &#305;s&#305; art&#305;&#351;&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879267 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Turan, Emre.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akut pulpitis vakalar&#305;nda non-steroid antienflamatuar ila&ccedil;lar&#305;n anestezi sa&#287;lanmas&#305; &uuml;zerine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879282 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Baydar, G&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fiber post simantasyonunda t&uuml;k&uuml;r&uuml;k kontaminasyonunun ba&#287;lanma de&#287;erleri &uuml;zerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879268 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;D&ouml;nmez, Fatma Sena.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;rrigasyon sol&uuml;syonlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879283 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;T&uuml;r&uuml;sel, Beril.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; hastal&#305;klar&#305; ve tedavisi kliniklerine ba&#351;vuran hastalarda verilen endikasyonlar&#305;n s&#305;kl&#305;&#287;&#305; ve bunlar&#305;n hasta ya&#351;&#305;, cinsiyeti, e&#287;itim durumu ve ailedeki birey say&#305;s&#305;na g&ouml;re da&#287;&#305;l&#305;m&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879269 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ouml;zt&uuml;rk, Fazl&#305; Can.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sabit protezlerde, &ouml;l&ccedil;&uuml; almada kullan&#305;lan y&ouml;ntemlerin ge&ccedil;mi&#351;ten g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;rmal&#305; analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879284 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Keskin, Mutlu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; temel formlar&#305;n&#305;n (kare, trapez ve oval formlar) populasyonumuzdaki da&#287;&#305;l&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879270 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Sevimli, Didem Seda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kuron-k&ouml;pr&uuml; protezlerinde kullan&#305;lan &ouml;l&ccedil;&uuml; maddeleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879285 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Sa&#287;lam, Ebru.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;mplant &uuml;st&uuml; sabit protezlerde kuvvet da&#287;&#305;l&#305;m&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879286 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Zengin, Tu&#287;ba.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ge&ccedil;ici kuronlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879287 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Penpe, Kenan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; hekimli&#287;inde kullan&#305;lan materyallere kar&#351;&#305; olu&#351;an alerji ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879288 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Do&#287;an, Selda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kuron k&ouml;pr&uuml; protezlerinde kullan&#305;lan &ouml;l&ccedil;&uuml; maddelerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879289 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Tekero&#287;lu, Firuzan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Temporomandibuler eklem rahats&#305;zl&#305;klar&#305;n te&#351;his ve tedavisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879290 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ouml;zer, Ya&#287;mur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;n b&ouml;lge tek implant &uuml;st&uuml; kuron protezlerinin klinik takip sonu&ccedil;lar&#305; : literat&uuml;r taramas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879291 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Arslano&#287;lu, Burak.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Endodontik tedavi g&ouml;rm&uuml;&#351; di&#351;lerde kuron protezi i&ccedil;in endikasyon kriterleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879292 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Tanik, Abdulsamet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tam seramik kanatl&#305; k&ouml;pr&uuml; tasar&#305;mlar&#305;n&#305;n klinik ve biyomekanik a&ccedil;&#305;dan incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879293 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&#350;avli, Seher.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cerec 3D ve Cerec &#304;n-Lab sistemleri ile tam seramik restorasyon yap&#305;m tekni&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879294 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ouml;zmekik, &Ouml;zge.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul &Uuml;niversitesi Di&#351; Hekimli&#287;i Fak&uuml;ltesi staj &ouml;&#287;rencilerinin hepatit B enfeksiyonu hakk&#305;ndaki bilgi d&uuml;zeylerinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879295 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Y&uuml;ksel, Ersin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hematolojik hastal&#305;klardaki a&#287;&#305;z di&#351; bulgular&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879296 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Kaya, Oya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&#305;sa implantlar&#305;n klinik ba&#351;ar&#305;s&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879297 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Araz, Melis.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;mplant operasyonu iyile&#351;me ve y&uuml;kleme hakk&#305;nda genel bilgiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879298 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Akku&#351;, Zeliha.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;mplant post dizayn&#305; ve post - implant birle&#351;imindeki mikro hareketlili&#287;in marjinal kemik &uuml;zerine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879299 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;G&ouml;k, Adem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sistemik hastal&#305;klarda kullan&#305;lan medikal ila&ccedil;lar&#305;n osseointegrasyona etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879300 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Sar&#305;, Ay&#351;eg&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Class II malokl&uuml;zyonlarda sabit ortopedik tedavi yakla&#351;&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879301 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Kayi&#351;, Elvan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; &ccedil;&uuml;r&uuml;klerinin erken te&#351;hisinde kullan&#305;lan y&ouml;ntemler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879302 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Ko&ccedil;yi&#287;it, Merve.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dental anomalilerin genetik y&ouml;n&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879303 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ccedil;elik, Furkan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ocuklarda g&ouml;r&uuml;len temporomandibular eklem bozukluklar&#305; ve bruksizm ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879304 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Borbay, Sevil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ocuk a&#287;&#305;z-di&#351; sa&#287;l&#305;&#287;&#305;nda cikletlerin rol&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879305 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Karakan, Nebi Cans&#305;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Multiple sklerozis tan&#305;s&#305; konmu&#351; &ccedil;ocuk hastalarda a&#287;&#305;z ve di&#351; sa&#287;l&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879306 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Torun, Orhan Veli.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ocukta &ccedil;&uuml;r&uuml;k risk belirleyicileri ve klinik de&#287;erlendirmenin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879307 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Ta&#351;, Emine.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul &Uuml;niversitesi Di&#351; Hekimli&#287;i Fak&uuml;ltesi Pedodonti Anabilim Dal&#305; Klini&#287;ine ba&#351;vuran hastalarda di&#351; sert doku anomalisi g&ouml;r&uuml;lme s&#305;kl&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879308 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Siyli, Gamze Zeynep Adem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ankiloglossi ve alt s&uuml;rekli kesici di&#351;lerin &ccedil;apra&#351;&#305;kl&#305;k ili&#351;kisinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879309 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Y&#305;ld&#305;z, &Ccedil;a&#287;la.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Periodontoloji klini&#287;ine ba&#351;vuran hastalar&#305;n periodontal durumlar&#305;n&#305;n ve fark&#305;ndal&#305;klar&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879310 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ouml;zerol, Neslihan B&uuml;&#351;ra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik periodontitisin tedavisinde t&uuml;m a&#287;&#305;z ve b&ouml;lge b&ouml;lge tedavi yakla&#351;&#305;mlar&#305;n&#305;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879311 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Al&#305;c&#305;, O&#287;uzhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Periodontal hastal&#305;&#287;&#305; olan bireylerde implant uygulamalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879312 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Erdo&#287;an, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Periodontal tedavide otojen kemik greftleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879313 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ouml;zdemir, Y&uuml;cel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351;eti olu&#287;u kanama indeksi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879314 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Ate&#351;, G&ouml;k&ccedil;en.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mikrobiyal dental plak ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879315 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Okutan, Serhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sistemik hastal&#305;klar ve periodontal hastal&#305;klar aras&#305;ndaki ili&#351;kinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879316 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Bege&ccedil;, Hakan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Periodontal tedavi &ouml;ncesi hasta e&#287;itiminin &ouml;nemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879317 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;H&#305;zarc&#305;, Uygar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; hekimli&#287;i &ouml;&#287;rencilerinde staphylococcus aureus burun ta&#351;&#305;y&#305;c&#305;l&#305;&#287;&#305;na sigara kullan&#305;m&#305;n&#305;n etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879318 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Uuml;rkmez, H&uuml;seyin Furkan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; &uuml;nit su sisteminde legionella ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879319 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Badem, T&uuml;lay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&uuml;nl&uuml;k hayatta kullan&#305;lan i&ccedil;eceklerin di&#351; mineralinin &ccedil;&ouml;z&uuml;n&uuml;rl&uuml;&#287;&uuml;ne etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879320 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;G&uuml;ll&uuml;, Cihan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;nfertilite ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879321 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Me&#351;e, &#304;brahim Talha.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Odontumalar&#305;n klinik ve histopatolojik &ouml;zellikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879322 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Pehlivan, Sevim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kokain ve oral sa&#287;l&#305;k ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879323 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Ba&#351;er, Rumeysa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dijital ortamda a&#287;&#305;z di&#351; sa&#287;l&#305;&#287;&#305;na ili&#351;kin sitelerin i&ccedil;erik ve etik a&ccedil;&#305;dan incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879324 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&#350;ent&uuml;rk, Emrah.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A&#287;r&#305; fizyolojisi ve di&#351; a&#287;r&#305;s&#305;n&#305;n n&ouml;rofizyolojik mekanizmalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879325 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ccedil;evik, Erdem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yaz&#305;l&#305; bas&#305;nda gazetelerde toplumun a&#287;&#305;z di&#351; sa&#287;l&#305;&#287;&#305;n&#305; ilgilendiren haberlerin analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879326 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Alt&#305;nel, Furkan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Splint tedavisi g&ouml;ren hastalar&#305;n ya&#351;am kalitesinin OHIP ve GOHAI &ouml;l&ccedil;&uuml;m ara&ccedil;lar&#305; ile de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879327 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Ergin, Selen.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Alveol kretlerinde rezorpsiyon ve immediat protezler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879328 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Tan&#305;, &Ouml;mer Faruk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;mplant &uuml;st&uuml; hareketli protezlerde biyomekanik ve estetik fakt&ouml;rlerin optimizasyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879329 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Acar, Bahar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tam protezlerde hasta memnuniyetini etkileyen fakt&ouml;rler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879330 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Demirci, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; kayb&#305; ve sistemik hastal&#305;klar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879331 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ccedil;olak, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tam protez kullanan bireylerde protez temizli&#287;i ve bak&#305;m&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879332 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Ye&#287;ino&#287;lu, Sevilay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Geriatik hastalarda protetik di&#351; tedavisinin ya&#351;am kalitesi &uuml;zerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879333 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Atasoy, Y&uuml;ksel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Temporomandibular rahats&#305;zl&#305;klarda lazer tedavisinin etkinli&#287;inin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879334 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Balta, Caner.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Alt &ccedil;ene hareketlerinin kay&#305;t y&ouml;ntemleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879335 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Kabaa&#287;a&ccedil;, Hatice K&uuml;bra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Epilepsi ve di&#351; hekiminin yakla&#351;&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879336 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Aydo&#287;du, Emrah.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ba&#351; boyun b&ouml;lgesinde g&ouml;r&uuml;len a&#287;r&#305;lar&#305;n te&#351;hisi ve tedavisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879337 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;S&uuml;tc&uuml;, Mahmut Emrah.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Oral antikoag&uuml;lan kullanan hastalarda oral cerrahi yakla&#351;&#305;mlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879338 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Kuzu, Emel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;&ccedil; boyutlu g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leme y&ouml;ntemlerinin di&#351; hekimli&#287;inde kullan&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879339 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;G&uuml;ne&ccedil;, H&uuml;seyin G&uuml;rkan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Nonepitelyal (pseudokist) kistlerin klinik radyolojik &ouml;zellikleri ve tedavileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879340 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Akay, Ne&#351;et.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kemik hacminin artt&#305;r&#305;lmas&#305;nda distraksiyon osteogenezisi ve otojen kemik greftleme tekniklerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879341 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ccedil;apuk, G&ouml;k&ccedil;en.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; hekimli&#287;inde k&ouml;k h&uuml;cre &ccedil;al&#305;&#351;malar&#305;n&#305;n yeri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879342 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Bitlis, Hakan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Temporomandibular eklem hastal&#305;klar&#305;n&#305;n tedavisinde artroskopinin kullan&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879343 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Albayrak, Serap.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hemorajik diatez hastal&#305;klar&#305; ve di&#351; hekimli&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879344 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Oran, Nurhayat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Oral cerrahiyi komplike hale getiren farmakoterapi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879345 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Demir, Onur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sin&uuml;s lifting uygulamalar&#305;nda olu&#351;abilecek komplikasyonlar ve &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879346 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Tiryaki, Ercan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Muayenehane prati&#287;inde cerrahi a&ccedil;&#305;dan kar&#351;&#305;la&#351;&#305;lan sorunlar ve mezuniyet sonras&#305; e&#287;itimin &ouml;nemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879347 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ccedil;akmakc&#305;, Pelin Yasemin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; hekimli&#287;i cerrahisinde lazer uygulamalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879348 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;G&ouml;ren, Elif.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;k&uuml;r&uuml;k bezi enfeksiyonlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879349 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Varel, Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dental implantlarda osseointegrasyon &ouml;l&ccedil;&uuml;m teknikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879350 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;U&#287;ur, Zeliha.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Oral cerrahide ozon kullan&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879351 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Kaya, &#304;smail.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&ouml;m&uuml;k di&#351;ler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879352 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Palanc&#305;o&#287;lu, Alen.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik b&ouml;brek yetmezli&#287;inin oral belirtileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879353 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Ferik, Fikret Burak.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bifosfonat kullan&#305;m&#305;na ba&#287;l&#305; geli&#351;en osteonekroz ve g&uuml;ncel tedavi yakla&#351;&#305;mlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879354 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ccedil;orbac&#305;, Osman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Oral mukozada meydana gelen &uuml;lserlerin etyolojisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879355 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Karaman, G&uuml;rdal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Temporomandibular eklem rahats&#305;zl&#305;klar&#305; ve &ccedil;i&#287;neme kuvveti ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879356 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Altunta&#351;, G&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Temporomandibular eklem rahats&#305;zl&#305;klar&#305;nda okluzyonun rol&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879357 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;A&ccedil;&#305;kg&ouml;z, Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Alt &ccedil;ene implant-&uuml;st&uuml; hareketli protezlerde tedavi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879358 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Ayd&#305;n, Erdo&#287;an.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tek di&#351; eksikli&#287;inde protetik tedavi se&ccedil;enekleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879359 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Kaya, S&uuml;heyla.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; rengindeki restoratif materyallerde mikros&#305;z&#305;nt&#305;y&#305; etkileyen fiziko-kimyasal fakt&ouml;rler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879360 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Kuru, Esin &#304;lkem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Restoratif di&#351; hekimli&#287;inde matriks tipleri ve kullan&#305;m alanlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879361 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Kazemi, Yalda Gasempour.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Self-etch adezivlerin di&#351; dokular&#305;na ba&#287;lanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879362 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Limani, Emarjola.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Antioksidanlar&#305;n beyazlatmadaki etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879363 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Alieva, Leyla.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; Hastal&#305;klar&#305; ve Tedavisi Anabilim Dal&#305;'nda kullan&#305;lan &ccedil;e&#351;itli kompozit re&ccedil;inelerin sitotoksik etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879364 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Kasemlar, Nalan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351;lerde mine &ccedil;atlaklar&#305;n&#305;n di&#351; gruplar&#305;na ve farkl&#305; kriterlerine g&ouml;re da&#287;&#305;l&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879365 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Mecihan, Eren.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beyazlatma ajanlar&#305;n&#305;n restoratif maddeler &uuml;zerindeki etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879366 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Muskaj, Olsi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;t&uuml;n &uuml;r&uuml;nleri ve a&#287;&#305;z di&#351; sa&#287;l&#305;&#287;&#305; ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879367 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Halil, Hyuliya Hikmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Diagnostik a&ccedil;&#305;dan t&uuml;k&uuml;r&uuml;&#287;&uuml;n &ouml;nemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879368 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Ibryam, Nevin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Temporomandibular eklem rahats&#305;zl&#305;klar&#305;nda radyolojik tan&#305; metodlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879369 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Omerov, Ertan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Toplumda aray&uuml;z f&#305;r&ccedil;as&#305; kullan&#305;m s&#305;kl&#305;&#287;&#305;n&#305;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879370 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Soltani, Soheil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&ouml;k kanal&#305; tedavisinde kullan&#305;lan materyallerin alerjik y&ouml;nden irdelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879371 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Tahiro&#287;lu, Be&#351;ir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Nikel titanyum d&ouml;ner aletlerin ge&ccedil;mi&#351;ten g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze geli&#351;imi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879372 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Ayd&#305;n, Elif Sevil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Endodontik tedavide kullan&#305;lan k&ouml;k kanal&#305; medikamentleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879373 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Kahraman, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bilgisayar destekli implant planlama y&ouml;ntemlerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879374 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Arma&#287;an, &Ouml;mer Faruk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tek a&#351;amada tam a&#287;&#305;z dezenfeksiyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879375 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Macit, &#304;brahim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; hekimli&#287;i protetik uygulamalarda elektro &#351;ekillendirmenin yeri ve &ouml;nemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879376 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Ceren, Erdem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Okluzal splintlerde okluzyon t&uuml;rleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879377 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Sayg&#305;l&#305;, G&ouml;khan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Re&ccedil;ine esasl&#305; simanlarla simantasyonun klinik takipleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879378 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&#304;brahimov, Elhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Temporomandibuler eklem rahats&#305;zl&#305;klar&#305;n&#305;n cerrahi tedavileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879379 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Shakirov, Erdinch.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osteopatiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879380 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ouml;zcan, Mehmet Mert.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osteoporoz tedavisinde kullan&#305;lan ila&ccedil;lar&#305;n &ccedil;ene kemiklerine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878971 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Ba&#351;gil, Mehmet Can.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; hastal&#305;klar&#305; ve tedavisinde sistemik hastal&#305;klar&#305;n rol&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878972 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Koyunlu, H&uuml;lya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;mplant&#305;n yeri, &ccedil;ap&#305;, uzunlu&#287;u, a&ccedil;&#305;k-kapal&#305; iyile&#351;mesinin implant &ccedil;evresi krestal kemik kayb&#305;na etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878973 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Erol, Sevin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Al&uuml;minyum oksit ve zirkonyum oksit alt yap&#305;l&#305; protezlerinde &uuml;st yap&#305; porselen ile ba&#287;lant&#305; mekanizmas&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878974 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Alt&#305;noluk, Hatice K&uuml;bra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kanser kemoterapisinde kullan&#305;lan ila&ccedil;lar&#305;n di&#351; hekimli&#287;i a&ccedil;&#305;s&#305;ndan de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878975 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Balaban, &Ouml;zg&uuml;r.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sabit protezlerde okl&uuml;zyon ve artik&uuml;lasyon ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878976 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Uuml;ret&uuml;rk, Utku.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kaide ve &ouml;rt&uuml;c&uuml; materyal olarak kullan&#305;lan kalsiyum hidroksit patlar&#305;n&#305;n di&#351; hekimleri aras&#305;ndaki kullan&#305;m ama&ccedil;lar&#305; ve s&#305;kl&#305;&#287;&#305;n&#305;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878977 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Demirk&#305;rkan, Merve.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351;hekimli&#287;i Fak&uuml;ltesi 5.s&#305;n&#305;f &ouml;&#287;rencilerinin di&#351; sert doku hastal&#305;klar&#305;n&#305;n klinik profilaksisine ve uygulamalar&#305;na yakla&#351;&#305;mlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878978 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Yabul, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;mplantoloji ve endikasyonlar&#305; ve oral implantolojide biyomateryaller ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878979 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Y&uuml;rekli, G&uuml;l&#351;en.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Asit erozyonu ve &ccedil;e&#351;itli di&#351; macunlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878980 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;G&ouml;ren, Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; hekimleri aras&#305;nda yard&#305;mc&#305; personel kullan&#305;m s&#305;kl&#305;&#287;&#305;n&#305;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ve bu personelin etkinli&#287;inin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878981 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ouml;zgen, Sema.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'de periodontal hastal&#305;klar&#305;n &#351;iddetini &ouml;l&ccedil;meye y&ouml;nelik yap&#305;lan epidemiyolojik &ccedil;al&#305;&#351;malar&#305;n de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878982 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Akba&#351;, Hayati.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; hekimli&#287;inde laser ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878983 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Karluk, S&uuml;han.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Metabolik ve hormonal hastal&#305;kl&#305; &ccedil;ocuklarda a&#287;&#305;z i&ccedil;i bulgular ve dental tedavi yakla&#351;&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878984 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Evciman, Kadir Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; hekimlerinin profilaktik ama&ccedil;l&#305; tedavileri uygulama s&#305;kl&#305;klar&#305;, kulland&#305;klar&#305; materyaller ve y&ouml;ntemleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878985 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;S&#305;rmab&#305;y&#305;ko&#287;lu, &#304;rem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Oral mukozan&#305;n vezik&uuml;ler ve b&uuml;ll&ouml;z hastal&#305;klar&#305;n&#305;n tan&#305; ve tedavileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878986 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Orman, Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;mplant y&uuml;zey &ouml;zelliklerinin osseointegrasyona etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878987 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Kula, Onur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dudak damak yar&#305;klar&#305;n&#305;n protetik tedavisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878988 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Ta&#351;, Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ene y&uuml;z protezlerinde uygulanan implantlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878989 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Boz, Serhat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Oral cerrahi giri&#351;imlerden &ouml;nce antibiyotik profilaksisinin uygulamas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878990 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Erbey, Selin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kalan dentin kal&#305;nl&#305;&#287;&#305; ile pulpa irritabilitesi aras&#305;ndaki ili&#351;kiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878991 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ouml;zgen, &Ouml;mer Faruk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kuron-kavite haz&#305;rlanmas&#305;nda olu&#351;an zararlar&#305;n pulpaya zararl&#305; etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878992 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Uuml;nal, Tuba.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kanal tedavisi yap&#305;lan di&#351;lerde iki y&#305;l i&ccedil;inde geli&#351;en radyografik ve semptomatik bulgular ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878993 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ccedil;&#305;narl&#305;, Egemen.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ortopantomografide olas&#305; &ccedil;ekim hatalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878994 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Ko&#351;ar, Elmas.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> B&uuml;y&uuml;k az&#305; di&#351;lerinin t&uuml;berk&uuml;l anomali s&#305;kl&#305;&#287;&#305;n&#305;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878995 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;G&uuml;&ccedil;l&uuml;er, Ceyhun.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Oral implantolojide kontrendikasyonlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878996 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ccedil;elik, Zeynep.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sonlu eleman analizi tekni&#287;inin oral implantolojide kullan&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878997 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Ko&ccedil;, H&uuml;seyin Hilmi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351;itme engelli &ccedil;ocuklarda a&#287;&#305;z ve di&#351; sa&#287;l&#305;&#287;&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878998 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&#350;enel, Erman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;ltihap ve t&uuml;m&ouml;rler d&#305;&#351;&#305;nda &ccedil;enelerde g&ouml;r&uuml;len kemik yap&#305;m ve geli&#351;im bozukluklar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878999 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&#350;ad&#305;r, Samed.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yeni protez kullanan hastalarda protez adezivlerinin memnuniyet &uuml;zerine etkisinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879000 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;S&uuml;rer, Abdullah R&uuml;&#351;t&uuml;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Oral cerrahide lazer uygulamalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879001 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Din&ccedil;er, Onur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Alveol kretlerinde rezorpsiyon ve immediat protezler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879002 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&#304;brahimo&#287;lu, Damla.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tek ve &ccedil;ok seansta yap&#305;lan k&ouml;k kanal tedavilerinin postoperatif a&#287;r&#305; y&ouml;n&uuml;nden de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879003 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;I&#351;&#305;k, Vasfiye.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&ouml;k rezorpsiyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879004 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ouml;zg&uuml;l, Merve.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Periapikal lezyonlar&#305;n etyolojisi ve da&#287;&#305;l&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879005 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Ondur, &#304;smail.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Diyabetli hastalarda protez kullan&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879006 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Sar&#305;, Nuray.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kuron-k&ouml;pr&uuml; protezlerinde zirkonyum'un kullan&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879007 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Balc&#305;, G&ouml;kay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Oral &#304;mplantolojide immediat, erken ve ge&ccedil; d&ouml;nem implantasyon uygulamalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879008 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ouml;zdemir, Muhsin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A&#287;&#305;z, y&uuml;z ve &ccedil;ene b&ouml;lgesini ilgilendiren do&#287;umsal anomaliler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878923 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Uyan&#305;k, Feyza.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Periodontoloji klini&#287;ine ba&#351;vuran hastalar&#305;n periodontal durumlar&#305;n&#305;n ve fark&#305;ndal&#305;klar&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879009 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&#350;iraneci, P&#305;nar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Pulpa geli&#351;imi ve histolojisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878924 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Din&ccedil;er, Asiye Nur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ya&#351;l&#305;larda dental yakla&#351;&#305;mlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879010 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ouml;zt&uuml;rk, Ali Galip.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;al&#305;&#351;ma uzunlu&#287;u belirleme y&ouml;ntemlerinin endodontik tedavideki ba&#351;ar&#305;s&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878925 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&#350;ent&uuml;rk, Hayriye.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk toplumunda tempromandibular rahats&#305;zl&#305;klar&#305;n g&ouml;r&uuml;lme s&#305;kl&#305;&#287;&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879011 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Pirin&ccedil;, &Ouml;mer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul &Uuml;niversitesi Di&#351; Hekimli&#287;i Fak&uuml;ltesi Ortodonti Anabilim Dal&#305;'na ba&#351;vuran eri&#351;kin hasta populasyonunun incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878926 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ouml;nal, Levent.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Genetik bozukluklarla birlikte g&ouml;r&uuml;len periodontitisler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879012 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Mermi, Ali Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Maksillofasiyal b&ouml;lgede lazer uygulamalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878927 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Emir, Umut G&ouml;kay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sementin geli&#351;imi ve histolojisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879013 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&#304;lhan, Ka&#287;an.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Solunum sistemi hastal&#305;klar&#305;nda kullan&#305;lan ila&ccedil;lar&#305;n di&#351; hekimli&#287;i &uuml;zerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878928 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Ko&ccedil;ak, Necla Asl&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bifosfonat kullan&#305;lan hastalarda oral cerrahi uygulamalarda kar&#351;&#305;la&#351;&#305;labilecek sorunlar ve tedavisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878929 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ccedil;evik, P&#305;nar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Temporomandibular eklem bozukluklar&#305;nda okluzal fakt&ouml;rlerin rol&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878930 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Kabao&#287;lu, Zeki.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beh&ccedil;et hastal&#305;&#287;&#305;n&#305;n etyolojisinde rol oynayan fakt&ouml;rler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879014 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Balun, Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Endodontide retreatment ve ba&#351;ar&#305; irdelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878931 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Karata&#351;, Didem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Radyoterapi ve kemoterapi g&ouml;ren hastalarda dental yakla&#351;&#305;m ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878932 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ccedil;er&ccedil;i, &Ouml;zlem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Endodontik tedavi uygulanm&#305;&#351; di&#351;lerin restorasyonlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879015 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Alan, Melike B&uuml;&#351;ra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik enfekte di&#351;lerin tedavisinde nonsteroid antienflamatuar ila&ccedil;lar&#305;n rol&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878933 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;G&uuml;rb&uuml;z, Dilek.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Oral cerrahide bisfosfonat kullanan hastalara yakla&#351;&#305;m ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879087 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Yaman, Elif.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;e&#351;itli endodontik materyallerin apeks d&#305;&#351;&#305;na ta&#351;mas&#305;na kar&#351;&#305; olu&#351;an reaksiyonlar&#305;n de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878934 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Aydemir, H&uuml;meyra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dental implantlar &ccedil;evresinde yumu&#351;ak doku morfolojisi ve yumu&#351;ak doku &#351;ekillendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879016 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Se&ccedil;kinli, Ebru.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Protetik di&#351; hekimli&#287;inde &ouml;l&ccedil;&uuml; maddeleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879088 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ccedil;ot, Sevilay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;n vitro fertilizasyon (IVF) ve do&#287;umsal anomali riskleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878935 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Saruhan, Nesrin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sabit kuron k&ouml;pr&uuml;ler i&ccedil;in di&#351; kesimi (haz&#305;rl&#305;&#287;&#305;) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879017 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Taheri, Sahand.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Okl&uuml;zal kuvvetler ve periodonsiyum ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878936 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ccedil;i&ccedil;ekda&#287;&#305;, Fatma.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dental implant tedavisinde klinik ba&#351;ar&#305; kriterleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879089 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Kaynar, Bar&#305;&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;mplant destekli sabit protetik restorasyonlarda estetik ve biyomekanik risk fakt&ouml;rlerinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878937 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Demirkol, Emine.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;mplant materyallerinde kullan&#305;lan y&uuml;zey &ouml;zelliklerindeki yeni geli&#351;meler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879018 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ouml;ner, &Ouml;mer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; hekimli&#287;inde lazerin kullan&#305;m alanlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879090 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ccedil;oban, Dilek.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Direkt estetik retorasyonlarda y&uuml;zey p&uuml;r&uuml;zl&uuml;l&uuml;&#287;&uuml; ve a&#351;amalarda neden olan etyolojik fakt&ouml;rler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878938 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Yaman, Nida.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ortodontide lazerin kullan&#305;m alanlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879019 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;T&uuml;rkmen, Engin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sterilizasyon &ouml;ncesi alet ve ba&#351;l&#305;k temizli&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878939 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ouml;zt&uuml;rk, Enver.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Molar insizal hipomineralizasyon tan&#305; ve tedavisinde dikkat edilecek noktalar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879091 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Okur, P&#305;nar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bilgisayar destekli implant uygulamalar&#305;n&#305;n klasik cerrahi y&ouml;ntemlere g&ouml;re avantajlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878940 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ccedil;elebi, Mehmet Emin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; hekimli&#287;inde kullan&#305;lan zirkonyum oksit esasl&#305; seramik sistemler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879020 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Kaya, G&uuml;rkan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&ouml;m&uuml;k di&#351;lerin radyolojik g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leme y&ouml;ntemleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879092 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&#304;skefli, Ozan Burak.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bisfosfonatlar&#305;n di&#351; hekimli&#287;i a&ccedil;&#305;s&#305;ndan de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878941 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Erdem, Fatma Gizem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kuron k&ouml;pr&uuml; protezlerinde kullan&#305;lan re&ccedil;ine simanlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878942 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ccedil;obano&#287;ullar&#305;, Naile.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;mplant &uuml;st&uuml; protezler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879021 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Sa&#287;lanmak, Alper.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Av&uuml;lse di&#351;lerde splint uygulamas&#305;n&#305;n kan&#305;ta dayal&#305; de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878943 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Erg&uuml;n, Merva.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A&#287;r&#305;n&#305;n tan&#305;m&#305;, alg&#305;lanmas&#305; ve tedavisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879093 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Tavusker, &Ccedil;i&#287;dem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Risk gruplar&#305;n&#305;n belirlenmesinde diyet kay&#305;t analizlerinin rol&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879022 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Demirta&#351;, Nihat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ocuklardaki dental travmalarda acil tedavi yakla&#351;&#305;mlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878944 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Turgutlugil, Ahmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sabit protezlerde &ouml;l&ccedil;&uuml;, model, d&ouml;k&uuml;m teknikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878945 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Karag&ouml;z, Gizem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; hekimlerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;klar&#305; estetik problemlerde tercih ettikleri estetik restorasyonlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879023 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ouml;znal&ccedil;&#305;n, Onur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Odontojenik kistler ve tedavisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878946 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Ademo&#287;lu, Hatice.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&uuml;t az&#305;lar&#305;nda infraokl&uuml;zyonun ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879024 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Naibo&#287;lu, Emre.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Madde ba&#287;&#305;ml&#305;l&#305;&#287;&#305; ve di&#351; hekimli&#287;indeki &ouml;nemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878947 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Ak&#305;nc&#305;, Hatice.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sin&uuml;s lifting operasyonlar&#305;nda kullan&#305;lan greft materyalleri ve etki mekanizmalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878948 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ouml;zt&uuml;rk, Banu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Maksillofasiyal b&ouml;lgede g&ouml;r&uuml;len kistler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879025 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Kurt, Aysan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osteoporoz ve di&#351; hekimli&#287;indeki &ouml;nemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878949 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Y&#305;ld&#305;r&#305;mt&uuml;rk, Senem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;.&Uuml;. Di&#351; Hekimli&#287;i Fak&uuml;ltesi Periodontoloji Klini&#287;i'ne ba&#351;vuran hastalarda sistemik hastal&#305;klar&#305;n da&#287;&#305;l&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879026 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Sezgin, Hasan Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Lokal anestezi uygulamalar&#305; esnas&#305;nda anesteziklerin sistemik etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878950 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;G&ouml;rken, Feyza Nur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Alt ve &uuml;st &ccedil;enelerde implant planlamas&#305; hakk&#305;ndaki genel bilgi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878951 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Emecen, Meva.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Laser &ccedil;e&#351;itleri ve oral cerrahide kullan&#305;m alanlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878952 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Okur, Ahmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ba&#351;-boyun lefodenopatilerinin tan&#305;daki yeri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879027 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;G&ouml;kahmeto&#287;lu, Muhtar Efe.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sentetik re&ccedil;ine esasl&#305; simanlar&#305;n tam seramik sistemlerde kullan&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878953 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;K&#305;ran, &#350;erife.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;ndirekt restorasyonlar&#305;n simantasyonunda kullan&#305;lan yap&#305;&#351;t&#305;r&#305;c&#305; ajanlar&#305;n di&#351; hekimleri aras&#305;ndaki kullan&#305;m s&#305;kl&#305;&#287;&#305; ve hangi tiplerinin tercih edildi&#287;inin belirlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879028 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;K&#305;vrak, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351;lerde g&ouml;r&uuml;len renkle&#351;meler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878954 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Y&#305;ld&#305;z, Or&ccedil;un.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ocuklarda &ccedil;&uuml;r&uuml;kten korunma programlar&#305;nda son yeniliklerin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878955 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Aydoslu, Tuna.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Posterior b&ouml;lge restorasyonlar&#305;nda di&#351; hekimlerinin tercih ettikleri restoratif materyaller ve bu tercihi etkileyen fakt&ouml;rlerin belirlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879029 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Gashi, Orjada.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Maksillo-fasiyal travmalar ve tedavi y&ouml;ntemleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878956 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Ta&#351;k&#305;rmaz, Bet&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&ouml;m&uuml;k yirmi ya&#351; di&#351;lerinin s&#305;n&#305;fland&#305;r&#305;lmas&#305;, endikasyonlar&#305;, komplikasyonlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878957 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Erol, &#304;brahim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A&#287;&#305;z ve di&#351; sa&#287;l&#305;&#287;&#305; program&#305; &ouml;&#287;rencilerinde staphylococcus aureus burun ta&#351;&#305;y&#305;c&#305;l&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879030 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Evmek, Halil &#304;brahim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fokal enfeksiyonlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878958 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Hojele, Nesredin A..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mandibula k&#305;r&#305;klar&#305;nda tedavi prensipleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878959 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Delicik, &#304;lkin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Koroner damar hastal&#305;klar&#305; ve periodontal hastal&#305;klar&#305;n ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878960 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Nesiri, Mobin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&ouml;m&uuml;k yirmi ya&#351; di&#351;i folik&uuml;l&uuml;nden kaynaklanan patolojiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879031 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;S&uuml;nb&uuml;l, Hasan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Distraksiyon osteogenezisinde son geli&#351;meler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878961 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Alt&#305;n, Nazl&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sabit protezlerde renk se&ccedil;imi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879032 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Efe, Mesut.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Antibakteriyel ajanlar ve oral implantolojide kullan&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878962 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Y&#305;ld&#305;r&#305;m, Nimetullah.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ortodontide lazer kullan&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878963 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Do&#287;an, &#304;brahim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Antiplak ajanlar&#305;n etkinliklerinin klinik olarak incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879033 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Bozbay, S&uuml;meyra Esra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Alveolar kret y&uuml;kseltilmesinde tedavi se&ccedil;eneklerinin irdelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878964 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Ok, Sinem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ocuklarda obstruktif uyku apnesi ve obezite ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878965 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;S&#305;r&#305;k, Zeliha Selin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Periodontal tedavide asell&uuml;ler dermal matriks ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879034 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Kuru, Serhat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Protez adezivlerinin hasta memnuniyeti &uuml;zerine etkisinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878966 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Tanr&#305;verdi, G&ouml;ksel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kanal tedavili di&#351;lerin estetik post sistemleriyle restorasyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879035 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Ak&ccedil;a, M&uuml;jde.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Oral (a&#287;&#305;z) mukozan&#305;n beyaz lezyonlar&#305;n&#305;n tan&#305; ve tedavileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878967 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Dushi, Agron.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sigara kullanan hastalarda implant ba&#351;ar&#305;-ba&#351;ar&#305;s&#305;zl&#305;klar&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878968 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Kelce, Osman Murat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Endodontik tedavi g&ouml;rm&uuml;&#351; di&#351;lerde kullan&#305;lan post sistemlerindeki geli&#351;meler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879036 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Yard&#305;mc&#305;, S&#305;la.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osseointegre implantlar&#305;n &ccedil;ene-y&uuml;z protezlerinde kullan&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878969 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;K&ouml;se, Taha Emre.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Endodontide sistemik hastal&#305;klara yakla&#351;&#305;m ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878970 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;G&uuml;la&ccedil;t&#305;, Ey&uuml;p.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Obstr&uuml;ktif uyku apne sendromu ve ortodonti ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879037 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&#350;enel, Burcu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;l&ccedil;&uuml; maddelerinin dezenfeksiyonlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879038 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Kartal, S&uuml;reyya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Pedodonti Anabilim Dal&#305;'nda uygulanan sabit yer tutucular&#305;n 6 ayl&#305;k klinik ba&#351;ar&#305; d&uuml;zeyleri de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879039 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;S&ouml;ylemez, Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; hekimlerinin dental adesiv t&uuml;rlerinin se&ccedil;imi ve bunlar&#305;n uygulan&#305;m&#305; s&#305;ras&#305;nda tercih ettikleri ara&ccedil;lar hakk&#305;nda ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879040 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Atasoy, G&ouml;khan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A&#287;&#305;z ve &ccedil;evresinde yumu&#351;ak ve sert dokularda cerrahi ama&ccedil;la lazer kullan&#305;m&#305; hakk&#305;nda genel bilgiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879041 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&#350;i&#351;ik, Muammer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Endodontide biofilm tabakas&#305;n&#305;n &ouml;nemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879042 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Sara&ccedil;, Selen Nihal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Pratisyen di&#351; hekimlerinin s&uuml;t di&#351;lerinin vital amputasyon tedavilerinde kullan&#305;lan ajanlara yakla&#351;&#305;mlar&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879043 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ccedil;elik, Recep Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Peridontal hastal&#305;klarda diabetin etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879044 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Kahraman, Ne&#351;e.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Endodontide biofilm ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879045 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ouml;zcan, Ser&ccedil;in.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Estetik ve biyolojik uyum ama&ccedil;l&#305; &uuml;retilen zirkonyum dioksit esasl&#305; implant &uuml;st&uuml; dayanaklar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879046 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;G&uuml;rb&uuml;z, Emrah.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; hekimli&#287;i Fak&uuml;ltesi &ouml;&#287;rencilerinin Di&#351; Hastal&#305;klar&#305; ve Tedavisi Anabilim Dal&#305; staj&#305; &ouml;ncesi ve sonras&#305; tedavi konsepti de&#287;i&#351;iklikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879047 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Halilo&#287;lu, Tu&#287;ba.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A&#287;&#305;zda belirti veren deri hastal&#305;klar&#305; ve enfeksiyonlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879048 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Uzun, Muhammed.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bir di&#351; klini&#287;i i&ccedil;in infeksiyon kontrol protokol&uuml; haz&#305;rlanmas&#305; ve de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879049 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Ko&ccedil;, Esra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Klorheksidin glukonat'&#305;n klinik olarak incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879050 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Amu&ccedil;ka, Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; beyazlatma y&ouml;ntemleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879051 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Borlukan, Vedat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;mplant-di&#351;eti ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879052 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Demir, Emin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; hekimlerinin dental matriks ve interdental kama se&ccedil;iminde tercihleri hakk&#305;nda ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879053 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Albajrami, Emanila.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Estetik post sistemlerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879054 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Sezgin, G&uuml;zide Pelin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; hekimli&#287;i e&#287;itiminde biyokimyan&#305;n yeri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879055 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ouml;zdemir, Ye&#351;im.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Okluzal splint kal&#305;nl&#305;&#287;&#305;'n&#305;n tedavi etkinli&#287;indeki rol&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879056 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Abdulrahman, Halima &#304;dris.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;mplant &uuml;st&uuml; kuron k&ouml;pr&uuml; protezlerinin klinik takibi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879057 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Karata&#351;, Berfin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&ouml;rme engelli &ccedil;ocuklarda a&#287;&#305;z-di&#351; sa&#287;l&#305;&#287;&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879058 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Karakurt, Seda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kemik ve yumu&#351;ak dokuda kullan&#305;lan biyomateryaller ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879059 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Selen, Sertan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; hekimli&#287;inde bug&uuml;nk&uuml; fokal enfeksiyon konsepti ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879060 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;&Ouml;zkan, Enes.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A&#287;&#305;z&#305;n yumu&#351;ak ve sert dokular&#305;nda g&ouml;r&uuml;len iltihapsal lezyonlar&#305;n klinik ve histopatolojik &ouml;zellikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879061 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Arslan, Muhammed.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A&#287;&#305;zda kalan di&#351;lerin say&#305;s&#305; ve yerlerinin hastan&#305;n a&#287;&#305;z sa&#287;l&#305;&#287;&#305;na ve ya&#351;am kalitesine etkisi a&ccedil;&#305;s&#305;ndan incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879062 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;G&uuml;l, Di&#287;dem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Geriatrik hastalarda protezlerin a&#287;&#305;z sa&#287;l&#305;&#287;&#305; ve ya&#351;am kalitesi &uuml;zerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:877678 2020-01-18T04:49:20Z 2020-01-18T04:49:20Z by&#160;Topuk, Selin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>