Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: Kad&#305;n Hastal&#305;klar&#305; ve Do&#287;um ABD - 1981 - Kad&#305;n Hastal&#305;klar&#305; SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509Kad$0025C4$0025B1n$002bHastal$0025C4$0025B1klar$0025C4$0025B1$002bve$002bDo$0025C4$00259Fum$002bABD$002509Kad$0025C4$0025B1n$002bHastal$0025C4$0025B1klar$0025C4$0025B1$002bve$002bDo$0025C4$00259Fum$002bABD$0026qf$003dPUBDATE$002509Yay$0025C4$0025B1m$002bY$0025C4$0025B1l$0025C4$0025B1$0025091981$0025091981$0026qf$003dSUBJECT$002509Konu$002bBa$0025C5$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002509Kad$0025C4$0025B1n$002bHastal$0025C4$0025B1klar$0025C4$0025B1$002509Kad$0025C4$0025B1n$002bHastal$0025C4$0025B1klar$0025C4$0025B1$0026ic$003dtrue$0026ps$003d300?dt=list 2020-05-29T14:39:15Z Jinekolojik kanserlerde t&uuml;m&ouml;re ba&#287;l&#305; antijenler (TAA)&rsquo;dan CEA,Beta-HCG,AFP ve ferritin&rsquo;in serum seviyeleri ile t&uuml;m&ouml;r&uuml;n histolojik differensiyasyonu klinik evresi ve histolojik tipi aras&#305;ndaki ili&#351;ki ve malign hastal&#305;&#287;&#305;n takibindeki &ouml;nemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1110789 2020-05-29T14:39:15Z 2020-05-29T14:39:15Z by&#160;G&uuml;lk&#305;l&#305;k, Ahmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Klini&#287;imizde perinatal mortalite &ccedil;al&#305;&#351;malar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1110273 2020-05-29T14:39:15Z 2020-05-29T14:39:15Z by&#160;Mehmet, Oktay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Plasenta i&#351;levlerinin serum oksitokinaz ve atropin testi ile de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111348 2020-05-29T14:39:15Z 2020-05-29T14:39:15Z by&#160;Beygo, Can Ahmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Adenomyosis uteri klinik ve patolojik ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112306 2020-05-29T14:39:15Z 2020-05-29T14:39:15Z by&#160;Erarslan, B&uuml;lent.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Genital sistem kanserlerinde postoperatif immunstimulasyonun serum CEA ve T-lenfosit fonksiyonlar&#305;nda meydana getirdi&#287;i de&#287;i&#351;ikliklerin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112557 2020-05-29T14:39:15Z 2020-05-29T14:39:15Z by&#160;&Ccedil;ok&#351;enim, T.&#350;&uuml;kr&uuml;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Polikistik over sendromunda ameliyat &ouml;ncesi ve sonras&#305; steroidogenez ve gonadotropinler &uuml;zerine HCG&rsquo;nin etkileriKlini,k ve radyoimmunolojik ara&#351;t&#305;rmalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108293 2020-05-29T14:39:15Z 2020-05-29T14:39:15Z by&#160;Y&#305;ld&#305;r&#305;m, M&uuml;laz&#305;m.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Myoma uterinde t&uuml;m&ouml;r-endometrium &ouml;stradiol de&#287;i&#351;iklikleri aras&#305;ndaki ili&#351;kiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109276 2020-05-29T14:39:15Z 2020-05-29T14:39:15Z by&#160;Ka&#351;o, Ethem Sad&#305;k.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>