Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: - &#304;stanbul &Uuml;niversitesi Sosyal Bilimler Enstit&uuml;s&uuml; - &Uuml;st&uuml;n Zeka SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509-$002b$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bSosyal$002bBilimler$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$002509-$002b$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bSosyal$002bBilimler$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$0026qf$003dSUBJECT$002509Konu$002bBa$0025C5$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002509$0025C3$00259Cst$0025C3$0025BCn$002bZeka$002509$0025C3$00259Cst$0025C3$0025BCn$002bZeka$0026ps$003d300?dt=list 2020-02-16T20:51:51Z &Uuml;st&uuml;n zekal&#305; &ouml;&#287;rencilerin &ccedil;al&#305;&#351;ma al&#305;&#351;kanl&#305;klar&#305; ile m&uuml;kemmelliyet&ccedil;ilik &ouml;zellikleri aras&#305;ndaki ili&#351;ki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:909366 2020-02-16T20:51:51Z 2020-02-16T20:51:51Z by&#160;&Ccedil;al&#305;ko&#287;lu, Burcu Seher.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Raven'in &#304;lerleyen Matisler Plus Testi'nin 6,5-8 ya&#351; &ccedil;ocuklar&#305; &uuml;zerinde ge&ccedil;erlik, g&uuml;venirlik, &ouml;n norm &ccedil;al&#305;&#351;malar&#305; ve motivasyon stilleri tespiti ile il&#351;kisinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:909712 2020-02-16T20:51:51Z 2020-02-16T20:51:51Z by&#160;&Ccedil;etinkaya, &Ccedil;a&#287;lar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>