Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: &#304;stanbul &Uuml;niversitesi Sa&#287;l&#305;k Bilimleri Enstit&uuml;s&uuml; - Endokrinoloji - Merkez K&uuml;t&uuml;phanesi SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bSa$0025C4$00259Fl$0025C4$0025B1k$002bBilimleri$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bSa$0025C4$00259Fl$0025C4$0025B1k$002bBilimleri$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$0026qf$003dSUBJECT$002509Konu$002bBa$0025C5$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002509Endokrinoloji$002509Endokrinoloji$0026qf$003dLIBRARY$002509K$0025C3$0025BCt$0025C3$0025BCphane$0025091$00253AIUMK$002509Merkez$002bK$0025C3$0025BCt$0025C3$0025BCphanesi$0026ps$003d300?dt=list 2020-04-01T15:43:44Z Santral ve periferik obezitede antropo-plikometrik &ouml;l&ccedil;&uuml;mler ile total v&uuml;cut ya&#287;&#305;n&#305;n hesaplanmas&#305; ve koroner arter hastal&#305;&#287;&#305; risk fakt&ouml;rlerinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710570 2020-04-01T15:43:44Z 2020-04-01T15:43:44Z by&#160;Aras, &#350;&uuml;kr&uuml;.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41712.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41712.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fazla kilolu ve &#351;i&#351;man kad&#305;nlarda meme boyutlar&#305; ile v&uuml;cut ya&#287; miktar&#305; ve v&uuml;cut ya&#287; da&#287;&#305;l&#305;m&#305; aras&#305;ndaki ili&#351;ki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:727052 2020-04-01T15:43:44Z 2020-04-01T15:43:44Z by&#160;Persil, &Ouml;zlem.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/38023.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/38023.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osteoporozun diyetle ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:716420 2020-04-01T15:43:44Z 2020-04-01T15:43:44Z by&#160;Yunuso&#287;lu, Kaz&#305;m.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/35465.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/35465.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye' de t&uuml;ketilen bal&#305;klar ve deniz &uuml;r&uuml;nlerinde iyod miktar&#305; tayini ent://SD_ILS/0/SD_ILS:724839 2020-04-01T15:43:44Z 2020-04-01T15:43:44Z by&#160;&Ccedil;elikkol, Rana Oral.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/33043.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/33043.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;strojenle ind&uuml;klenmi&#351; s&#305;&ccedil;an hipofizinde uzun etkili bromokriptin tamoksifenin prolaktin salg&#305;layan h&uuml;creler &uuml;zerine etkisinin morfolojik ve immunohistokimyasal y&ouml;ntemlerle incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:717450 2020-04-01T15:43:44Z 2020-04-01T15:43:44Z by&#160;Erensoy, Nevin.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/26127.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/26127.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;nsan b&uuml;y&uuml;k t&uuml;k&uuml;r&uuml;k bezlerinde (suloman di buler) endokrin h&uuml;crelerin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; : &#305;&#351;&#305;k mikroskobik &ccedil;al&#305;&#351;ma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:715156 2020-04-01T15:43:44Z 2020-04-01T15:43:44Z by&#160;Delilba&#351;&#305;, Lale.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>