Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: &#304;stanbul &Uuml;niversitesi Di&#351; Hekimli&#287;i Fak&uuml;ltesi - G&ouml;me&ccedil;, Yavuz. dn&#351; SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bDi$0025C5$00259F$002bHekimli$0025C4$00259Fi$002bFak$0025C3$0025BCltesi$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bDi$0025C5$00259F$002bHekimli$0025C4$00259Fi$002bFak$0025C3$0025BCltesi$0026qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509G$0025C3$0025B6me$0025C3$0025A7$00252C$002bYavuz.$002bdn$0025C5$00259F.$002509G$0025C3$0025B6me$0025C3$0025A7$00252C$002bYavuz.$002bdn$0025C5$00259F$0026ps$003d300?dt=list 2020-02-28T22:10:46Z D&ouml;k&uuml;m metal inley restorasyonlarda kullan&#305;lan metal ve ala&#351;&#305;mlar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879275 2020-02-28T22:10:46Z 2020-02-28T22:10:46Z by&#160;K&#305;l&#305;&ccedil;, Semra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Toplumda aray&uuml;z f&#305;r&ccedil;as&#305; kullan&#305;m s&#305;kl&#305;&#287;&#305;n&#305;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879370 2020-02-28T22:10:46Z 2020-02-28T22:10:46Z by&#160;Soltani, Soheil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kaide ve &ouml;rt&uuml;c&uuml; materyal olarak kullan&#305;lan kalsiyum hidroksit patlar&#305;n&#305;n di&#351; hekimleri aras&#305;ndaki kullan&#305;m ama&ccedil;lar&#305; ve s&#305;kl&#305;&#287;&#305;n&#305;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878977 2020-02-28T22:10:46Z 2020-02-28T22:10:46Z by&#160;Demirk&#305;rkan, Merve.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;ndirekt restorasyonlar&#305;n simantasyonunda kullan&#305;lan yap&#305;&#351;t&#305;r&#305;c&#305; ajanlar&#305;n di&#351; hekimleri aras&#305;ndaki kullan&#305;m s&#305;kl&#305;&#287;&#305; ve hangi tiplerinin tercih edildi&#287;inin belirlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879028 2020-02-28T22:10:46Z 2020-02-28T22:10:46Z by&#160;K&#305;vrak, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;ndirekt restorasyonlar&#305;n simantasyonundaki geli&#351;meler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878716 2020-02-28T22:10:46Z 2020-02-28T22:10:46Z by&#160;Odaba&#351;, Semih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A&#287;&#305;z i&ccedil;i kamera ve RVG r&ouml;ntgen cihazlar&#305;n&#305;n kullan&#305;m, program ve di&#351; hekimleri aras&#305;nda kullan&#305;m s&#305;kl&#305;&#287;&#305;n&#305;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878883 2020-02-28T22:10:46Z 2020-02-28T22:10:46Z by&#160;K&#305;l&#305;&ccedil;, G&uuml;l&ccedil;in.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kentsel kesimde a&#287;&#305;z gargalar&#305;na kar&#351;&#305; toplumun bilinci ve ne ama&ccedil;la kulland&#305;klar&#305;, a&#287;&#305;z gargaras&#305;ndan beklentileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:877341 2020-02-28T22:10:46Z 2020-02-28T22:10:46Z by&#160;&Ouml;nc&uuml;, Bora.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;nley restorasyonlarda kullan&#305;lan porselenlerin yap&#305;s&#305; ve &ccedil;e&#351;itleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:877557 2020-02-28T22:10:46Z 2020-02-28T22:10:46Z by&#160;Demir, Aynur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>