Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: &#304;stanbul &Uuml;niversitesi Di&#351; Hekimli&#287;i Fak&uuml;ltesi - Protezler Ve &#304;mplantlar -- Di&#351; Hekimli&#287;i SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bDi$0025C5$00259F$002bHekimli$0025C4$00259Fi$002bFak$0025C3$0025BCltesi$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bDi$0025C5$00259F$002bHekimli$0025C4$00259Fi$002bFak$0025C3$0025BCltesi$0026qf$003dSUBJECT$002509Konu$002bBa$0025C5$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002509Protezler$002bVe$002b$0025C4$0025B0mplantlar$002b--$002bDi$0025C5$00259F$002bHekimli$0025C4$00259Fi$002509Protezler$002bVe$002b$0025C4$0025B0mplantlar$002b--$002bDi$0025C5$00259F$002bHekimli$0025C4$00259Fi$0026ps$003d300?dt=list 2020-02-20T19:06:22Z &#304;mplant destekli protezlerde okl&uuml;zyon ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879263 2020-02-20T19:06:22Z 2020-02-20T19:06:22Z by&#160;Y&#305;lmaz, Burcu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;mplant destekli sabit protetik restorasyonlarda estetik ve biyomekanik risk fakt&ouml;rlerinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878937 2020-02-20T19:06:22Z 2020-02-20T19:06:22Z by&#160;Demirkol, Emine.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ene y&uuml;z protezlerinde uygulanan implantlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878989 2020-02-20T19:06:22Z 2020-02-20T19:06:22Z by&#160;Boz, Serhat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;mplant destekli ve implant do&#287;al di&#351; destekli sabit protezlerin biyomekanik a&ccedil;&#305;dan de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:877386 2020-02-20T19:06:22Z 2020-02-20T19:06:22Z by&#160;Kartal, Yunus Emre.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hareketli implant destekli protezlerde implant cevresi marjinal kemik kayb&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:877684 2020-02-20T19:06:22Z 2020-02-20T19:06:22Z by&#160;Akda&#287;, Fatma.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; destekli ve implant destekli di&#351;&uuml;st&uuml; protezler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878427 2020-02-20T19:06:22Z 2020-02-20T19:06:22Z by&#160;Kona&#351;, Elif.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;e&#351;itli maddeler ile kemik i&ccedil;i implant uygulamalar&#305;n&#305;n deneysel incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:877908 2020-02-20T19:06:22Z 2020-02-20T19:06:22Z by&#160;Yengin, Eseng&uuml;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kemik &uuml;st&uuml; implant ile mukoza ve kemik y&uuml;zeyi aras&#305;nda ortaya &ccedil;&#305;kan galvanik &ccedil;iftlerde potansiyel farklar&#305;n&#305;n tav&#351;anlarda deneysel olarak ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:877923 2020-02-20T19:06:22Z 2020-02-20T19:06:22Z by&#160;Caniklio&#287;lu, Bab&uuml;r.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>