Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: &#304;stanbul &Uuml;niversitesi. Edebiyat Fak&uuml;ltesi. Sanat Tarihi B&ouml;l&uuml;m&uuml; - G&uuml;ndo&#287;du, Hamza - Aslanapa, Oktay. tez dn&#351; SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi.$002bEdebiyat$002bFak$0025C3$0025BCltesi.$002bSanat$002bTarihi$002bB$0025C3$0025B6l$0025C3$0025BCm$0025C3$0025BC.$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi.$002bEdebiyat$002bFak$0025C3$0025BCltesi.$002bSanat$002bTarihi$002bB$0025C3$0025B6l$0025C3$0025BCm$0025C3$0025BC$0026qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509G$0025C3$0025BCndo$0025C4$00259Fdu$00252C$002bHamza.$002509G$0025C3$0025BCndo$0025C4$00259Fdu$00252C$002bHamza$0026qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509Aslanapa$00252C$002bOktay.$002btez$002bdn$0025C5$00259F.$002509Aslanapa$00252C$002bOktay.$002btez$002bdn$0025C5$00259F$0026ps$003d300?dt=list 2020-04-07T11:05:10Z T&uuml;rk mimarisinde fig&uuml;rl&uuml; ta&#351; plastik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2241334 2020-04-07T11:05:10Z 2020-04-07T11:05:10Z by&#160;G&uuml;ndo&#287;du, Hamza.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dulkad&#305;rl&#305; Beyli&#287;i sanat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2214055 2020-04-07T11:05:10Z 2020-04-07T11:05:10Z by&#160;G&uuml;ndo&#287;du, Hamza.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>