Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: Kad&#305;n Hastal&#305;klar&#305; ve Do&#287;um ABD - 1985 SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509Kad$0025C4$0025B1n$002bHastal$0025C4$0025B1klar$0025C4$0025B1$002bve$002bDo$0025C4$00259Fum$002bABD$002509Kad$0025C4$0025B1n$002bHastal$0025C4$0025B1klar$0025C4$0025B1$002bve$002bDo$0025C4$00259Fum$002bABD$0026qf$003dPUBDATE$002509Yay$0025C4$0025B1m$002bY$0025C4$0025B1l$0025C4$0025B1$0025091985$0025091985$0026ps$003d300?dt=list 2020-02-25T23:07:56Z Uzun s&uuml;ren gestagen kullananlarda kan lipitleri ve karaci&#287;er fonksiyonlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111044 2020-02-25T23:07:56Z 2020-02-25T23:07:56Z by&#160;&Ouml;zsoy, Bestami.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Over t&uuml;m&ouml;rlerinin erken tan&#305;s&#305;nda ve tedavinin izlenmesinde laktik dehidrogenaz LDH aktivitesinin &ouml;nemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1107727 2020-02-25T23:07:56Z 2020-02-25T23:07:56Z by&#160;&Ouml;zekici, &Uuml;mit.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;n utero &ouml;l&uuml; ve anomalili do&#287;umlarda sosyoekonomik problemler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108186 2020-02-25T23:07:56Z 2020-02-25T23:07:56Z by&#160;Ekizler, Hediye.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gebelerde serolojik toksoplasmozis te&#351;hisiyle yenido&#287;an&#305;n ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108226 2020-02-25T23:07:56Z 2020-02-25T23:07:56Z by&#160;Altu&#287;, Mebrure.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Selim meme hastal&#305;klar&#305; plazma prolaktin d&uuml;zeyi tayini bromokriptin ile tedavisi ve sonu&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108566 2020-02-25T23:07:56Z 2020-02-25T23:07:56Z by&#160;Ate&#351;, Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Do&#287;um travay&#305;nda anne kordon kan&#305; uterus ve amnios d&uuml;zeylerinde prostaglandin E2 ve F2 alfa de&#287;erleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109081 2020-02-25T23:07:56Z 2020-02-25T23:07:56Z by&#160;&#350;ahmay, Sezai.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyoekonomik durumun spontan ve kriminal abortuslar &uuml;zerindeki etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1110312 2020-02-25T23:07:56Z 2020-02-25T23:07:56Z by&#160;Karanisao&#287;lu, Hacer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>