Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: &#304;stanbul &Uuml;niversitesi Di&#351; Hekimli&#287;i Fak&uuml;ltesi - K&ouml;k Kanal&#305; Tedavisi SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bDi$0025C5$00259F$002bHekimli$0025C4$00259Fi$002bFak$0025C3$0025BCltesi$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bDi$0025C5$00259F$002bHekimli$0025C4$00259Fi$002bFak$0025C3$0025BCltesi$0026qf$003dSUBJECT$002509Konu$002bBa$0025C5$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002509K$0025C3$0025B6k$002bKanal$0025C4$0025B1$002bTedavisi$002509K$0025C3$0025B6k$002bKanal$0025C4$0025B1$002bTedavisi$0026ps$003d300?dt=list 2020-02-19T21:40:47Z K&ouml;k kanal&#305; tedavisinde kullan&#305;lan materyallerin alerjik y&ouml;nden irdelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879371 2020-02-19T21:40:47Z 2020-02-19T21:40:47Z by&#160;Tahiro&#287;lu, Be&#351;ir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&ouml;k kanallar&#305;n&#305;n doldurulmas&#305;nda farkl&#305; sistemlerle g&uuml;ta-perka y&ouml;ntemlerinin apikal s&#305;z&#305;nt&#305; y&ouml;n&uuml;nden kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878664 2020-02-19T21:40:47Z 2020-02-19T21:40:47Z by&#160;Rotla, Astrit.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&ouml;k kanal&#305; tedavisi s&#305;ras&#305;nda apikalden madde &ccedil;&#305;k&#305;&#351;&#305; ile flare-up ili&#351;kisinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878886 2020-02-19T21:40:47Z 2020-02-19T21:40:47Z by&#160;Yayla, S&uuml;bra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&ouml;k kanal&#305; dolgu maddelerine toplu bak&#305;&#351; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:877467 2020-02-19T21:40:47Z 2020-02-19T21:40:47Z by&#160;&Ccedil;ikolar, Buket.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&ouml;k kanal&#305; doldurma y&ouml;ntemlerinin irdelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:877477 2020-02-19T21:40:47Z 2020-02-19T21:40:47Z by&#160;&Uuml;st&uuml;n, Ferda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Spiramisinin infekte di&#351;lerin k&ouml;k kanal&#305; tedavileri s&#305;ras&#305;nda geli&#351;en flare-up &uuml;zerine olan etkilerinin klinik olarak incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:877484 2020-02-19T21:40:47Z 2020-02-19T21:40:47Z by&#160;Y&#305;lmaz, Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&uuml;t di&#351;lerinde k&ouml;k kanal&#305; tedavisi y&ouml;ntemlerinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878345 2020-02-19T21:40:47Z 2020-02-19T21:40:47Z by&#160;Do&#287;anca, Emrah G&ouml;khan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&ouml;k kanallar&#305; tedavisinde &quot;Camphorated Parachlorophenol&quot;&uuml;n etkileri &uuml;zerine ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:877812 2020-02-19T21:40:47Z 2020-02-19T21:40:47Z by&#160;Y&#305;rcal&#305;, Alpay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Septomixine forte ve cresophenenin k&ouml;k kanallar&#305;ndaki mikroorganizmalar &uuml;zerindeki etkilerinin in vivo ve in vitro olarak incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878255 2020-02-19T21:40:47Z 2020-02-19T21:40:47Z by&#160;Haseni, L&uuml;ey El.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&ouml;k kanallar&#305;ndan negatif k&uuml;lt&uuml;r elde edildikten sonra doldurulan di&#351;lerle pozitif k&uuml;lt&uuml;r edildikten sonra doldurulan di&#351;lerin iyile&#351;mesinin tetkiki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:877920 2020-02-19T21:40:47Z 2020-02-19T21:40:47Z by&#160;Bay&#305;rl&#305;, G&uuml;nd&uuml;z.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>