Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: &#304;stanbul &Uuml;niversitesi Sosyal Bilimleri Enstit&uuml;s&uuml; - &#304;&#351;letme Organizasyonu SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bSosyal$002bBilimleri$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bSosyal$002bBilimleri$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$0026qf$003dSUBJECT$002509Konu$002bBa$0025C5$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002509$0025C4$0025B0$0025C5$00259Fletme$002bOrganizasyonu$002509$0025C4$0025B0$0025C5$00259Fletme$002bOrganizasyonu$0026ps$003d300?dt=list 2020-02-20T00:21:46Z Factoring &#351;irketlerinin organizasyon yap&#305;s&#305;n&#305;n &ouml;rnek bir i&#351;letme &uuml;zerinde incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:880460 2020-02-20T00:21:46Z 2020-02-20T00:21:46Z by&#160;G&uuml;lbay, Feride Zeynep.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Factoring &#351;irketlerinin organizasyon yap&#305;s&#305;n&#305;n &ouml;rnek bir i&#351;letme &uuml;zerinde incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:725928 2020-02-20T00:21:46Z 2020-02-20T00:21:46Z by&#160;G&uuml;lbay, Feride Zeynep.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Do&#287;u Anadolu B&ouml;lgesindeki &#351;eker fabrikalar&#305;nda organizasyon ve personel sorunlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881217 2020-02-20T00:21:46Z 2020-02-20T00:21:46Z by&#160;Hatuno&#287;lu, B. Yavuz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Do&#287;u Anadolu B&ouml;lgesindeki &#351;eker fabrikalar&#305;nda organizasyon ve personel sorunlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:713940 2020-02-20T00:21:46Z 2020-02-20T00:21:46Z by&#160;Hatuno&#287;lu, B. Yavuz.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/23007.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/23007.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vardiyal&#305; &ccedil;al&#305;&#351;ma d&uuml;zeninin i&#351;letmelerdeki yeri ve &ouml;nemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:730872 2020-02-20T00:21:46Z 2020-02-20T00:21:46Z by&#160;Acarer, &Uuml;lker.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/20156.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/20156.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>