Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: Parlar, Ali. SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509Parlar$00252C$002bAli.$002509Parlar$00252C$002bAli.$0026lm$003dIUHFK$0026ps$003d300?dt=list 2020-01-26T10:25:38Z Uygulamada kar&#351;&#305;l&#305;ks&#305;z yararlanma ve m&uuml;h&uuml;r bozma su&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2035528 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Uygulamada uluslararas&#305; su&ccedil;lar;Soyk&#305;r&#305;m insanl&#305;&#287;a kar&#351;&#305; su&ccedil;lar &ouml;rg&uuml;t g&ouml;&ccedil;men ka&ccedil;akc&#305;l&#305;&#287;&#305; insan ticareti yarg&#305;tay kararlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2035532 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ceza yarg&#305;lamas&#305;nda do&#287;rudan soru y&ouml;neltme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2035648 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Uyu&#351;turucu ve uyar&#305;c&#305; madde su&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2035681 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Uygulamada ya&#287;ma su&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2025775 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk ceza kanunu'nda etkin pi&#351;manl&#305;k g&ouml;n&uuml;ll&uuml; vazge&ccedil;me ve &#351;ahsi cezas&#305;zl&#305;k sebepleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2025786 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> H&#305;rs&#305;zl&#305;k su&ccedil;lar&#305; : uygulamada ... ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2025789 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stinaf ve yarg&#305;tay uygulamas&#305;nda T&uuml;rk ceza kanununda yer alan taksirli su&ccedil;lar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2025805 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A&ccedil;&#305;klamal&#305;, at&#305;fl&#305;, uygulamal&#305; T&uuml;rk Ceza Kanunu el kitab&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2026850 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk ceza kanununda tehdit konut dokunulmazl&#305;&#287;&#305;n&#305;n ihlali ve mala zarar verme su&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2026858 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ceza yarg&#305;lamas&#305;nda mutlak bozma nedenleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2051751 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&uuml;veni k&ouml;t&uuml;ye kullanma su&ccedil;u : yarg&#305;tay ve istinaf kararlar&#305;yla a&ccedil;&#305;klamal&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2054246 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Uygulamada cinsel dokunulmazl&#305;&#287;a kar&#351;&#305; su&ccedil;lar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2077088 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Uygulamada &ouml;zel hayata ve hayat&#305;n gizli alan&#305;na kar&#351;&#305; su&ccedil;lar (TCK 132-140. MD.) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2077240 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Uygulamada adliyeye kar&#351;&#305; su&ccedil;lar : (TCK MD. 267-298) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2318509 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk ceza kanununda ceza infaz s&uuml;recinde i&#351;lenen su&ccedil;lar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2009687 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Adli G&ouml;revlerin Y&uuml;r&uuml;t&uuml;lmesine Kar&#351;&#305; Su&ccedil;lar (TCK&rsquo;nun 277-288 ) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2010178 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stinaf ve yarg&#305;tay uygulamas&#305;nda muhafaza g&ouml;revini k&ouml;t&uuml;ye kullanma hileli ve taksirli iflas su&ccedil;lar&#305; : (TCK Md. 289-290 ; 161-162) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2010489 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ceza yarg&#305;lamas&#305;nda istinaf sistemine g&ouml;re ispat, gerek&ccedil;e ve h&uuml;k&uuml;m ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2002823 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ceza Muhakemesi Kanunu &#350;erhi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1994820 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ceza muhakemesinde soru&#351;turma evresi ve uygulamas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1995685 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stinaf ve yarg&#305;tay kararlar&#305;yla iftira, yalan tan&#305;kl&#305;k ve ger&ccedil;e&#287;e ayk&#305;r&#305; bilirki&#351;ilik su&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1995989 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kamu g&ouml;revlileri ile ilgili su&ccedil;lar : (TCK. 247-266. madde) : istinaf ve yarg&#305;tay emsal kararlar&#305;yla ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1995996 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bankac&#305;l&#305;k su&ccedil;lar&#305; : istinaf ve yarg&#305;tay emsal kararlar&#305;yla ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1996146 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ceza ve hukuk muhakemesinde istinaf ve temyiz ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1980164 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stinaf sistemi ve di&#287;er yeniliklere g&ouml;re CMK el kitab&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1979949 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A&ccedil;&#305;klamal&#305; - i&ccedil;tihatl&#305; T&uuml;rk Ceza kanununda yer alan Asliye Ceza Davalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1917205 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stinaf mahkemeleri mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1918101 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk ceza kanunu'nda uyu&#351;turucu ve uyar&#305;c&#305; madde su&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2015546 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk Ceza Hukukunda bili&#351;im su&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2016040 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk ceza hukukunda doland&#305;r&#305;c&#305;l&#305;k su&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2016270 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk ceza kanunu'nda tefecilik ve ihaleye ili&#351;kin su&ccedil;lar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2017497 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ceza Muhakemesi Kanunu &#350;erhi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1630036 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ceza hukukunda me&#351;ru savunma ve haks&#305;z tahrik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1630356 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> H&uuml;km&uuml;n A&ccedil;&#305;klanmas&#305;n&#305;n Geri B&#305;rak&#305;lmas&#305; ve Erteleme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1631205 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Teori ve uygulamada TCK el kitab&#305; : Yarg&#305;tay ceza daireleri i&#351; b&ouml;l&uuml;m&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1394454 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk ceza kanunu &#351;erhi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1980172 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk ceza kanunu &#351;erhi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1980177 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cinsel su&ccedil;lar : 6545 say&#305;l&#305; kanun ile yap&#305;lan de&#287;i&#351;iklikler &ccedil;er&ccedil;evesinde ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1326636 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anayasa TCK-CMK-CGT&#304;K ile ilgili temel ceza yasalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232757 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anayasa TCK- CMK -CGT&#304;K ile ilgili temel ceza yasalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1233465 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk Ceza Hukukunda doland&#305;r&#305;c&#305;l&#305;k su&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:679789 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk Ceza Hukukunda tefecilik ve ihale s&uuml;recinde i&#351;lenen su&ccedil;lar : tefecilik su&ccedil;u - TCK. Md. 241, ihaleye fesat kar&#305;&#351;t&#305;rma su&ccedil;u - TCK. Md. 235, edimin ifas&#305;na fesat kar&#305;&#351;t&#305;rma su&ccedil;u - TCK. Md. 236, t&uuml;zel ki&#351;iler hakk&#305;nda g&uuml;venlik tedbiri uygulanmas&#305;, ilgili ent://SD_ILS/0/SD_ILS:680538 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk Ceza Hukukunda bili&#351;im su&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:680557 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Elektrik ve su h&#305;rs&#305;zl&#305;&#287;&#305; ile m&uuml;h&uuml;r bozma su&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:680558 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 5237 say&#305;l&#305; T&uuml;rk Ceza Kanunu'nda ceza sorumlulu&#287;unu kald&#305;ran veya azaltan nedenler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:678425 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A&ccedil;&#305;klamal&#305;-yeni i&ccedil;tihatlarla uygulamal&#305; 5237 say&#305;l&#305; T&uuml;rk Ceza Kanunu yorumu : maddelerin a&ccedil;&#305;klamalar&#305; yeni TCK ile ilgili yarg&#305;tay ceza genel kurul ve &ouml;zel daire kararlar&#305; (1-75. maddeler) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:679722 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A&ccedil;&#305;klamal&#305;-yeni i&ccedil;tihatlarla uygulamal&#305; 5237 say&#305;l&#305; T&uuml;rk Ceza Kanunu yorumu : maddelerin a&ccedil;&#305;klamalar&#305; yeni TCK ile ilgili yarg&#305;tay ceza genel kurul ve &ouml;zel daire kararlar&#305; (76-150. maddeler) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:679724 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A&ccedil;&#305;klamal&#305;-yeni i&ccedil;tihatlarla uygulamal&#305; 5237 say&#305;l&#305; T&uuml;rk Ceza Kanunu yorumu : maddelerin a&ccedil;&#305;klamalar&#305; yeni TCK ile ilgili yarg&#305;tay ceza genel kurul ve &ouml;zel daire kararlar&#305; (230-245. maddeler) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:679726 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A&ccedil;&#305;klamal&#305;-yeni i&ccedil;tihatlarla uygulamal&#305; 5237 say&#305;l&#305; T&uuml;rk Ceza Kanunu yorumu : maddelerin a&ccedil;&#305;klamalar&#305; yeni TCK ile ilgili yarg&#305;tay ceza genel kurul ve &ouml;zel daire kararlar&#305; (151-229. maddeler) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:679730 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 5237 Say&#305;l&#305; TCK'da &ouml;zel ve genel h&uuml;k&uuml;mler a&ccedil;&#305;s&#305;ndan sulh ceza davalar&#305; : maddelerin a&ccedil;&#305;klamalar&#305; yeni TCK ile ilgili yarg&#305;tay ceza genel kurul ve &ouml;zel daire kararlar&#305; ve ilgili mevzuat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:680341 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cezai ve hukuki sorumluluk boyutlar&#305;yla &ccedil;evre hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:680539 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bankac&#305;l&#305;k ceza hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:680757 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Ak&#305;n, Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kast ve taksir : 5237 Say&#305;l&#305; TCK&rsquo;da temel ilkeler tan&#305;mlar - uygulama alan&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:680981 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A&#287;&#305;r ceza davalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:666282 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hakaret Su&ccedil;lar&#305; Ve Tazminat Davalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:659084 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 5237 say&#305;l&#305; TCK'da &ouml;zel ve genel h&uuml;k&uuml;mler a&ccedil;&#305;s&#305;ndan asliye ceza davalar&#305; : maddelerin a&ccedil;&#305;klamalar&#305; yeni TCK ile ilgili yarg&#305;tay ceza genel kurul ve &ouml;zel daire kararlar&#305; ve ilgili mevzuat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:657007 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deliller &ccedil;apraz sorgu ve ispat : a&ccedil;&#305;klamal&#305; - i&ccedil;tihatl&#305; ceza muhakemesi hukukunda ent://SD_ILS/0/SD_ILS:657022 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk Ceza Kanunu yorumu : A&ccedil;&#305;klamal&#305;, yeni i&ccedil;tihatlarla uygulamal&#305; 5237 say&#305;l&#305; maddelerin a&ccedil;&#305;klamalar&#305; yeni TCK ile ilgili yarg&#305;tay ceza genel kurul ve &ouml;zel daire kararlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:623796 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk Ceza Kanunu yorumu : A&ccedil;&#305;klamal&#305;, yeni i&ccedil;tihatlarla uygulamal&#305; 5237 say&#305;l&#305; maddelerin a&ccedil;&#305;klamalar&#305; yeni TCK ile ilgili yarg&#305;tay ceza genel kurul ve &ouml;zel daire kararlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:623857 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk Ceza Kanunu yorumu : A&ccedil;&#305;klamal&#305;, yeni i&ccedil;tihatlarla uygulamal&#305; 5237 say&#305;l&#305; maddelerin a&ccedil;&#305;klamalar&#305; yeni TCK ile ilgili yarg&#305;tay ceza genel kurul ve &ouml;zel daire kararlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:623858 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk Ceza Kanunu yorumu : A&ccedil;&#305;klamal&#305;, yeni i&ccedil;tihatlarla uygulamal&#305; 5237 say&#305;l&#305; maddelerin a&ccedil;&#305;klamalar&#305; yeni TCK ile ilgili yarg&#305;tay ceza genel kurul ve &ouml;zel daire kararlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:623859 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ceza Muhakemesi Kanunu Yorumu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:647630 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ceza Muhakemesi Kanunu Yorumu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:649699 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deliller &ccedil;apraz sorgu ve ispat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:592846 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 5237 Say&#305;l&#305; TCK'da &ouml;zel ve genel h&uuml;k&uuml;mler a&ccedil;&#305;s&#305;ndan asliye ceza davalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:653707 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 5237 Say&#305;l&#305; TCK'da &ouml;zel ve genel h&uuml;k&uuml;mler a&ccedil;&#305;s&#305;ndan sulh ceza davalar&#305; : maddelerin a&ccedil;&#305;klamalar&#305; yeni TCK ile ilgili yarg&#305;tay ceza genel kurul ve &ouml;zel daire kararlar&#305; ve ilgili mevzuat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:641423 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A&ccedil;&#305;klamal&#305;-gerek&ccedil;eli-uygulamal&#305; 5237 Say&#305;l&#305; Yeni T&uuml;rk Ceza Kanunu 'nda malvarl&#305;&#287;&#305;na kar&#351;&#305; i&#351;lenen su&ccedil;lar : TCK &ouml;zel h&uuml;k&uuml;mleri -1 (141 - 169 md.) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:641422 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 5237 say&#305;l&#305; T&uuml;rk Ceza Kanunu'nun getirdi&#287;i yenilikler ba&#287;lam&#305;nda kast ve taksir : temel ilkeler, tan&#305;mlar, uygulama alan&#305; : a&ccedil;&#305;klamal&#305; - gerek&ccedil;eli ent://SD_ILS/0/SD_ILS:642142 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;zel ceza yasalar&#305; uygulamalar&#305;nda ekonomik ve ticari su&ccedil;lar : a&ccedil;&#305;klamal&#305; - i&ccedil;tihatl&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:642143 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 5237 say&#305;l&#305; T&uuml;rk Ceza Kanunu'nda ceza sorumlulu&#287;unu kald&#305;ran veya azaltan nedenler : gerek&ccedil;eli a&ccedil;&#305;klamal&#305; i&ccedil;tihatl&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:642162 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 5237 Say&#305;l&#305; TCK'na g&ouml;re su&ccedil;larda te&#351;ebb&uuml;s, i&#351;tirak, i&ccedil;tima ve yapt&#305;rmalar : gerek&ccedil;eli a&ccedil;&#305;klamal&#305;, i&ccedil;tihatl&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:642163 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Adli-idari-cezai emsal yarg&#305; kararlar&#305; &#305;&#351;&#305;&#287;&#305;nda yeni belediye yerel y&ouml;netim hukuku ve mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1285403 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Hatipo&#287;lu, Muzaffer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Son de&#287;i&#351;ikliklerle, a&ccedil;&#305;klamal&#305;-i&ccedil;tihatl&#305; : &ccedil;ek bankac&#305;l&#305;k ve d&ouml;viz su&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:638950 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A&ccedil;&#305;klamal&#305;-i&ccedil;tihatl&#305; hukuki ve cezai sorumluluk a&ccedil;&#305;s&#305;ndan kooperatifler kanunu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2171411 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Son de&#287;i&#351;ikliklerle, a&ccedil;&#305;klamal&#305;-i&ccedil;tihatl&#305; : &ccedil;ek bankac&#305;l&#305;k ve d&ouml;viz su&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:598138 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ki&#351;ilerin hayat&#305;na ve beden b&uuml;t&uuml;nl&uuml;&#287;&uuml;ne kar&#351;&#305; su&ccedil;lar : a&ccedil;&#305;klamal&#305; ve i&ccedil;tihatl&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:591324 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ki&#351;ilerin hayat&#305;na ve beden b&uuml;t&uuml;nl&uuml;&#287;&uuml;ne kar&#351;&#305; su&ccedil;lar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:652133 2020-01-26T10:25:38Z 2020-01-26T10:25:38Z by&#160;Parlar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>