Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: Kuron K&ouml;pr&uuml; Protezi Bilim Dal&#305; SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509Kuron$002bK$0025C3$0025B6pr$0025C3$0025BC$002bProtezi$002bBilim$002bDal$0025C4$0025B1$002509Kuron$002bK$0025C3$0025B6pr$0025C3$0025BC$002bProtezi$002bBilim$002bDal$0025C4$0025B1$0026ic$003dtrue$0026ps$003d300?dt=list 2020-05-31T10:33:34Z Alt &ccedil;eneye uygulanan implantlar&#305;n lineer ve do&#287;rusal olmayan yerle&#351;imlerinin sonlu elemanlar gerilme analizi y&ouml;ntemi ile incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736143 2020-05-31T10:33:34Z 2020-05-31T10:33:34Z by&#160;T&uuml;rko&#287;lu, P&#305;nar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;ki g&uuml;ncel renk anahtar&#305;n&#305;n renk se&ccedil;imindeki &uuml;st&uuml;nl&uuml;klerinin spektrofotometrik analiz ile klinik olarak de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878773 2020-05-31T10:33:34Z 2020-05-31T10:33:34Z by&#160;&Ouml;ng&uuml;l, De&#287;er.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Alt &ccedil;eneye uygulanan implantlar&#305;n lineer ve do&#287;rusal olmayan yerle&#351;imlerinin sonlu elemanlar gerilme analiz y&ouml;ntemi ile incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878780 2020-05-31T10:33:34Z 2020-05-31T10:33:34Z by&#160;T&uuml;rko&#287;lu, P&#305;nar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;ki g&uuml;ncel renk se&ccedil;imindeki &uuml;st&uuml;nl&uuml;klerinin spektrofotometrik analiz ile klinik olarak de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736147 2020-05-31T10:33:34Z 2020-05-31T10:33:34Z by&#160;&Ouml;ng&uuml;l, De&#287;er.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42319.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42319.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> GYPS minarelinden elde edilen alfa hemihidrat al&ccedil;&#305;lar&#305;n krisral boyutuna etki eden fakt&ouml;rler &uuml;zerine ara&#351;t&#305;rmalar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878060 2020-05-31T10:33:34Z 2020-05-31T10:33:34Z by&#160;&Ouml;zye&#287;in, Sevgi (Ye&#351;ilbek).<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>