Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: &#304;stanbul &Uuml;niversitesi Sosyal Bilimleri Enstit&uuml;s&uuml; - Acar, Yonca SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bSosyal$002bBilimleri$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bSosyal$002bBilimleri$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$0026qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509Acar$00252C$002bYonca.$002509Acar$00252C$002bYonca$0026ps$003d300?dt=list 2020-02-22T19:31:49Z &Ccedil;okuluslu i&#351;letmelerin yat&#305;r&#305;m kararlar&#305;n&#305; etkileyen &ccedil;evresel fakt&ouml;rler ve &uuml;lke riski : uygulamada T&uuml;rkiye'ye yat&#305;r&#305;m yapan &ccedil;ukuluslu sigorta &#351;irketleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:730873 2020-02-22T19:31:49Z 2020-02-22T19:31:49Z by&#160;Acar, Yonca.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/21439.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/21439.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;okuluslu i&#351;letmelerin yat&#305;r&#305;m kararlar&#305;n&#305; etkileyen &ccedil;evresel fakt&ouml;rler ve &uuml;lke riski : uygulamada T&uuml;rkiye'ye yat&#305;r&#305;m yapan &ccedil;ukuluslu sigorta &#351;irketleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881142 2020-02-22T19:31:49Z 2020-02-22T19:31:49Z by&#160;Acar, Yonca.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>