Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: &#304;stanbul &Uuml;niversitesi Sa&#287;l&#305;k Bilimleri Enstit&uuml;s&uuml; - &Ouml;zg&uuml;r, N. Yakut. dn&#351; - Veteriner Fak&uuml;ltesi Tez - Veteriner Fak&uuml;ltesi K&uuml;t&uuml;phanesi SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bSa$0025C4$00259Fl$0025C4$0025B1k$002bBilimleri$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bSa$0025C4$00259Fl$0025C4$0025B1k$002bBilimleri$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$0026qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509$0025C3$002596zg$0025C3$0025BCr$00252C$002bN.$002bYakut.$002bdn$0025C5$00259F.$002509$0025C3$002596zg$0025C3$0025BCr$00252C$002bN.$002bYakut.$002bdn$0025C5$00259F$0026qf$003dLOCATION$002509Shelf$002bLocation$0025091$00253AIUVFKTEZ$002509Veteriner$002bFak$0025C3$0025BCltesi$002bTez$0026qf$003dLIBRARY$002509K$0025C3$0025BCt$0025C3$0025BCphane$0025091$00253AIUVFK$002509Veteriner$002bFak$0025C3$0025BCltesi$002bK$0025C3$0025BCt$0025C3$0025BCphanesi$0026ps$003d300?dt=list 2020-05-28T09:00:50Z Kanatl&#305;larda &#305;nfectious laryngotracheitis (ILT) hastal&#305;&#287;&#305; etkeninin pcr ve elisa ile saptanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:867407 2020-05-28T09:00:50Z 2020-05-28T09:00:50Z by&#160;&Ouml;zdemir, Demir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul y&ouml;resinde sa&#287;l&#305;kl&#305; ve klinik belirti g&ouml;steren k&ouml;peklerde helicobacter pylori varl&#305;&#287;&#305;n&#305;n k&uuml;lt&uuml;r, polimerase chain reaction (pcr) ve restriction fragment length polymorphism (rflp) ile saptanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:867408 2020-05-28T09:00:50Z 2020-05-28T09:00:50Z by&#160;Sa&#287;nak, Nafiye Sonay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Domuzlarda mycoplasma hyopneumoniae infeksiyonun (domuzlar&#305;n enzootik pn&ouml;monisi) bakteriyolojik ve serolojik olarak ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:867744 2020-05-28T09:00:50Z 2020-05-28T09:00:50Z by&#160;&Ccedil;ayukli, Sedat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dermatofitoz &#351;&uuml;pheli sahipli ve sahipsiz kedilerde microsporum canis infeksiyonunun ve klinik olarak sa&#287;l&#305;kl&#305; g&ouml;r&uuml;nen kedilerde asemptomatik ta&#351;&#305;y&#305;c&#305;l&#305;k durumunun mikolojik olarak ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:867739 2020-05-28T09:00:50Z 2020-05-28T09:00:50Z by&#160;Alpun, Gamze.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kanatl&#305;lardan izole edilen salmonella su&#351;lar&#305;n&#305;n florokinolon grubu antibiyotiklere duyarl&#305;l&#305;klar&#305;n&#305;n ve minimum inhibit&ouml;r konsantrasyon (mik) de&#287;erlerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; &uuml;zerine &ccedil;al&#305;&#351;malar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:867463 2020-05-28T09:00:50Z 2020-05-28T09:00:50Z by&#160;K&ouml;se, &Ouml;&#287;&uuml;t.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Trakya y&ouml;resindeki s&#305;&#287;&#305;rlarda leptospira interrogans antikorlar&#305;n&#305;n elisa ve mikroskobik aglutinasyon testi (mat) ile belirlenmesi ve kesime g&ouml;nderilen s&#305;&#287;&#305;rlarda leptospirozis &uuml;zerine bakteriyolojik &ccedil;al&#305;&#351;malar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:867526 2020-05-28T09:00:50Z 2020-05-28T09:00:50Z by&#160;&#304;kiz, Serkan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>