Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: &#304;stanbul &Uuml;niversitesi Sa&#287;l&#305;k Bilimleri Enstit&uuml;s&uuml; - S&uuml;t Di&#351;leri - Di&#351; Hekimli&#287;i Fak&uuml;ltesi K&uuml;t&uuml;phanesi - Tez SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bSa$0025C4$00259Fl$0025C4$0025B1k$002bBilimleri$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bSa$0025C4$00259Fl$0025C4$0025B1k$002bBilimleri$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$0026qf$003dSUBJECT$002509Konu$002bBa$0025C5$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002509S$0025C3$0025BCt$002bDi$0025C5$00259Fleri$002509S$0025C3$0025BCt$002bDi$0025C5$00259Fleri$0026qf$003dLIBRARY$002509K$0025C3$0025BCt$0025C3$0025BCphane$0025091$00253AIUDHFK$002509Di$0025C5$00259F$002bHekimli$0025C4$00259Fi$002bFak$0025C3$0025BCltesi$002bK$0025C3$0025BCt$0025C3$0025BCphanesi$0026qf$003dITYPE$002509Materyal$002bT$0025C3$0025BCr$0025C3$0025BC$0025091$00253ATEZ$002509Tez$0026ps$003d300?dt=list 2020-05-31T05:21:36Z S&uuml;t ve s&uuml;rekli di&#351;lerde kullan&#305;lan d&ouml;rt farkl&#305; kompozit materyalden monomer sal&#305;n&#305;m&#305;n&#305;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;rmal&#305; olarak incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:877464 2020-05-31T05:21:36Z 2020-05-31T05:21:36Z by&#160;Tuna, Elif Bahar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&uuml;t di&#351;lerinde, kemo-mekanik ve geleneksel &ccedil;&uuml;r&uuml;k temizleme y&ouml;ntemlerinin fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik y&ouml;ntemlerle kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878567 2020-05-31T05:21:36Z 2020-05-31T05:21:36Z by&#160;&Ouml;zdemir, Didem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Posterior estetik dolgu materyallerinin fiziksel &ouml;zelliklerinin ve s&uuml;t az&#305;lar&#305;nda kullan&#305;labilirliklerinin klinik olarak de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:877726 2020-05-31T05:21:36Z 2020-05-31T05:21:36Z by&#160;Kumbasar, Berrin Elif.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&uuml;t ve gen&ccedil; s&uuml;rekli di&#351;lerin endodontik tedavilerinde kullan&#305;lan kanal dolgu maddelerinin ba&#287; dokusu &uuml;zerindeki stotoksik etkilerinin histopatolojik ve biyokimyasal y&ouml;ntemlerle s&#305;&ccedil;anlarda in vivo incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:877807 2020-05-31T05:21:36Z 2020-05-31T05:21:36Z by&#160;Metin, Ayg&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kompomer restorasyon materyallerinin s&uuml;t di&#351;lerinde kullan&#305;labilirli&#287;inin in vivo ve in vitro de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:877949 2020-05-31T05:21:36Z 2020-05-31T05:21:36Z by&#160;Burmab&#305;y&#305;ko&#287;lu, Sibel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&uuml;t di&#351;i vital amputasyon tedavisinde glutaraldehit, elektrocerrahi ve kollagen s&uuml;ngeri amputasyon tekniklerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:877962 2020-05-31T05:21:36Z 2020-05-31T05:21:36Z by&#160;Oray, Hakan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cam iyonomer simanlar&#305;n s&uuml;t di&#351;lerinin II. s&#305;nf kavitelerinde kullan&#305;labilirlik alanlar&#305;n&#305;n saptanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:877998 2020-05-31T05:21:36Z 2020-05-31T05:21:36Z by&#160;Sepet, Elif (Oktay).<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&uuml;t di&#351;i amputasyon tedavisinde &ccedil;e&#351;itli madde ve tekniklerin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878073 2020-05-31T05:21:36Z 2020-05-31T05:21:36Z by&#160;Akt&ouml;ren, Oya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>