Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: - &#304;stanbul &Uuml;niversitesi Sosyal Bilimler Enstit&uuml;s&uuml; - Sosyoloji Anabilim Dal&#305; SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509-$002b$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bSosyal$002bBilimler$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$002509-$002b$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bSosyal$002bBilimler$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$0026qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509Sosyoloji$002bAnabilim$002bDal$0025C4$0025B1$002509Sosyoloji$002bAnabilim$002bDal$0025C4$0025B1$0026ps$003d300?dt=list 2020-02-26T08:33:03Z II. Me&#351;rutiyet d&ouml;nemi Osmanl&#305; - T&uuml;rk ayd&#305;n&#305;nda Bat&#305; ele&#351;tirisi : s&#305;rat-&#305; m&uuml;stakim &ouml;rne&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929699 2020-02-26T08:33:03Z 2020-02-26T08:33:03Z by&#160;Ko&ccedil;ak, Birg&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'de yurtd&#305;&#351;&#305;nda &ouml;&#287;renci g&ouml;nderme olgusunun sosyolojik &ccedil;&ouml;z&uuml;mlemesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:910620 2020-02-26T08:33:03Z 2020-02-26T08:33:03Z by&#160;Erdo&#287;an, Aynur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul'daki &uuml;niversitelerde m&uuml;hendislik ve temel bilimler alan&#305;nda &ccedil;al&#305;&#351;an kad&#305;n akademisyenlerin ev hayat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:901716 2020-02-26T08:33:03Z 2020-02-26T08:33:03Z by&#160;Tepe, F. Fulya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&uuml;reselle&#351;me, &#351;ehir ve k&uuml;reselle&#351;menin bir boyutu olarak habitat toplant&#305;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:921194 2020-02-26T08:33:03Z 2020-02-26T08:33:03Z by&#160;A&ccedil;&#305;kg&ouml;z, &Ouml;zkan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanl&#305; imparatorlu&#287;u'nda yenile&#351;me ve buhar makineleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:917908 2020-02-26T08:33:03Z 2020-02-26T08:33:03Z by&#160;Gen&ccedil;, Elif S&uuml;reyya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>