Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: Fizik Anabilim Dal&#305; - &Uuml;nsalan, Ozan - Merkez K&uuml;t&uuml;phanesi SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509Fizik$002bAnabilim$002bDal$0025C4$0025B1$002509Fizik$002bAnabilim$002bDal$0025C4$0025B1$0026qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509$0025C3$00259Cnsalan$00252C$002bOzan.$002509$0025C3$00259Cnsalan$00252C$002bOzan$0026qf$003dLIBRARY$002509K$0025C3$0025BCt$0025C3$0025BCphane$0025091$00253AIUMK$002509Merkez$002bK$0025C3$0025BCt$0025C3$0025BCphanesi$0026ps$003d300?dt=list 2020-04-05T10:29:10Z 2, 3 ve 4 asetilpiridin ve benzer molek&uuml;llerin titre&#351;imsel spektrumlar&#305;n&#305;n teorik ve deneysel y&ouml;ntemlerle incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737651 2020-04-05T10:29:10Z 2020-04-05T10:29:10Z by&#160;&Uuml;nsalan, Ozan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43900.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43900.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Pyrazinamide molek&uuml;l&uuml;n&uuml;n titre&#351;im frekanslar&#305;n&#305;n ve kiplerinin hesaplanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:715981 2020-04-05T10:29:10Z 2020-04-05T10:29:10Z by&#160;&Uuml;nsalan, Ozan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/38804.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/38804.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>