Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: &#304;stanbul &Uuml;niversitesi Sa&#287;l&#305;k Bilimleri Enstit&uuml;s&uuml; - Parkinson Hastal&#305;&#287;&#305; SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bSa$0025C4$00259Fl$0025C4$0025B1k$002bBilimleri$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bSa$0025C4$00259Fl$0025C4$0025B1k$002bBilimleri$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$0026qf$003dSUBJECT$002509Konu$002bBa$0025C5$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002509Parkinson$002bHastal$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002509Parkinson$002bHastal$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$0026ps$003d300?dt=list 2020-02-20T00:37:27Z Parkinsonlu hastalarda solunum kas e&#287;itimi ve y&uuml;r&uuml;me e&#287;itiminin solunum kas kuvveti, solunum fonksiyonlar&#305; ve egzersiz tolerans&#305;na etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042397 2020-02-20T00:37:27Z 2020-02-20T00:37:27Z by&#160;O&#287;uz, Semra.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48871.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48871.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Parkin mutasyonu bulunan hastalar&#305;n kognitif s&uuml;re&ccedil;lerinin olaya ili&#351;kin potansiyel kay&#305;tlamalar&#305; ve n&ouml;ropsikolojik testlerle incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738775 2020-02-20T00:37:27Z 2020-02-20T00:37:27Z by&#160;Demirci, Hasan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46709.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46709.pdf</a><br/>Format:&#160;Bilgisayar Dosyas&#305;<br/> Rotenon modeli ile parkinson olu&#351;turulan s&#305;&ccedil;anlarda davran&#305;&#351;sal de&#287;i&#351;ikliklerin de&#287;erlendirilmesi ve bu modelde ye&#351;il &ccedil;ay polifenollerinin etkinli&#287;inin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738826 2020-02-20T00:37:27Z 2020-02-20T00:37:27Z by&#160;Sayg&#305;, Merve.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46787.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46787.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Parkinson hastal&#305;&#287;&#305;nda miyoklonus, palmomental refleks ve kognitif i&#351;levlerin ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741264 2020-02-20T00:37:27Z 2020-02-20T00:37:27Z by&#160;&Ouml;cal Sifo&#287;lu, H. Ayla.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46754.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46754.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Otozomal resesif ge&ccedil;i&#351;li parkinson hastal&#305;&#287;&#305;nda parkin (PARK2) geni mutasyonlar&#305;n&#305;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736972 2020-02-20T00:37:27Z 2020-02-20T00:37:27Z by&#160;Dursun, Burcu.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43691.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43691.pdf</a><br/>Format:&#160;Bilgisayar Dosyas&#305;<br/> Parkinson hastalar&#305;nda sa&#287;l&#305;kla ili&#351;kili ya&#351;am kalitesinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736514 2020-02-20T00:37:27Z 2020-02-20T00:37:27Z by&#160;Savc&#305;, Cemile.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42549.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42549.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Parkinson'lu hastalarda egzersizin solunum fonksiyonlar&#305; ve ya&#351;am kalitesi &uuml;zerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:735915 2020-02-20T00:37:27Z 2020-02-20T00:37:27Z by&#160;Dereli, Elif El&ccedil;in.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40547.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40547.pdf</a><br/>Format:&#160;Bilgisayar Dosyas&#305;<br/>