Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: &#304;stanbul &Uuml;niversitesi Sa&#287;l&#305;k Bilimleri Enstit&uuml;s&uuml; - Nazl&#305;, B&uuml;lent. dn&#351; - Veteriner Fak&uuml;ltesi K&uuml;t&uuml;phanesi SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bSa$0025C4$00259Fl$0025C4$0025B1k$002bBilimleri$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bSa$0025C4$00259Fl$0025C4$0025B1k$002bBilimleri$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$0026qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509Nazl$0025C4$0025B1$00252C$002bB$0025C3$0025BClent.$002bdn$0025C5$00259F.$002509Nazl$0025C4$0025B1$00252C$002bB$0025C3$0025BClent.$002bdn$0025C5$00259F$0026qf$003dLIBRARY$002509K$0025C3$0025BCt$0025C3$0025BCphane$0025091$00253AIUVFK$002509Veteriner$002bFak$0025C3$0025BCltesi$002bK$0025C3$0025BCt$0025C3$0025BCphanesi$0026ic$003dtrue$0026ps$003d300?dt=list 2020-06-02T21:04:07Z &#304;stanbul b&ouml;lgesinde bulunan g&#305;da marketlerinde hijyen uygulamalar&#305; ve bunun g&#305;da maddeleri &uuml;zerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:867405 2020-06-02T21:04:07Z 2020-06-02T21:04:07Z by&#160;&Ouml;zt&uuml;rk, Muhsin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&uuml;&ccedil;&uuml;kba&#351; kesim hayvanlar&#305;na uygulanan elekrikle bay&#305;ltma tekniklerinin karkas kalitesine etkileri &uuml;zerine ara&#351;t&#305;rmalar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:867716 2020-06-02T21:04:07Z 2020-06-02T21:04:07Z by&#160;B&uuml;y&uuml;k&uuml;nal, Serkan Kemal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ha&#351;lanm&#305;&#351; sucuk &uuml;retiminde kullan&#305;lan teknolojiler &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:867509 2020-06-02T21:04:07Z 2020-06-02T21:04:07Z by&#160;Balaki&#351;iyev, Ramin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&#305;dalarda kullan&#305;lan nitritlerin fazla al&#305;m&#305; durumunda organizmada serbest radikal olu&#351;umu &uuml;zerine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:867519 2020-06-02T21:04:07Z 2020-06-02T21:04:07Z by&#160;D&uuml;men, Emek.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kesim &ouml;ncesi kasapl&#305;k koyunlara uygulanan elektrikle bay&#305;ltma metodunun et kalitesine etkisi &uuml;zerine ara&#351;t&#305;rmalar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:867523 2020-06-02T21:04:07Z 2020-06-02T21:04:07Z by&#160;Halil, Ahmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul piyasas&#305;nda sat&#305;&#351;a sunulan tavuk etlerinde yersinia enterocolitica'n&#305;n mevcudiyeti &uuml;zerine ara&#351;t&#305;rmalar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:867534 2020-06-02T21:04:07Z 2020-06-02T21:04:07Z by&#160;Bayrak, Yunus.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Piyasada sat&#305;&#351;a sunulan meyveli yo&#287;urtlar&#305;n hijyenik kaliteleri &uuml;zerine ara&#351;t&#305;rmalar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:867553 2020-06-02T21:04:07Z 2020-06-02T21:04:07Z by&#160;Uralta&#351;, Fatma Perihan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dondurulmu&#351; hamburger k&ouml;fte ve di&#287;er k&ouml;fte &ccedil;e&#351;itlerinde enterohemorajik escherichia coli 0157 : H7 su&#351;unun varl&#305;&#287;&#305; &uuml;zerine ara&#351;t&#305;rmalar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:867544 2020-06-02T21:04:07Z 2020-06-02T21:04:07Z by&#160;Cebiro&#287;lu, H&uuml;lya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Toplu t&uuml;ketim amac&#305;yla &uuml;retilen g&#305;dalar&#305;n baz&#305; patojen mikroorganizmalar y&ouml;n&uuml;nden incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:867577 2020-06-02T21:04:07Z 2020-06-02T21:04:07Z by&#160;Ild&#305;z, Ferhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&uuml;tl&uuml; &ccedil;ikolata &uuml;retiminde uygulanan teknolojik i&#351;lemlerin, mikrobiyolojik kaliteye etkisi &uuml;zerine ara&#351;t&#305;rmalar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:867625 2020-06-02T21:04:07Z 2020-06-02T21:04:07Z by&#160;&Ccedil;etin, &Ouml;mer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul piyasas&#305;nda sat&#305;&#351;a sunulan tulum peynirlerinde Brucella etkenlerinin mevcudiyeti &uuml;zerine ara&#351;t&#305;rmalar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:867630 2020-06-02T21:04:07Z 2020-06-02T21:04:07Z by&#160;Y&#305;ld&#305;r&#305;c&#305;, G&uuml;ng&ouml;r.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul b&ouml;lgesi &ccedil;i&#287; s&uuml;tlerinin mevsimlere g&ouml;re kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;rmal&#305; kimyasal kaliteleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:867693 2020-06-02T21:04:07Z 2020-06-02T21:04:07Z by&#160;Bayraktar, Nur&#351;en.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>