Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: &#304;stanbul &Uuml;niversitesi Di&#351; Hekimli&#287;i Fak&uuml;ltesi - Kuron K&ouml;pr&uuml; Protezi Bilim Dal&#305; SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bDi$0025C5$00259F$002bHekimli$0025C4$00259Fi$002bFak$0025C3$0025BCltesi$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bDi$0025C5$00259F$002bHekimli$0025C4$00259Fi$002bFak$0025C3$0025BCltesi$0026qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509Kuron$002bK$0025C3$0025B6pr$0025C3$0025BC$002bProtezi$002bBilim$002bDal$0025C4$0025B1$002509Kuron$002bK$0025C3$0025B6pr$0025C3$0025BC$002bProtezi$002bBilim$002bDal$0025C4$0025B1$0026ps$003d300?dt=list 2020-02-16T20:42:39Z Alt &ccedil;eneye uygulanan implantlar&#305;n lineer ve do&#287;rusal olmayan yerle&#351;imlerinin sonlu elemanlar gerilme analiz y&ouml;ntemi ile incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878780 2020-02-16T20:42:39Z 2020-02-16T20:42:39Z by&#160;T&uuml;rko&#287;lu, P&#305;nar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> GYPS minarelinden elde edilen alfa hemihidrat al&ccedil;&#305;lar&#305;n krisral boyutuna etki eden fakt&ouml;rler &uuml;zerine ara&#351;t&#305;rmalar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878060 2020-02-16T20:42:39Z 2020-02-16T20:42:39Z by&#160;&Ouml;zye&#287;in, Sevgi (Ye&#351;ilbek).<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>