Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: Atat&uuml;rk &Uuml;niversitesi T&#305;p Fak&uuml;ltesi - Manyetik Rezonans SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509Atat$0025C3$0025BCrk$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bT$0025C4$0025B1p$002bFak$0025C3$0025BCltesi$002509Atat$0025C3$0025BCrk$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bT$0025C4$0025B1p$002bFak$0025C3$0025BCltesi$0026qf$003dSUBJECT$002509Konu$002bBa$0025C5$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002509Manyetik$002bRezonans$002509Manyetik$002bRezonans$0026ps$003d300?dt=list 2020-02-26T16:59:20Z Manyetik rezonans venografide transvers sin&uuml;s varyasyon ve patolojilerinin tof ve kontrastl&#305; y&ouml;ntemle kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738722 2020-02-26T16:59:20Z 2020-02-26T16:59:20Z by&#160;Y&#305;ld&#305;z K&#305;l&#305;&ccedil;, G&ouml;k&ccedil;en.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47735.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47735.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Omuz eklemi patolojilerinde direkt manyetik rezonans artrografi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739344 2020-02-26T16:59:20Z 2020-02-26T16:59:20Z by&#160;O&#287;ul, Hayri.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Meme kitle lezyonlar&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilmesinde manyetik rezonans mammografinin yeri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739354 2020-02-26T16:59:20Z 2020-02-26T16:59:20Z by&#160;Da&#287;o&#287;lu, Besra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ekstrahepatik biliyer obstr&uuml;ksiyonlu hastalarda manyetik rezonans kolanjiyografi ile endoskopik retrograd kolanjiyografi etkinli&#287;inin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:709567 2020-02-26T16:59:20Z 2020-02-26T16:59:20Z by&#160;Zirek, H&uuml;seyin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>