Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: - &#304;stanbul &Uuml;niversitesi Sosyal Bilimler Enstit&uuml;s&uuml; - &#304;mkb &quot;bkz.&quot; &#304;stanbul Menkul K&#305;ymetler Borsas&#305; SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509-$002b$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bSosyal$002bBilimler$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$002509-$002b$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bSosyal$002bBilimler$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$0026qf$003dSUBJECT$002509Konu$002bBa$0025C5$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002509$0025C4$0025B0mkb$002b$002522bkz.$002522$002b$0025C4$0025B0stanbul$002bMenkul$002bK$0025C4$0025B1ymetler$002bBorsas$0025C4$0025B1$002509$0025C4$0025B0mkb$002b$002522bkz.$002522$002b$0025C4$0025B0stanbul$002bMenkul$002bK$0025C4$0025B1ymetler$002bBorsas$0025C4$0025B1$0026ps$003d300?dt=list 2020-02-26T22:53:33Z Borsa yat&#305;r&#305;m fonlar&#305; borsa yatr&#305;m fonlar&#305;'n&#305;n geli&#351;mekte olan &uuml;lke borsalar&#305;n&#305;n etkinli&#287;inde ve derinli&#287;ine etkisi &#304;MKB &ouml;rne&#287;i ve &#304;MKB'de uygulan&#305;&#351;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:909652 2020-02-26T22:53:33Z 2020-02-26T22:53:33Z by&#160;Aysan, Nazl&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;irketlerin bor&ccedil;luluk durumunun hisse senedi fiyat&#305;na etkisi ve &#304;MKB &uuml;zerine bir uygulama ent://SD_ILS/0/SD_ILS:910049 2020-02-26T22:53:33Z 2020-02-26T22:53:33Z by&#160;T&uuml;rkalp, Mukaddes.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Risk ve getiri kavramlar&#305;na farkl&#305; bir yakla&#351;&#305;m : Davran&#305;&#351;sal finans ve &#304;MKB &uuml;zerine bir uygulama ent://SD_ILS/0/SD_ILS:910052 2020-02-26T22:53:33Z 2020-02-26T22:53:33Z by&#160;B&uuml;lb&uuml;l, Berna.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;kincil halka arz&#305; ger&ccedil;ekle&#351;tirilen hisse senetlerinin 1997-1998 y&#305;llar&#305;nda, k&#305;sa d&ouml;nem fiyat performanslar&#305; ve &#304;MKB &uuml;zerine bir uygulama ent://SD_ILS/0/SD_ILS:910349 2020-02-26T22:53:33Z 2020-02-26T22:53:33Z by&#160;Turan, Ba&#351;ak.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;statistiki tahmin modelleri ve &#304;MKB &#304;ndeksi &uuml;zerine bir uygulama ent://SD_ILS/0/SD_ILS:910563 2020-02-26T22:53:33Z 2020-02-26T22:53:33Z by&#160;Esen, &Ouml;ner.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>