Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: &#304;stanbul &Uuml;niversitesi Di&#351; Hekimli&#287;i Fak&uuml;ltesi - Di&#351; F&#305;r&ccedil;alar&#305; - Tez - T&uuml;rk&ccedil;e SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bDi$0025C5$00259F$002bHekimli$0025C4$00259Fi$002bFak$0025C3$0025BCltesi$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bDi$0025C5$00259F$002bHekimli$0025C4$00259Fi$002bFak$0025C3$0025BCltesi$0026qf$003dSUBJECT$002509Konu$002bBa$0025C5$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002509Di$0025C5$00259F$002bF$0025C4$0025B1r$0025C3$0025A7alar$0025C4$0025B1$002509Di$0025C5$00259F$002bF$0025C4$0025B1r$0025C3$0025A7alar$0025C4$0025B1$0026qf$003dITYPE$002509Materyal$002bT$0025C3$0025BCr$0025C3$0025BC$0025091$00253ATEZ$002509Tez$0026qf$003dLANGUAGE$002509Dil$002509TUR$002509T$0025C3$0025BCrk$0025C3$0025A7e$0026ps$003d300? 2021-07-26T15:58:03Z Toplumda aray&uuml;z f&#305;r&ccedil;as&#305; kullan&#305;m s&#305;kl&#305;&#287;&#305;n&#305;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879370 2021-07-26T15:58:03Z 2021-07-26T15:58:03Z by&#160;Soltani, Soheil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yap&#305;lan di&#351; tedavilerinin performans&#305; hakk&#305;nda hasta beklentileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878667 2021-07-26T15:58:03Z 2021-07-26T15:58:03Z by&#160;Korkutata, Feride.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kentsel kesimde bireylerin di&#351; f&#305;r&ccedil;as&#305; se&ccedil;iminde g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne ald&#305;kler&#305; kriterler ve di&#351; f&#305;r&ccedil;alama y&ouml;ntemleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:877304 2021-07-26T15:58:03Z 2021-07-26T15:58:03Z by&#160;&Ccedil;u&ccedil;anlar, Emrah.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;ki farkl&#305; di&#351; f&#305;r&ccedil;as&#305;n&#305;n a&#287;&#305;z hijyeni &uuml;zerine etkisinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:877342 2021-07-26T15:58:03Z 2021-07-26T15:58:03Z by&#160;Yenig&uuml;n, Ramazan Serdar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;ki farkl&#305; di&#351; f&#305;r&ccedil;as&#305;n&#305;n a&#287;&#305;z hijyeni &uuml;zerine etkisinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:877362 2021-07-26T15:58:03Z 2021-07-26T15:58:03Z by&#160;Yenig&uuml;n, Ramazan Serdar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;e&#351;itli tipteki f&#305;r&ccedil;alar&#305;n etkinli&#287;inin bir grup hasta &uuml;zerinde kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:877454 2021-07-26T15:58:03Z 2021-07-26T15:58:03Z by&#160;Y&#305;lmaz, Esra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Elektrikli di&#351; f&#305;r&ccedil;as&#305;n&#305;n bakteri pla&#287;&#305; kontrol&uuml;ndeki rol&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878497 2021-07-26T15:58:03Z 2021-07-26T15:58:03Z by&#160;Ceylan, G&uuml;ls&uuml;m.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; f&#305;r&ccedil;a ve macular&#305;n&#305;n abrasion tesislerinin deneysel ara&#351;t&#305;rmalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878236 2021-07-26T15:58:03Z 2021-07-26T15:58:03Z by&#160;Kun, Nevzat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>