Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: Atat&uuml;rk &Uuml;niversitesi T&#305;p Fak&uuml;ltesi - Y&uuml;ksek, M. &#350;ahin. dn&#351; SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509Atat$0025C3$0025BCrk$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bT$0025C4$0025B1p$002bFak$0025C3$0025BCltesi$002509Atat$0025C3$0025BCrk$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bT$0025C4$0025B1p$002bFak$0025C3$0025BCltesi$0026qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509Y$0025C3$0025BCksek$00252C$002bM.$002b$0025C5$00259Eahin.$002bdn$0025C5$00259F.$002509Y$0025C3$0025BCksek$00252C$002bM.$002b$0025C5$00259Eahin.$002bdn$0025C5$00259F$0026ps$003d300?dt=list 2020-02-23T18:20:16Z Ent&uuml;basyonda olu&#351;an hemodinamik ve stres cevaplar&#305; &ouml;nlemede deksmedetomidin, esmolol ve fentanil'in kullan&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739315 2020-02-23T18:20:16Z 2020-02-23T18:20:16Z by&#160;Baltac&#305;o&#287;lu, Mine.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Elektrakorporel &#351;ok dalga litotripsi analjesinde transkutan&ouml;z elektriksel sinir stim&uuml;lasyonu ile iki sedo-aanljesiik ila&ccedil; kombinasyonunun kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:709857 2020-02-23T18:20:16Z 2020-02-23T18:20:16Z by&#160;Zipyak, Elif.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ratlarda isofluran, sevofluran ve desfluran anestezisinin gliserol modeli ile olu&#351;turulan rabdomiyolizis sonras&#305; geli&#351;en akut b&ouml;brek yetmezli&#287;ine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:732395 2020-02-23T18:20:16Z 2020-02-23T18:20:16Z by&#160;&#304;lgaz, As&#305;m.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>