Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: - &#304;stanbul &Uuml;niversitesi Sosyal Bilimler Enstit&uuml;s&uuml; - &#350;anl&#305;, Cemal. dn&#351; SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509-$002b$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bSosyal$002bBilimler$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$002509-$002b$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bSosyal$002bBilimler$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$0026qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509$0025C5$00259Eanl$0025C4$0025B1$00252C$002bCemal.$002bdn$0025C5$00259F.$002509$0025C5$00259Eanl$0025C4$0025B1$00252C$002bCemal.$002bdn$0025C5$00259F$0026ps$003d300?dt=list 2020-02-21T19:31:04Z &#304;ki Tarafl&#305; Yat&#305;r&#305;mm Anla&#351;malar&#305;ndaki En Ziyade M&uuml;saadeye Mazhar Millet Kayd&#305;na &#304;stinaden Ics&#305;d'e Ba&#351;vuru &#304;mkan&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:910739 2020-02-21T19:31:04Z 2020-02-21T19:31:04Z by&#160;Aydo&#287;mu&#351;, Ay&#351;e Yasemin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Milletleraras&#305; &Ouml;zel Hukukta Ka&ccedil;&#305;r&#305;lan Veya Al&#305;konan &Ccedil;ocuklar&#305;n &#304;adesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:910272 2020-02-21T19:31:04Z 2020-02-21T19:31:04Z by&#160;Giray, Faruk Kerem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Diplomatik Temsilcinin Yarg&#305; Ba&#287;&#305;&#351;&#305;kl&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:909774 2020-02-21T19:31:04Z 2020-02-21T19:31:04Z by&#160;Tan, Mine.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Otel i&#351;letmelerinde verimlilik &ouml;l&ccedil;&uuml;m&uuml; ve h&#305;zl&#305; verimlilik de&#287;erlendirme yakla&#351;&#305;m&#305;na il&#351;kin bir uygulama &ouml;rne&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:910571 2020-02-21T19:31:04Z 2020-02-21T19:31:04Z by&#160;Yakar, G&uuml;her.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>