Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: &#304;stanbul &Uuml;niversitesi Sosyal Bilimleri Enstit&uuml;s&uuml; - Sanat Tarihi Anabilim Dal&#305; SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bSosyal$002bBilimleri$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bSosyal$002bBilimleri$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$0026qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509Sanat$002bTarihi$002bAnabilim$002bDal$0025C4$0025B1$002509Sanat$002bTarihi$002bAnabilim$002bDal$0025C4$0025B1$0026ps$003d300?dt=list 2020-02-27T16:56:23Z &#304;znik ve &ccedil;evresi bizans devri mimari faaliyetlerinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740016 2020-02-27T16:56:23Z 2020-02-27T16:56:23Z by&#160;Ermi&#351;, &Uuml;. Melda.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45806.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45806.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 1980 sonras&#305; T&uuml;rk sanat&#305;'nda sanat&ccedil;&#305;n&#305;n yarat&#305;m&#305;nda kendilik temsili ent://SD_ILS/0/SD_ILS:735872 2020-02-27T16:56:23Z 2020-02-27T16:56:23Z by&#160;Ali&ccedil;avu&#351;o&#287;lu, Esra.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40503.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40503.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>