Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: Fizik Anabilim Dal&#305; SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509Fizik$002bAnabilim$002bDal$0025C4$0025B1$002509Fizik$002bAnabilim$002bDal$0025C4$0025B1$0026ps$003d300?dt=list 2020-01-27T17:17:36Z Klasik ve kesirli yakla&#351;&#305;m temelinde etkile&#351;imli bozon gazlar&#305;n&#305;n Bose-E&#305;nste&#305;n yo&#287;u&#351;mas&#305; ve dinami&#287;inin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1084991 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&Uuml;zar, Neslihan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> D&uuml;&#351;&uuml;k boyutlu yar&#305; iletken sistemlerde elektronik transport olaylar&#305;n&#305;n inclenemesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1084994 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Nutku, Ferhat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> CMS Deneyinde Geni&#351; &Ccedil;ubukluk A&ccedil;&#305;kl&#305;&#287;&#305; Olaylar&#305;n&#305;n Ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305;/ Sercan &#350;en; dn&#351;.K.Gediz Akdeniz; II.dn&#351;.Ramazan Sever ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1224422 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&#350;en, Sercan<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&uuml;ksek rezol&uuml;syonlu (3He,f) reaksiyobunda g&ouml;zlenen Gamow-Teller seviyelerinin par&ccedil;ac&#305;k bozunum geni&#351;likleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740726 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Bilgiler, Beng&uuml;.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49235.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49235.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dalgaboyu &ouml;teliyicisi kuantum noktalar&#305; kullan&#305;larak Si g&uuml;ne&#351; pillerinin veriminin artt&#305;r&#305;lmas&#305; &uuml;zerine bir &ccedil;al&#305;&#351;ma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1084861 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Balaban,Mesut-. dn&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&uuml;ksek rezol&uuml;syonlu (&sup3;He,t) reaksiyonunda g&ouml;zlenen gamow-teller seviyelerinin par&ccedil;ac&#305;k bozunum geni&#351;likleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1084966 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Fujita, Yoshitaka. dn&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Thirring instantonlar&#305;n&#305;n kaotik davran&#305;&#351;lar&#305;n&#305;n duffing karakteristi&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041328 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Canbaz, Beyrul.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49922.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49922.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> HF PMT'lerinde termal n&ouml;tron etkile&#351;melerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042338 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Dolma, Serap.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48818.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48818.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mod&uuml;lasyon katk&#305;l&#305; ga&#305;nnas/gaas kuantum kuyusu yap&#305;lar&#305;n optik ve elektriksel &ouml;zelliklerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042967 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Sarcan, Fahrettin.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49970.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49970.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> D&ouml;rt ve tek anotlu PMT'lerde tek foto elektron spektra analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086298 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Akb&#305;y&#305;k, Melike. dn&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Standart ve s&uuml;persimetrik modellerde baz&#305; Bc bozunum kanallar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086744 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Erkuzu, Ya&#287;mur-. dn&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> B&ouml;lgesel depremlerin incelenmesinde zaman serisi y&ouml;ntemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086745 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Gen&ccedil;, Fatih-. dn&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mod&uuml;lasyon katk&#305;l&#305; GAInNAs/GaAs kuantum kuyusu yap&#305;lar&#305;n optik ve elektriksel &ouml;zelliklerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086882 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Erol, Ay&#351;e. dn&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kaya tipi oksit n&uuml;kleer yak&#305;tlar&#305;n fiziksel karakterizasyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086886 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Yal&ccedil;&#305;n, Tamer-. dn&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Farkl&#305; n&uuml;kleer k&uuml;tle modellerinin SVpn de&#287;erleri kullan&#305;larak analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086887 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&Ccedil;ak&#305;rl&#305;, Rabia Burcu-. dn&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gama &#305;&#351;&#305;n&#305; spektroskopisi i&ccedil;in bir hibrit dedekt&ouml;r sisteminin kurulumu ve karakterizasyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086888 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Ar&#305;c&#305;, Tu&#287;ba-. dn&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;niter fermi gaz&#305;n termodinami&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086889 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Ertoprak, Ay&#351;eg&uuml;l-. dn&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Lineer proton h&#305;zland&#305;r&#305;c&#305;lar&#305;nda kullan&#305;lan magnetlerin tasar&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086890 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&Ouml;ktem, Ye&#351;im. dn&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Chudakov etkisinin h&#305;zland&#305;r&#305;c&#305; ortam&#305;nda ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086896 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Kolcu, Onur Bu&#287;ra-. dn&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Zar-evren modellerinde zara-dayal&#305; ve bulka-dayal&#305; &ccedil;&ouml;z&uuml;mlerin e&#351;de&#287;erlili&#287;inin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086897 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Mutu&#351;, Ha&#351;im. dn&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;yonik tuz i&ccedil;eren polimer elektrolitlerde iyonik iletkenlik davran&#305;&#351;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739828 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&#350;ahin, Yavuz.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47266.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47266.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Baz&#305; dipeptitlerin konformasyon analizi ve DFT y&ouml;ntemi ile titre&#351;im frekans ve kiplerin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739862 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&Ccedil;elik, Sefa.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47776.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47776.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Zar-evren modellerinde zara-dayal&#305; ve bulka-dayal&#305; &ccedil;&ouml;z&uuml;mlerin e&#351;de&#287;erlili&#287;inin arat&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740607 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Uluyaz&#305;, G&uuml;l&ccedil;in.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49672.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49672.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Polimer nanokompozitlerde nano dolgu da&#287;&#305;l&#305;m&#305;yla elektriksel iletkenlik ve polarizasyon mekanizmalar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041207 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Pehlivan, K&uuml;bra.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48311.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48311.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sintigrafik g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lerde k&#305;smi hacim etkisinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041227 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&#304;ffet &Ccedil;avdar.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48395.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48395.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Protiyonamid molek&uuml;l&uuml;n&uuml;n titre&#351;im spektrumlar&#305;n&#305;n ve yap&#305;lar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041276 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Pak&#305;r, Mehmet Emin.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48281.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48281.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Egzotik PF- kabuk &ccedil;ekirdeklerine ait beta bozunumlar&#305;n&#305;n gan&#305;l verisiyle incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041911 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;K&uuml;&ccedil;&uuml;k, Levent.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47851.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47851.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&#305;v&#305; tuz kar&#305;&#351;&#305;mlar&#305;n&#305;n ge&ccedil;i&#351; &ouml;zelliklerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042073 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Tosyal&#305;, Eren.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48034.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48034.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> In as / gaas ve gasb / gaas Kuantum noktalar&#305; i&ccedil;eren yap&#305;lar&#305;n elektriksel &ouml;zelliklerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042108 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Ar&#305;kan, &#304;smail F&#305;rat.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48083.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48083.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> KIRIKKALE'DE (T&Uuml;RK&#304;YE) do&#287;al radyasyon kaynaklar&#305;n&#305;n belirlenmesi ve gama doz oranlar&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042224 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Albayrak, Neslihan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48656.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48656.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hipparcos Uydusu'nun yap&#305;s&#305; ve uydu verileriyle bir uygulama ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086609 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Avc&#305;l Bora, &Ouml;zge.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sintigrafik g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lerde k&#305;smi hacim etkisinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086736 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&Ccedil;avdar, &#304;ffet-. dn&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&#305;r&#305;kkale'de (T&uuml;rkiye) do&#287;al radyasyon kaynaklar&#305;n&#305;n belirlenmesi ve gama doz oranlar&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilimesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086737 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Albayrak,Nesli-. dn&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gamow-teller ge&ccedil;i&#351;lerinde g&ouml;zlenen kesikli ve rezonans yap&#305;lar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086738 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;K&ouml;zer, Hatice Candan-. dn&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;inko oksit ( ZnO ) nomoyap&#305;lar&#305;n sentezlenmesi ve sens&ouml;r &ouml;zelliklerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086739 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;A&#351;ar, Nurdan. dn&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&uuml;&ccedil;&uuml;k cekirdekli ortamlarda LPM etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086740 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Birol, Sava&#351;. dn&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> D-boyutlu k&uuml;resel kabuk i&ccedil;in skalar casimir etki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086741 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Hatice, &Ouml;zer,-. dn&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;yonik tuz i&ccedil;eren polimer elektrolitlerde iyonik iletkenlik davran&#305;&#351;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086770 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&#350;ahin, Yavuz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&uuml;persimetrik par&ccedil;ac&#305;klar&#305;n CMS deneyinde g&ouml;zlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086782 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&Ouml;zok, Ferhat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> InAs/GaAs ve GaSb/GaAs kuantum noktalar&#305; i&ccedil;eren yap&#305;lar&#305;n elektriksel &ouml;zelliklerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086783 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Ar&#305;kan, &#304;smail F&#305;rat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&#305;v&#305; tuz kar&#305;&#351;&#305;mlar&#305;n&#305;n ge&ccedil;i&#351; &ouml;zelliklerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086784 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Tosyal&#305;, Eren.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Egzotik Pf-kabuk &ccedil;ekirdeklerine ait beta bozunumlar&#305;n&#305;n gan&#305;l verisiyle incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086785 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;K&uuml;&ccedil;&uuml;k, Levent.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Baz&#305; dipeptitlerin konformasyon analizi ve dft y&ouml;ntemi ile titre&#351;im frekans ve kiplerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086786 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&Ccedil;elik, Sefa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Polimer nanokompozitlerde nano dolgu da&#287;&#305;l&#305;m&#305;yla elektriksel iletkenlik ve polarizasyon mekanizmalar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086787 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Pehlivan, K&uuml;bra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Protiyonamid molek&uuml;l&uuml;n&uuml;n titre&#351;im spektrumlar&#305;n&#305;n ve yap&#305;lar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086788 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Pak&#305;r, Mehmet Emin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Preeclampsia hastal&#305;&#287;&#305;n&#305;n raman c&#305;mb&#305;zlama y&ouml;ntemiyle incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738501 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&#350;eninak, &#350;eyma.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46242.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46242.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Raman c&#305;mb&#305;zlama spektrometresi kullanarak tekil biyolojik h&uuml;crelerdeki farkl&#305;l&#305;klar&#305;n &ccedil;ok de&#287;i&#351;kenli analiz y&ouml;ntemi ile saptanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738448 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Parlatan, U&#287;ur.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46175.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46175.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&#305;v&#305; nadir-toprak floridlerin yap&#305;sal analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738557 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&Ouml;zt&uuml;rk, Ezgi.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46292.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46292.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ibuprofen molek&uuml;l&uuml;n&uuml;n oda s&#305;cakl&#305;&#287;&#305;ndaki kararl&#305; konformerlerinin belirlenmesi ve deneysel titre&#351;imsel spektrumlar&#305;n&#305;n analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739676 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Akbay, Aydan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47135.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47135.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Elektroensefalogram (EEG) dalgalar&#305;nda lyapunov &uuml;stelleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739682 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Y&#305;lmaz, Nazmi.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47127.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47127.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Talyum antimon dis&uuml;lfid ( TISbS2) ince filmlerin elektriksel &ouml;zellkleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739789 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Parto, Murat.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47227.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47227.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Isp&#305;t'&#305;n(trachystemon orientail (L.) G.Don) antioksidan aktivitesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740007 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;D&ouml;&#287;er, M.Mutluhan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45798.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45798.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fenilendiamin molek&uuml;llerinin (para-,meta-ve orto-) ve H2O komplekslerinin AB initio ve yo&#287;unluk fonksiyon teorisi ile titre&#351;imsel analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740953 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Bulan&#305;k, Dilek.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46061.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46061.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> CoSb3, bazl&#305; katk&#305;l&#305; skutteruditelerin transport &ouml;zellikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741171 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Ball&#305;kaya, Sedat.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46623.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46623.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Nb I elementinin a&#351;&#305;r&#305; ince yap&#305;s&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041617 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Er, Alev.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47523.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47523.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ibuprofen molek&uuml;l&uuml;n&uuml;n oda s&#305;cakl&#305;&#287;&#305;ndaki kararl&#305; konformerlerinin belirlenmesi ve deneysel titre&#351;imsel spektrumlar&#305;n&#305;n analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086463 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Akbay, Aydan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Elektroensefalogram (EEG) dalgalar&#305;nda lyapunov &uuml;stelleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086464 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Y&#305;lmaz, Nazmi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Talyum antimon dis&uuml;lfid (TISbS2) ince filmlerinin elektriksel &ouml;zellikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086767 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Parto, Murat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Raman c&#305;mb&#305;zlama spektrometresi kullanarak tekil biyolojik h&uuml;crelerdeki farkl&#305;l&#305;klar&#305;n &ccedil;ok de&#287;i&#351;kenli analiz y&ouml;ntemi ile saptanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086772 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Parlatan, U&#287;ur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Preeclampsia hastal&#305;&#287;&#305;n&#305;n Raman c&#305;mb&#305;zlama y&ouml;ntemiyle incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086773 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&#350;eninak, &#350;eyma.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&#305;v&#305; nadir-toprak floridlerin yap&#305;sal analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086774 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&Ouml;zt&uuml;rk, Ezgi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> CoSb(3) bazl&#305; katk&#305;l&#305; skutteruditelerin transport &ouml;zellikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086775 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Ball&#305;kaya, Sedat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&uuml;ksek rezol&uuml;syonlu ((3)He,t) reaksiyonu ile elde edilen +3/2 izospinli (45)Sc &ccedil;ekirde&#287;inin gamow-teller ge&ccedil;i&#351;lerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086776 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;S&uuml;soy, G&uuml;lfem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bir medikal elektron h&#305;zland&#305;r&#305;c&#305; cihaz&#305;n&#305;n sanal elektron enerjilerinin dozimetrisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086777 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Okutan, Murat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Polimerlerde d&uuml;zensiz elektriksel iletkenliklerin zaman serisi analizi y&ouml;ntemiyle incelenmesi ve q- istatisti&#287;ine uygulanabilili&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737883 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Yal&ccedil;&#305;n, G&uuml;listan &Ccedil;i&#287;dem.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45755.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45755.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Premat&uuml;re do&#287;an bebeklerde retinopati geli&#351;im s&#305;kl&#305;&#287;&#305; ve tedavi sonu&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737885 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&Ccedil;inici, Emine.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45762.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45762.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> N&uuml;kleer t&#305;p uygulamalar&#305;nda radyasyon doz da&#287;&#305;l&#305;mlar&#305;n&#305;n belirlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738007 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Bar&#305;nmaz, Dilek.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44520.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44520.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kaotik bir fiziksel sistemde lyapunov &uuml;stelleri ve q - istatistik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738368 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Ak&#305;ll&#305;, Mahmut.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44960.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44960.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> III - N - V grubu d&uuml;&#351;&uuml;k boyutlu yar&#305;iletken sistemlerde ta&#351;&#305;y&#305;c&#305; transport olaylar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739365 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Aslan, Metin.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44674.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44674.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ergimi&#351; &ccedil;inko halojen&uuml;rlerde potansiyel modellemesi ve a&#287;-yap&#305;s&#305; analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739912 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Karaka&#351;, Hayal.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47844.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47844.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ok ihtimalli rasch modeli ile derecelendirilmi&#351; yan&#305;t modelinin &ouml;rt&uuml;k &ouml;zellikleri tahminleme performans&#305; a&ccedil;&#305;s&#305;ndan sim&uuml;lasyon y&ouml;ntemiyle kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740009 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Dolma, Serkan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45719.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45719.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sol - gel y&ouml;ntemi ile ZnO kuantum noktalar&#305;n&#305;n sentezlenmesi ve karakterizasyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740233 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Comba, B&uuml;lent.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45182.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45182.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fenazopridin molek&uuml;l&uuml;n&uuml;n konformasyon analizi ve AB initio DFT y&ouml;ntemleri ile titre&#351;im frekans ve kiplerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736698 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;G&ouml;ren, Yeliz.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44693.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44693.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Etkin teorilerde higgs de&#287;i&#351; - toku&#351;u alt&#305;nda &ccedil;ift &ccedil;e&#351;nilik ihlali yapan top kuark bozunumlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736716 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Olgun, Asiye Tu&#287;ba.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44711.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44711.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> ILC'de, standart model ve &ouml;tesinde, CKM - bast&#305;r&#305;lm&#305;&#351; top kuark bozunumlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736717 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Tavuko&#287;lu, Zeynep.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44712.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44712.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Pro-Tyr, Glu-Asn ve Ala-Gln dipeptidlerinin konformasyon analizi ve Ab-Initio Dft y&ouml;ntemleri ile titre&#351;im frekans ve kiplerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737312 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Kecel, Serda.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45461.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45461.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> D&uuml;&#351;&uuml;k enerjili uyar&#305;lmalar&#305;n n&ouml;tron ve proton say&#305;s&#305;n&#305;n fonksiyonu olarak geli&#351;imi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737754 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Ganio&#287;lu, Ela.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45148.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45148.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 128La &ccedil;ekirde&#287;inin &ouml;m&uuml;r &ouml;l&ccedil;&uuml;mleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737755 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Amon, Lidya.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45150.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45150.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ak&#305;m transiyent spektroskopi y&ouml;ntemi ile yar&#305;iletken yap&#305;lar&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737768 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Ba&#351;ak, Hatice.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44499.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44499.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&#305;v&#305; itriyum halojen&uuml;rlerde molek&uuml;ler k&uuml;melerin denge geometrisi ve yap&#305; analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740799 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Ak, Mine.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45939.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45939.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&uuml;ne&#351; disk merkezi civar&#305;nda sakin bir kromosferik b&ouml;lgenin ince yap&#305;s&#305; &uuml;zerine bir &ccedil;al&#305;&#351;ma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086299 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;G&uuml;ver, Z. Funda Bostanc&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&#305;ld&#305;z atmosferlerinde mikrot&uuml;rb&uuml;lans&#305;n derinlik ba&#287;l&#305;l&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086304 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Civelekler, Bet&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Rave taramas&#305;ndaki anakol y&#305;ld&#305;zlar&#305;n&#305;n kimematik &ouml;zelliklerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086494 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Co&#351;kuno&#287;lu, K. Ba&#351;ar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Etkin teorilerde higgs de&#287;i&#351; - toku&#351;u alt&#305;nda &ccedil;ift &ccedil;e&#351;nilik ihlali yapan top kuark bozunumlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086590 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Olgun, Asiye Tu&#287;ba.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> ILC'de, standart model ve &ouml;tesinde, CKM - bast&#305;r&#305;lm&#305;&#351; top kuark bozunumlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086591 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Tavuko&#287;lu, Zeynep.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 128La &ccedil;ekirde&#287;inin &ouml;m&uuml;r &ouml;l&ccedil;&uuml;mleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086592 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Amon, Lidya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kaotik bir fiziksel sistemde lyapunov &uuml;stelleri ve q - istatistik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086596 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&#304;stanbul &Uuml;niversitesi Fen Bilimleri Enstit&uuml;s&uuml;<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fenazopridin molek&uuml;l&uuml;n&uuml;n konformasyon analizi ve AB initio DFT y&ouml;ntemleri ile titre&#351;im frekans ve kiplerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086597 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;G&ouml;ren, Yeliz-. dn&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sol - gel y&ouml;ntemi ile ZnO kuantum noktalar&#305;n&#305;n sentezlenmesi ve karakterizasyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086606 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&#304;stanbul &Uuml;niversitesi Fen Bilimleri Enstit&uuml;s&uuml;<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Pro-Tyr, Glu-Asn ve Ala-Gln dipeptidlerinin konformasyon analizi ve Ab-Initio Dft y&ouml;ntemleri ile titre&#351;im frekans ve kiplerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086607 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Kecel, Serda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> N&uuml;kleer t&#305;p uygulamalar&#305;nda radyasyon doz da&#287;&#305;l&#305;mlar&#305;n&#305;n belirlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086608 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Bar&#305;nmaz, Dilek.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ak&#305;m transiyent spektroskopi y&ouml;ntemi ile yar&#305;iletken yap&#305;lar&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086615 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Ba&#351;ak, Hatice.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> D&uuml;&#351;&uuml;k enerjili uyar&#305;lmalar&#305;n n&ouml;tron ve proton say&#305;s&#305;n&#305;n fonksiyonu olarak geli&#351;imi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086616 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Ganio&#287;lu, Ela.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> III - N - V grubu d&uuml;&#351;&uuml;k boyutlu yar&#305;iletken sistemlerde ta&#351;&#305;y&#305;c&#305; transport olaylar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086617 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Aslan, Metin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ergimi&#351; &ccedil;inko halojen&uuml;rlerde potansiyel modellemesi ve a&#287;-yap&#305;s&#305; analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086789 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Karaka&#351;, Hayal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&#305;v&#305; AIF3/NaF kar&#305;&#351;&#305;m&#305;n&#305;n yap&#305; analizi : teorik raman spektra ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737773 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;C&#305;k&#305;t, Serpil.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43574.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43574.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> E&#287;ik ve N-bile&#351;enli bir ak&#305;&#351;kan i&ccedil;in zar-evren modellerinin dinami&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738108 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Ka&#351;&#305;k&ccedil;&#305;, O&#287;uzhan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43974.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43974.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Konvansiyonel kozmolojinin tetrad teoremleri ve zar-evren kozmolojisindeki benzerleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736362 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Sofuo&#287;lu, De&#287;er.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43647.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43647.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kuantum kuyulu yar&#305;iletken yap&#305;lar&#305;n mod&uuml;lasyon spektroskopisi ile incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736682 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;D&ouml;nmez, &Ouml;mer.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43878.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43878.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Thiring instantonlar&#305;n&#305;n faz uzay&#305;nda kararl&#305;l&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736890 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Canbaz, Beyrul.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43533.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43533.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&uuml;lfon ve s&uuml;lfonamid gruplu molek&uuml;llerin konformasyonlar&#305;n&#305;n ve titre&#351;im enerjilerinin kuantum kimyasal y&ouml;ntemler ile incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737092 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Ild&#305;z, G&uuml;lce &Ouml;&#287;r&uuml;&ccedil;.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43774.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43774.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 2, 3 ve 4 asetilpiridin ve benzer molek&uuml;llerin titre&#351;imsel spektrumlar&#305;n&#305;n teorik ve deneysel y&ouml;ntemlerle incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737651 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&Uuml;nsalan, Ozan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43900.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43900.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kuantum noktalar&#305; temelli bellek ayg&#305;tlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737667 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Ak&ccedil;ay, Nam&#305;k.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43916.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43916.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fotometrik k&#305;rm&#305;z&#305;ya kayma y&ouml;ntemi ile l&uuml;minozite fonksiyonu hesab&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1084993 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Sezen, &#350;ebnem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> E&#287;ik ve N-bile&#351;enli bir ak&#305;&#351;kan i&ccedil;in zar-evren modellerinin dinami&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086468 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Ka&#351;&#305;k&ccedil;&#305;, O&#287;uzhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Thiring instantonlar&#305;n&#305;n faz uzay&#305;nda kararl&#305;l&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086469 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Canbaz, Beyrul.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&#305;v&#305; AIF3/NaF kar&#305;&#351;&#305;m&#305;n&#305;n yap&#305; analizi : teorik raman spektra ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086492 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;C&#305;k&#305;t, Serpil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Konvansiyonel kozmolojinin tetrad teoremleri ve zar-evren kozmolojisindeki benzerleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086493 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Sofuo&#287;lu, De&#287;er.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kuantum kuyulu yar&#305;iletken yap&#305;lar&#305;n mod&uuml;lasyon spektroskopisi ile incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086497 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;D&ouml;nmez, &Ouml;mer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Pozitron emisyon tomografi (pet) detekt&ouml;rlerinin insan v&uuml;cut fantomunda duyarl&#305;l&#305;k analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710641 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Demir, Bayram.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42102.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42102.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> CMS dreneyinde Monte Carlo y&ouml;ntemiyle s&uuml;persimetrik par&ccedil;ac&#305;klar&#305;n &uuml;retimi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736464 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&#350;en, Sercan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42495.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42495.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> CMS deneyinde hadron kalorimetresinin kalibrasyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736472 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Alemdar, Aysun.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42503.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42503.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Uzaysal evrimde g&uuml;rsey solitonlar&#305;n&#305;n kararl&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736500 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Aydo&#287;mu&#351;, Fatma.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42530.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42530.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&#305;v&#305; yar&#305; iletkenlerin yap&#305;sal ve elektronik transport &ouml;zellikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736558 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;U&ccedil;ar, Sevilay.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42586.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42586.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kom&uuml;tatif olmayan N=2 s&uuml;per Yang-Mills aksiyonunun boyutsal indirgeme y&ouml;ntemi ile olu&#351;turulmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736583 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Saka, Erdin&ccedil; Ula&#351;.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42612.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42612.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Manganez I elementinin tek konfig&uuml;rasyonlar&#305;ndaki ince ve a&#351;&#305;r&#305; ince yap&#305;lar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736673 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;G&uuml;zel&ccedil;imen, Feyza.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42699.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42699.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> E9, X7 ve X11 k&uuml;me (cluster) anyonlar&#305;ndan olu&#351;an oligomer yap&#305;lar&#305;n teorik ve deneysel titre&#351;imsel spektroskopi metodlar&#305; ile incelenmesi (E=Si, Ge, Si, Pb; X=p, As, Sb) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:709716 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;B&ouml;l&uuml;kba&#351;&#305;, Olcay.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42868.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42868.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Baz&#305; biyolojik aktif molek&uuml;l ligandlar&#305;n&#305;n ve bu ligandlarla olu&#351;an metal komplekslerinin titre&#351;imsel spektrumlar&#305;n&#305;n deneysel ve kuantum kimyasal y&ouml;ntemlerle incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:709892 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Y&#305;lmaz, Ayberk.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42857.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42857.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Baz&#305; biyolojik aktif molek&uuml;l ligandlar&#305;n&#305;n ve bu ligandlarla olu&#351;an metal komplekslerinin titre&#351;imsel spektrumlar&#305;n&#305;n deneysel ve kuantum kimyasal y&ouml;ntemlerle incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086303 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Y&#305;lmaz, Ayberk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&#305;v&#305; yar&#305; iletkenlerin yap&#305;sal ve elektronik transport &ouml;zellikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086465 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;U&ccedil;ar, Sevilay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Atom &ccedil;ekirde&#287;inde yeni dinamik simetriler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710629 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Yi&#287;ito&#287;lu, &#304;brahim.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41828.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41828.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T1Bi(Se1-x Sx)2 kristalinin iletkenlik &ouml;zellikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710660 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Ball&#305;kaya, Sedat.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41742.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41742.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bose-Einstein yo&#287;unla&#351;mas&#305; ile lineer s&#305;ralanm&#305;&#351; &ccedil;e&#351;itli potansiyel kuyular&#305;ndan madde iletimi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710679 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Akdeniz, Zehra. dn&#351;.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41741.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41741.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fizyolojik sistemlerin faz uzaylar&#305;n&#305;n yeniden yap&#305;land&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710798 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;A&#287;bulut, Y&#305;lmaz.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41729.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41729.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ok ince hedeflerde olu&#351;um uzunlu&#287;unun &#305;&#351;&#305;maya etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710745 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Dizdar, &#304;. Alper.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41934.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41934.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 23. G&uuml;ne&#351; &ccedil;evriminin genel &ouml;zellikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1084863 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Oklay, Nilda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Zay&#305;f ve &#351;iddetli &ccedil;izgili ge&ccedil; F ve erken G spektrel s&#305;n&#305;f anakol y&#305;ld&#305;zlar&#305;n&#305;n spektroskopik incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1084864 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Aslan, Melihat S&#305;rma.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> II-VI Grubu nanoyap&#305;lar&#305;n sentezlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086085 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Dulda, Ay&#351;e.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Atom &ccedil;ekirde&#287;inde yeni dinamik simetriler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086510 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Yi&#287;ito&#287;lu, &#304;brahim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Termiyonik vakum ark teknolojisiyle &uuml;retilen bor de&#351;arjlar&#305;n &ouml;zelliklerin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086803 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Karaka&#351;, Erdin&ccedil;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kr elementinin ince ve a&#351;&#305;r&#305; ince yap&#305;s&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:712311 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Kamal, Sunbul.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40028.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40028.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A&#287;&#305;r metal-halidlerin s&#305;v&#305; fazdaki yap&#305;lar&#305; &uuml;zerine bir potansiyel modeli ent://SD_ILS/0/SD_ILS:734542 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Karaman, Ali.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40153.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40153.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A&#287;&#305;r metal-halidlerin s&#305;v&#305; fazdaki yap&#305;lar&#305; &uuml;zerine bir potansiyel modeli ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1084871 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Karaman, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kr Elementinin ince ve a&#351;&#305;r&#305; ince yap&#305;s&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1084914 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Kamal, Sunbul.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> (12)C + (18)O reaksiyonunun analizi ve (18)O ve (22)Ne &ccedil;ekirdek yap&#305;lar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086109 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Y&#305;lmaz, Sibel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> (191,192) PT &Ccedil;ekirdeklerinde y&uuml;ksek spin yap&#305;s&#305; ve deformasyonlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086120 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&Ouml;ktem, Ye&#351;im.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> E&#351; zamanl&#305; N&ouml;tron-Gama olaylar&#305;n&#305;n Agata dedekt&ouml;r&uuml; i&ccedil;in incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086129 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;A&ccedil;an, &#304;msel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> (11)B+(186)W @ 68MeV Reaksiyonu ile elde edilen 5n kanal&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086130 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Bal, Sinem Han.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ernst alan&#305;nda hareket problemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086131 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Can, Diyadin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kaotik fiziksel sistemler ve acayip &ccedil;ekiciler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086132 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Yal&ccedil;&#305;n, G&uuml;listan &Ccedil;i&#287;dem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Zar-evren geometrisi ve dinami&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086133 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Sevin&ccedil;, &Ouml;zg&uuml;r.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kinaldin (Qinaldine) molek&uuml;l&uuml;n&uuml;n titre&#351;imsel spektrumunun, kuantum kimyasal hesaplama y&ouml;ntemleri ile yorumlanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086137 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Kecel, Serda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> D&uuml;&#351;&uuml;k boyutlu yar&#305; iletken yap&#305;larda s&#305;cak elektronlar&#305;n enerji kay&#305;p mekanizmalr&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:712086 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Alg&uuml;n, G&ouml;khan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40121.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40121.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 3d-S&#305;v&#305; ge&ccedil;i&#351; metallerinin yap&#305; fakt&ouml;rlerini ve transport &ouml;zellikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:729487 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Avc&#305;o&#287;lu, &Ouml;znil.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/39706.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/39706.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A-100 b&ouml;lgesindeki kollektivite ba&#351;lang&#305;c&#305;n&#305;n, (a,2n) reaksiyonunda olu&#351;an Ru98 &ccedil;ekirde&#287;inde incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:731754 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&Ccedil;ak&#305;rl&#305;, R. Burcu.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/39377.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/39377.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Te130 (b11, 5n) la136 reaksiyonunun incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:731761 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Can, P&#305;nar.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/39378.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/39378.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> N14+U238 reaksiyonu &uuml;r&uuml;nlerinde n&ouml;tron-fakir ve n&ouml;tron-zengin &ccedil;ekirdeklerinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:731795 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&#304;nce, Elif.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/39371.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/39371.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hydralazine molek&uuml;l&uuml;n&uuml;n titre&#351;im frekanslar&#305;n&#305;n ve kiplerinin hesaplanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1084950 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Can, Ay&#351;eg&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 3d-S&#305;v&#305; ge&ccedil;i&#351; metallerinin yap&#305; fakt&ouml;rleri ve transport &ouml;zellikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1084951 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Avc&#305;o&#287;lu, &Ouml;znil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> D&uuml;&#351;&uuml;k boyutlu yar&#305;iletken yap&#305;larda s&#305;cak elektronlar&#305;n enerji kay&#305;p mekanizmalar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1084990 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Alg&uuml;n, G&ouml;khan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 130Te(11B, 5n)136La reaksiyonun incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085295 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Can, P&#305;nar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A-100 b&ouml;lgesindeki kollktivite ba&#351;lang&#305;c&#305;n&#305;n, (a,2n) reaksiyonundan olu&#351;an 98Ru &ccedil;ekirde&#287;inde incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085297 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&Ccedil;ak&#305;rl&#305;, R. Burcu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Azot i&ccedil;eren d&uuml;&#351;&uuml;k boyutlu yar&#305; iletkenlerde foto olaylar&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085300 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Ak&ccedil;ay, Nam&#305;k.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&uuml;rsey splitonlar&#305;n&#305;n d&uuml;zensiz dinamik yap&#305;lar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085301 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Sa&#287;alt&#305;c&#305;, Serap.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> HF dedekt&ouml;r&uuml;nde enerji kalibrasyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085304 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&Ouml;zok, Ferhat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> (14) N+(238) U reaksiyonu &uuml;r&uuml;nlerinde n&ouml;tron-fakir ve n&ouml;tron-zengin &ccedil;ekirdeklerinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085308 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&#304;nce, Elif.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> H&#305;zl&#305; n&ouml;tron tepkimeleri i&ccedil;in istatistik model hesab&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085109 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;K&#305;l&#305;&ccedil;, Elif.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kozmolojik sabitin bianchi-tip modellerin evrimine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085312 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Berk&ouml;z, G&uuml;l&ccedil;in.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Statik b&ouml;lgesel alan fakt&ouml;r&uuml; ve s&#305;v&#305; alkali metallerin yap&#305;sal &ouml;zellikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085112 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;T&uuml;r&uuml;ng, I&#351;&#305;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bianchi tip &ccedil;&ouml;z&uuml;mlerde ufuk e&#351;y&ouml;nl&uuml;le&#351;me meseleleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085115 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;G&uuml;dekli, Ertan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Pyrazinamide molek&uuml;l&uuml;n&uuml;n titre&#351;im frekanslar&#305;n&#305;n ve kiplerinin hesaplanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:715981 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&Uuml;nsalan, Ozan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/38804.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/38804.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kiyotorfin dipeptidinin s&#305;cakl&#305;&#287;a ba&#287;l&#305; ft-&#305;r spektroskopisi ile incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:716006 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Y&#305;lmaz, Ayberk.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/38726.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/38726.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> ALICE relativistik a&#287;&#305;r-iyon deneyi i&ccedil;in data toplama ve kontrol sistemlerinin geli&#351;tirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:716014 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&Ccedil;obano&#287;lu, &Ouml;zg&uuml;r.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/38756.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/38756.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 240Pu izotopundaki oktobul korelasyonlar&#305;n ve 178Hf izotopundaki y&uuml;ksek - k seviyelerinin ara&#351;t&#305;rmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:716029 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Amon, Lidya.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/38789.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/38789.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> N14+235u f&uuml;zyon reaksiyonunda simetrik ve asimetrik fisyon &uuml;r&uuml;nleri da&#287;&#305;l&#305;mlar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:716041 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Ganio&#287;lu, Ela.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/38777.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/38777.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Primidin ve aminoprimidin molek&uuml;llerinin serbest halde ve kompleks yap&#305;daki titre&#351;im frekanslar&#305;n&#305;n hesaplanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:716093 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Balc&#305;, Kubilay.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/38687.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/38687.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Galnasn kuvantum kuyusu yap&#305;lar&#305;n elektriksel ve optiksel &ouml;zelliklerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:716119 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;D&ouml;nmez, Fahri.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/38718.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/38718.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 14N+235U F&uuml;zyon-Fisyon tepkime &uuml;r&uuml;nlerinde elektrik kuadrupal ge&ccedil;i&#351; &#351;iddetleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:716120 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&#350;ahin, Eda.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/38733.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/38733.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> H&#305;zl&#305; n&ouml;tron -232Th reaksiyonu i&ccedil;in dedekt&ouml;r kalibrasyonu ve data i&#351;leme y&ouml;ntemleri geli&#351;tirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:716126 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Y&#305;ld&#305;r&#305;m, Didem.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/38743.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/38743.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> ALCI3 sisteminin s&#305;v&#305; fazdaki yap&#305;s&#305;n&#305;n bir iyonik model &ccedil;er&ccedil;evesinde incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085406 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Sar&#305;o&#287;lu, Mustafa Hilmi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul'un eski ah&#351;ap evleri ve civar&#305;ndaki betonarme binalar&#305;n ; hava, toprak ve konsantrasyonlar&#305;n&#305;n tayini ve k&#305;yaslanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085499 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Sezen, G&uuml;ll&uuml; Akda&#287;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fisyon-f&uuml;zyon reaksiyon &uuml;r&uuml;nleri i&ccedil;in &ccedil;ok dedekt&ouml;rl&uuml; sistemlerde yan&#305;t fonksiyonlar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085409 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&Ccedil;al&#305;&#351;, Recep Sava&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&uuml;zey &#305;&#351;&#305;mas&#305; yapan d&uuml;&#351;&uuml;k boyutlu yap&#305;larda bragg yans&#305;ma olaylar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085410 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Erol, Ay&#351;e.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> (14)N+(235)U Fisyon-f&uuml;zyon reaksiyonu ile olu&#351;an n&ouml;tron-zengin &ccedil;ekirdeklerin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085411 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Yal&ccedil;&#305;nkaya, Mehtap.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> (11)B+ (186)W reaksiyonu ile &uuml;retilen yrastba 11 verilerinin gama spektroskopisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085412 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&Ouml;kten, Ye&#351;im.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ok parcac&#305;kl&#305; sistemlerde simulasyon y&ouml;ntemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085314 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Cirit, Bahad&#305;r.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Orta &ouml;&#287;retim alan &ouml;&#287;retmenli&#287;i program&#305; matematik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086804 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&Ouml;zcan, Sevilay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Seviye kar&#305;&#351;&#305;m spektroskopisi tekni&#287;i ile &ccedil;ekirdek kuadrupol momentinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085472 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Orgun, S. Feride.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Doku benzeri materyaller i&ccedil;in a&#287;&#305;r iyon iz yap&#305; modelinin mikrodozimetrik parametrelendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085372 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Parlar, Evrim G&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Einstein alan denklemlerinin bilinen &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri sistemati&#287;ine ili&#351;kin bir deneme. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085475 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Keskin, Kenan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tek bir parametreye ba&#287;l&#305; olarak heisenberg cebri ilgili kuantum gruplar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085591 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;G&uuml;n, S&uuml;heyla.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ga As/Ga AlAs &#304;ki boyutlu yar&#305;iletken ayg&#305;tlarda y&uuml;ksek frekans mod&uuml;lasyon olaylar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085598 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Yenid&uuml;nya, R&#305;fat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Lise fizik e&#287;itiminde bir model olarak pulsarlar&#305;n fizi&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085649 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Kamer, Rafet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fe Cl(3) ve YCl(3) sistemlerinin s&#305;v&#305; fazdaki yerel yap&#305;lar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085549 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Onay, Fikret Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Serbest ve kompleks yap&#305;daki diaminobenzen molek&uuml;llerinin teorik ve deneysel k&#305;rm&#305;z&#305;-alt&#305; spektroskopisi ile incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085552 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Akal&#305;n, Elif.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;&ccedil; de&#287;erlikli metal-alkali halid kar&#305;&#351;&#305;mlar&#305;n&#305;n s&#305;v&#305; fazdaki molek&uuml;ler yap&#305;lar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085450 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&Ouml;nem, Zeynep &Ccedil;i&ccedil;ek.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Soliton y&#305;ld&#305;zlar&#305;n&#305;n g&ouml;rsey terimli lee-wick modelinde evrimi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085452 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Nergis, Ayhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> N&uuml;kleer iz dedekt&ouml;rleri kullanarak yer katmanlar&#305;nda uranyum ve toryum belirlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085453 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Sar&#305;tepe, Pelin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Al&ccedil;ak enerji fizi&#287;inde bir birle&#351;ik alan modeli : g&uuml;rsey spinor modeli ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085458 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&Ouml;nem, Cem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 2 Boyutlu torsiyonlu e&#287;ri uzayda fermiyonik modelin baz&#305; &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085470 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&Ouml;zer, Alp Deniz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&uuml;ksek vermli yar&#305; iletken g&uuml;ne&#351; enerjisi d&ouml;n&uuml;&#351;t&uuml;r&uuml;c&uuml; tasar&#305;m&#305;na yeni bir yakla&#351;&#305;m ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085377 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&Ouml;zt&uuml;rk, Ayhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 2-, 3- ve 4- Aminopridin molek&uuml;llerinin titre&#351;im frekanslar&#305;n&#305;n hesab&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085683 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;B&uuml;y&uuml;kmurat, Yasemin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fiziksel &ouml;l&ccedil;&uuml;mlerde sens&ouml;rler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085547 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Serbest, G&ouml;khan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sepiyolit ve bentonitik killerin baz&#305; molek&uuml;lleri y&uuml;zeysel so&#287;urmas&#305;n&#305;n k&#305;rm&#305;z&#305;-alt&#305; spektroskopisi ile incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085595 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Yakar, Asl&#305; Ezgi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Elektromagnetik dalgalar&#305;n kay&#305;pl&#305;, periyodik, karma&#351;&#305;k yap&#305;larda yans&#305;ma ve ta&#351;&#305;ma karakteristikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085568 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Sara&ccedil;, H&uuml;lya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Aktif G&uuml;ne&#351; prominensleri'nin 3-boyutlu yap&#305;s&#305;n&#305; belirlemek i&ccedil;in bilgisayar destekli bir metod ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1084862 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&Ouml;z&#305;&#351;&#305;k, Tuncay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> D&uuml;&#351;&uuml;k boyutlu yar&#305;iletken yap&#305;larda optik olaylar. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085477 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Erol, Ay&#351;e.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Pikolin molek&uuml;l&uuml;n&uuml;n titre&#351;im, frekans ve kiplerinin hesaplanmas&#305; ve titre&#351;im spektrumunun sim&uuml;lasyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085681 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Salter, Derya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kiyotorfin dipeptidinin ve bunun (D-Arg)(2) analo&#287;unun teorik konformasyon analizi ile incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085682 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;G&ouml;kkaya, Devrim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sol-gel filmlerinin mor-&ouml;tesi b&ouml;lgede optik ge&ccedil;irgenli&#287;inin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085589 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Bolcal, Metin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 2- ve 3- Metil pridin molek&uuml;llerinin normal koordinat analizi ve titre&#351;im spektrumlar&#305;n&#305;n sim&uuml;lasyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085684 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Balc&#305;, Kubilay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Al&ccedil;ak enerjilerde d+ Li reaksiyonlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085594 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Baykal, Adnan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Eriyiklerde, yak&#305;n -IR ve g&ouml;r&uuml;n&uuml;r &#305;&#351;&#305;k b&ouml;lgelerindeki so&#287;urman&#305;n dinamik analizinde veri s&#305;k&#305;&#351;t&#305;rma tekni&#287;inin kullan&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085544 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Ozan, Erol Osman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Optik yak&#305;n alan difraksiyonu ile k&uuml;&ccedil;&uuml;k ultrasonik g&uuml;&ccedil;lerin &ouml;l&ccedil;&uuml;lmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085550 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Ayata, Hasan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Is&#305;l kalibrasyon ve k&#305;sa &#305;s&#305;l &ccedil;ift tellerinde frekans tepkisinin &ouml;l&ccedil;&uuml;m&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085451 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Alpay, Teoman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Homojen evren modellerinin matematiksel temelleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085455 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;G&uuml;dekli, Ertan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gamma &#305;&#351;&#305;nlar&#305;yla tahribats&#305;z malzeme testi i&ccedil;in bilgisayarl&#305; tomografi sisteminin geli&#351;tirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085479 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Akdeniz, &#350;enay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Serbest ve kompleks yap&#305;da baz&#305; molek&uuml;llerin titre&#351;im frekans ve kiplerinin saptanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085679 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Erb&ouml;l&uuml;kba&#351; &Ouml;zel, Ay&#351;en.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Serbest ve kompleks yap&#305;l&#305; 2-clpy molek&uuml;llerinin titre&#351;im frekans ve kiplerinin saptanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085680 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Bakiler, Meri&ccedil;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&ccedil;erikli bile&#351;iklerde ana&ouml;rg&uuml;-konuk molek&uuml;l etkile&#351;melerinin titre&#351;imsel spektroskopi ile incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085488 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Esmer, Kadir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yava&#351; n&ouml;tronlar&#305;n su ve parafin ortalamalar&#305;ndaki tesir kesitlerinin a&ccedil;&#305;sal da&#287;&#305;l&#305;mlar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085496 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;K&uuml;&ccedil;er, Rahmi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Al-Ga As(001) schottky diodlar&#305;nda engel y&uuml;ksekli&#287;inin aray&uuml;zeydeki silisyum tabakas&#305;yla de&#287;i&#351;tirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085507 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Y&#305;ld&#305;r&#305;m, Saffettin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&ouml;zenekli silisyum'da elektriksel olaylar&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085420 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Alg&uuml;n, G&ouml;khan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Elektronik malzemede yap&#305; ve optik &ouml;zelliklerin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085529 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Kara, N. Kemal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Monte-carlo y&ouml;ntemi ile a&#287;&#305;r iyonlar&#305;n kemik dokusundaki enerji da&#287;&#305;l&#305;m&#305;n&#305;n hesaplanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085532 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Karaman, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> H&#305;zl&#305; n&ouml;tronlar&#305;n yumu&#351;ak dokudaki enerji da&#287;&#305;l&#305;m&#305;n&#305;n saptanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085444 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Kanat, &#304;pek.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Lineer akselat&ouml;rler, &ouml;zellikleri ve 10 MV'da lineer akselat&ouml;rlerde asimetrik ve simetrik kolimat&ouml;rlerin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085448 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;G&uuml;rsoy, Tamer O&#287;uz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fantom modellerde 50-120 KV i&ccedil;in effektif doz hesab&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085454 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Breiki, Geiath.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Perdelenmi&#351; coulomb alan&#305;nda y&uuml;kl&uuml;-sert k&uuml;re sistemi i&ccedil;in oz denkleminin MSA &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1084870 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Yurdabak, Demet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;evresel &ouml;rneklerde uranyum, radyum ve radon &ouml;l&ccedil;&uuml;m tekniklerinin geli&#351;tirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085480 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&Ccedil;elebi, Nilg&uuml;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bilgisayar yard&#305;m&#305; ile seslerin analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085482 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Erkan, A. Tar&#305;k.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> X.Cl(3)-x-y Hx Fy CCOOH bile&#351;iklerinde -CCl(3)-x-y-Hx Fy grup dinami&#287;i, hidrojen ba&#287;&#305; ve faz ge&ccedil;i&#351;leri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085592 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Ba&#351;aran, Reha.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 960 Mev y&uuml;ksek enerjili (32)S+(58)Ni reaksiyonu ile olu&#351;an yeni bile&#351;ik &ccedil;ekirdekler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085493 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Tutay, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Radyoizotop y&ouml;ntemiyle kan ak&#305;&#351;&#305;n&#305;n &ouml;l&ccedil;&uuml;lmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085491 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Sar&#305;, Mahmut.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Lazer spektroskopisi ve interferens spektroskopisi ile rhenium ve platin elementlerinin izotopik kaymalar&#305;n&#305;n ve hiper ince ayr&#305;lmalar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085500 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Ba&#351;ar, G&ouml;n&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;e&#351;itli yer ve uydu g&ouml;zlemevlerinden al&#305;nan spektroskopik veri formatlar&#305;n&#305;n standartla&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085052 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;D&uuml;zgelen, Ayten.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yar&#305; iletken yap&#305;lar&#305;nda derin tuzak seviyelerinin transiyent spektroskopisi y&ouml;ntemleri ile incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085459 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Cenk, Seval.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;e&#351;itli yer ve uydu g&ouml;zlem evlerinden al&#305;nan spektroskopik veri formatlar&#305;n&#305;n standartla&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085461 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;D&uuml;zgelen, Ayten.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> (45)Sc ve (55)Mn i&ccedil;in h&#305;zl&#305; n&ouml;tron tepkile&#351;imleri uyar&#305;lma fonksiyonlar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085490 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Bostan, Melih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bir iyonik model ile ergimi&#351; tuzlar&#305;n yap&#305;s&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085513 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Tatl&#305;p&#305;nar, Hasan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> (45)Sc ve (55)Mn i&ccedil;in h&#305;zl&#305; n&ouml;tron tepkile&#351;imleri uyar&#305;lma fonksiyonlar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1086108 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Bostan, Melih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> VLF ve ELF frekans band&#305;nda iyonosferin yans&#305;tma katsay&#305;lar&#305;n&#305;n &ouml;l&ccedil;&uuml;lmesi ve hesaplanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085419 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Can, Zehra Ya&#351;a.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Spin&ouml;r alan teorilerinde n&uuml;merik soliton &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085586 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Nergis, Ayhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Metal-yar&#305;iletken/yar&#305;izalat&ouml;r kav&#351;aklar&#305;ndaki injeksiyon mekanizmalar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085593 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Y&#305;ld&#305;r&#305;m, Saffettin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yar&#305;iletken Zn Se ince filmlerinin optik ve iletkenlik &ouml;zellikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085518 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Erdo&#287;an, Zekiye.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gamma spektrometresi ile aliminyum ala&#351;&#305;mlar&#305;nda atomik dif&uuml;zyon &ouml;l&ccedil;&uuml;m&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085526 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Birdal, Gazanfer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> N&uuml;kleer reakt&ouml;rlerde n&ouml;tro &ouml;l&ccedil;&uuml;mlerinin bilgisayarda de&#287;erlendirilmesi ve reaktivitenin say&#305;sal olarak hesaplanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085527 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Akku&#351;, Baki.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kararl&#305;, durgun ve manyetik bir plazman&#305;n langmuir sondalar&#305; ile incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085623 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Suba&#351;&#305;, Metin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Eksenel simetriyi ve spini haiz bir cismin gravitasyon alan&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085449 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Daylan, G&ouml;ksel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bizmut ince filmlerinin elektrik &ouml;zellikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085555 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Uluta&#351;, H. Kemal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ergimi&#351; metallerin fiziksel &ouml;zellikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085456 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Kartal, Sehban.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Amorf yar&#305;iletkenlerde elektrik alan etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085474 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Yalama, Ay&ccedil;a.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Spektro-elipsometrik ve fotometrik metodla ince cds filmlerinin optik &ouml;zelliklerinin tayini ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085485 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Bakiler, Meri&ccedil; (Babayi&#287;it).<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;yonize ortamda yay&#305;lan elektromagnetik dalga y&ouml;r&uuml;ngelerinin hesaplanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085588 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Abac&#305;, G&ouml;n&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;nce indiyum oksit filmlerinin elektrik iletkenlikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085391 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Tanr&#305;verdi, Sevim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;yonosfer-yery&uuml;z&uuml; &ccedil;ekirde&#287;inde &ccedil;ok d&uuml;&#351;&uuml;k frekansl&#305; elektromagnetik dalgalar&#305;n yay&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085435 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Ya&#351;a, Zehra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Balb/C farelerinin kan serum proteinleri &uuml;zerinde UV-C &#305;&#351;&#305;nlar&#305;n&#305;n etkilerinin poliakrilamid gel elektroforezi y&ouml;ntemleriyle incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085539 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Bayrakdar, N. Ersin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> TiO(2) &#304;nce filmlerinin optik parametrelerinin tayini ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085629 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;&Ouml;ncan, Nurten.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sabit noktal&#305; k&uuml;re izd&uuml;&#351;&uuml;m prensibi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1084992 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Duman, K. Naci.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A study on the application of emulsion method to fast neutron spectroscopy and low liying energy levels of B(10) by studying Be(9) (d, n) B(10) reaction ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085652 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Karadeniz, M. Cemil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> D&uuml;&#351;&uuml;k Boyutlu Yar&#305;iletken Yap&#305;lar&#305;n Mod&uuml;lasyon Spektroskopisi &#304;le &#304;ncelenmesi/ &Ouml;mer D&ouml;nmez;dn&#351;.&Ccedil;etin Ar&#305;kan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1224450 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;D&ouml;nmez, &Ouml;mer<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A study on the application of emulsion method to fast neutron spectroscopy and low liying energy levels of B(10) by studying Be(9)(d, n) B(10) reaction ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1085607 2020-01-27T17:17:36Z 2020-01-27T17:17:36Z by&#160;Karadeniz, M. Cemil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>