Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: &#304;stanbul &Uuml;niversitesi Di&#351; Hekimli&#287;i Fak&uuml;ltesi - G&ouml;me&ccedil;, Yavuz. dn&#351; - Simantasyon SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bDi$0025C5$00259F$002bHekimli$0025C4$00259Fi$002bFak$0025C3$0025BCltesi$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bDi$0025C5$00259F$002bHekimli$0025C4$00259Fi$002bFak$0025C3$0025BCltesi$0026qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509G$0025C3$0025B6me$0025C3$0025A7$00252C$002bYavuz.$002bdn$0025C5$00259F.$002509G$0025C3$0025B6me$0025C3$0025A7$00252C$002bYavuz.$002bdn$0025C5$00259F$0026qf$003dSUBJECT$002509Konu$002bBa$0025C5$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002509Simantasyon$002509Simantasyon$0026ps$003d300?dt=list 2020-03-29T13:12:03Z &#304;ndirekt restorasyonlar&#305;n simantasyonunda kullan&#305;lan yap&#305;&#351;t&#305;r&#305;c&#305; ajanlar&#305;n di&#351; hekimleri aras&#305;ndaki kullan&#305;m s&#305;kl&#305;&#287;&#305; ve hangi tiplerinin tercih edildi&#287;inin belirlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879028 2020-03-29T13:12:03Z 2020-03-29T13:12:03Z by&#160;K&#305;vrak, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;ndirekt restorasyonlar&#305;n simantasyonundaki geli&#351;meler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878716 2020-03-29T13:12:03Z 2020-03-29T13:12:03Z by&#160;Odaba&#351;, Semih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>