Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: Psikoloji B&ouml;l&uuml;m&uuml; SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509Psikoloji$002bB$0025C3$0025B6l$0025C3$0025BCm$0025C3$0025BC$002509Psikoloji$002bB$0025C3$0025B6l$0025C3$0025BCm$0025C3$0025BC$0026ps$003d300?dt=list 2020-01-20T13:22:32Z Roman Kent Berlin Alman ve T&uuml;rk Edebiyat&#305;nda Kent &#304;mgesini Yeniden Anlamland&#305;ran Kad&#305;n Yazarlar : Keun, &Ouml;zdamar, &Ouml;zl&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929346 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Day&#305;o&#287;lu, Lale.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Seneca'n&#305;n De Ira adl&#305; eserinde &ouml;fke ve ak&#305;l ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929347 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Ouml;zcangiller, &#304;hsan Berk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Telefon numaralar&#305;n&#305;n hat&#305;rlanmas&#305; &uuml;zerine k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:922948 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Ccedil;etin, T&uuml;lay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Geni&#351; kapsaml&#305; ba&#351;ar&#305; testi ( Wrat) ile Benton g&ouml;rsel motor idrak testi uygulamas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924031 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Aral, F&uuml;sun.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 14,00-14,05 ya&#351; grubu &#287;rencilerin ba&#351;ar&#305; testi performanslar&#305;n&#305;n g&ouml;rsel motor idrakleri ile kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305;.(Geni&#351; kapsaml&#305; ba&#351;ar&#305; testi &quot;WRAT&quot; ile Benton g&ouml;rsel motor idrak testi uygulamas&#305;) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924040 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Araptarl&#305;, Nihal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Levent ve Mehmet Emin Yurdakul ilkokullar&#305;nda orta &ouml;&#287;retime haz&#305;rl&#305;k kursu g&ouml;ren ve g&ouml;rmeyen &ouml;&#287;rencilerin zihinsel geli&#351;me zeka d&uuml;zeyleri bak&#305;m&#305;ndan kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924102 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Ar&#305;, Dilek.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 16, 6-16, 11 ya&#351; grubu &ouml;&#287;rencilerin ba&#351;ar&#305; testi performanslar&#305;n&#305;n g&ouml;rsel motor idrakleri ile kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; (Geni&#351; kapsaml&#305; ba&#351;ar&#305; testi (Wrat) ile, benton g&ouml;rsel motor idrak testi uygulamas&#305;) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924425 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Diker, Ayfer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ehreleri tan&#305;mada cinsiyet ve ya&#351; fakt&ouml;r&uuml;n&uuml;n rol&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924591 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Baydar, Aysel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ehreleri tan&#305;mada cinsiyet ve ya&#351; fakt&ouml;rlerinin rol&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924595 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Baydar, &Ccedil;i&#287;dem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 12.0-12,5 ya&#351; grubu &ouml;&#287;rencilerinin ba&#351;ar&#305; testi performanslar&#305;n&#305;n g&ouml;rsel motor idrakleri ile kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305;. Geni&#351; kapsaml&#305; ba&#351;ar&#305; testi. (Wrat) ile Benton g&ouml;rsel motor idrak testi uygulamas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924823 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Erhan, Canan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 13.6-13.11 ya&#351; grubu &ouml;&#287;rencilerin ba&#351;ar&#305; test performanslar&#305;n&#305;n g&ouml;rsel motor idrakleri ile kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; (Geni&#351; kapsaml&#305; ba&#351;ar&#305; testi (WRAT) ile Benton g&ouml;rsel motor idrak testi uygulanmas&#305;) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:925375 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Ekin, Tuba.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 6.6-6 ya&#351; grubu &ouml;&#287;rencilerin ba&#351;ar&#305; testi performaslar&#305;n&#305;n g&ouml;rsel motor idraklar&#305;yla kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ( geni&#351; g&ouml;rsel motor idrak testi uygulamas&#305;) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:925494 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Berbero&#287;lu, Ayda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ehrelerli tan&#305;mada cinsiyetin rol&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:925632 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Berk, Ufuk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Se&ccedil;ici dikkat n&ouml;rotisizm ve belirli bir s&ouml;zel g&ouml;revde zaman alg&#305;s&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:925662 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Er&uuml;reten, Fatma F&uuml;sun.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> N&ouml;rotisizm ile istikrarl&#305;l&#305;k aras&#305;ndaki ili&#351;ki &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:925688 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Berktan, Alev.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tahsilli ve tahsilsiz ki&#351;ilerde renk tercihi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:926295 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Fozi, &#350;ehnaz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hat&#305;rlamada organizasyonun rol&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:927085 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Mutlu, Ba&#287;lan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&#305;sa s&uuml;reli haf&#305;zan&#305;n mesleki tecr&uuml;be ile ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:928054 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Oyman, Haydar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Maltepe ya&#351;l&#305;lar huzur ve dinlenme evinde 20 kad&#305;n ve erkek dene&#287;e Quick G&ouml;rsel Alg&#305; ve MFD Organiste testinin uygulanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:928335 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Sezer, Nazan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Lise &ouml;&#287;rencilerinin ki&#351;isel gaye ve hedefleriyle genel his durumlar&#305;n&#305; kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;ran bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:928607 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Kalyoncu, F. Ye&#351;im.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 15,6-15,II ya&#351; grubu &ouml;&#287;rencilerinin ba&#351;ar&#305; testi performanslar&#305;n&#305;n g&ouml;rsel motor idrakleri ile kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305;.Geni&#351; kapsaml&#305; ba&#351;ar&#305; testi (WRAT) ile BENTON g&ouml;rsel motor idrak testi uygulamas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:928668 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Salem, Huda S.-. dn&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 65 ya&#351; ve &uuml;st&uuml; kad&#305;n erkek dene&#287;e tatbik edilen Quick &#351;ekil haf&#305;za testi, MFD organiste testi ve anket formu uygulamas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:928711 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Tar&#305;ml&#305;, Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;niversite &ouml;&#287;rencilerinin ki&#351;isel gaye ve hedefleriyle genel his durumlar&#305;n&#305; kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;ran bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929186 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Ouml;zalaybey, Semra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sinirlilik &ouml;l&ccedil;e&#287;i skorlar&#305;, dikkat ve zaman alg&#305;s&#305; aras&#305;ndaki ili&#351;ki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:913311 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Uzel, Serap.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hat&#305;rlamada organizasyonun rol&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:913541 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Tun&ccedil;kaya, &#350;ebnem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hat&#305;rlamada organizasyonun rol&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:913605 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Tanyel, Benal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Arama ve se&ccedil;me operasyonlar&#305;ndaki karma&#351;&#305;kl&#305;&#287;&#305;n fonsiyonu olarak bir kart ay&#305;r&#305;m&#305; vazifesindeki zaman art&#305;&#351;lar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:913910 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Toparlak, Derya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Alakalar, de&#287;er yarg&#305;lar&#305; ve &#351;ahsiyet (&#351;ahsiyet vas&#305;flar&#305;n&#305;n, ki&#351;ilerin alaka sahalar&#305;nda ve yapmakta olduklar&#305; y&uuml;ksek &ouml;&#287;renim ve meslek konusundaki de&#287;er yarg&#305;lar&#305;nda yans&#305;tt&#305;&#287;&#305; farklar) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:914862 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Sara&ccedil;o&#287;lu, Oben G&uuml;ney.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beh&ccedil;et Kemal &Ccedil;a&#287;lar, Sak&#305;p Sabanc&#305; Y&#305;ld&#305;z ve &#350;air Nedim ilkokullar&#305;nda orta &ouml;&#287;retime haz&#305;rl&#305;k kursu g&ouml;ren ve g&ouml;rmeyen &ouml;&#287;rencilerin zihinsel geli&#351;me ve zeka d&uuml;zeyleri bak&#305;m&#305;ndan kar&#351;&#305;l&#305;&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:915102 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Ouml;zalp, Feral.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 12 ; 6 -12 ; 11 ya&#351; grubu &ouml;&#287;rencilerin ba&#351;ar&#305; testi performanslar&#305;n&#305;n g&ouml;rsel motor idrakleriyle kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305;. ( Geni&#351; kapsaml&#305; ba&#351;ar&#305; testi- WRAT ile Benton g&ouml;rsel motor testi uygulamas&#305;) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:915307 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&#304;nciler, Aysel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Lise &ouml;&#287;rencilerinin ki&#351;isel gaye ve hedefleriyle genel his durumlar&#305;n&#305; kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;ran bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:915916 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Pusat, F&uuml;sun.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kuvayi Milliye ve Nil&uuml;fer Hatun &#304;lkokullar&#305;nda orta &ouml;&#287;retime haz&#305;rl&#305;k kursu g&ouml;ren ve g&ouml;rmeyen &ouml;&#287;rencilerin zihinsel geli&#351;me ve zeka d&uuml;zeyleri bak&#305;m&#305;ndan kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:916651 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Tokad, M&uuml;ge.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo- ekonomik ve k&uuml;lt&uuml;rel seviye ile zeka aras&#305;ndaki ili&#351;ki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:916848 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Turpo&#287;lu, Ays&#305;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Allport-Vernon sosyal de&#287;erler et&uuml;d&uuml; uygulamas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:917272 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Ayd&#305;n, Semra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Farkl&#305; meslekler i&ccedil;in yeti&#351;tirilen &ouml;&#287;rencilerin &ccedil;al&#305;&#351;ma ve i&#351;'le ilgili tutumlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918927 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Tevr&uuml;z, Suna.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 13;0-13;5 ya&#351; gurubu &ouml;&#287;rencilerinin ba&#351;ar&#305; testi performanslar&#305;n&#305;n g&ouml;rsel motor idrakleri ile kar&#351;&#305;l&#305;&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305;. Geni&#351; kapsaml&#305; ba&#351;ar&#305; testi (W.R.A.T ) ile Benton g&ouml;rsel motor idrak testi uygulamas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:920199 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Zeybek&ccedil;i, Arzu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beh&ccedil;et Kemal &Ccedil;a&#287;lar, Sak&#305;p Sabanc&#305;, Y&#305;ld&#305;z ve &#350;air Nedim ilkokullar&#305;nda orta&ouml;&#287;retime haz&#305;rl&#305;k kursu g&ouml;ren ve g&ouml;rmeyen &ouml;&#287;rencilerin zihinsel geli&#351;me ve zeka d&uuml;zeyleri bak&#305;m&#305;ndan kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:920219 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Zoga, Berna.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;r ile zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;ki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:920462 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Uras, Nilg&uuml;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 14,05-14,11 ya&#351; grubu &ouml;&#287;rencilerin ba&#351;ar&#305; testi performanslar&#305;n&#305;n g&ouml;rsel motor idrakleri ile kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; (Geni&#351; kapsaml&#305; ba&#351;ar&#305; testi &quot;Wrat&quot; ile Benton g&ouml;rsel motor idrak testi uygulamas&#305;) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:921298 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Bovete, Leon.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;aml&#305;ca polis emeklileri dinlenme ve huzurevinde 17 kad&#305;n ve erkek dene&#287;e Quick G&ouml;rsel Alg&#305;lama testi ve MFD Organiste testinin uygulanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:921483 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;B&uuml;y&uuml;kgermiyanl&#305;, Ayfer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ya&#351;l&#305;larda r&uuml;ya s&uuml;rekli ansiyete ve hareket d&uuml;zeyi (10 ya&#351;l&#305; kad&#305;n denekle yap&#305;lm&#305;&#351; deney sonu&ccedil;lar&#305;) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:923150 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Aytar, G&uuml;ler.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Su&ccedil; ve su&ccedil;lulukla ilgili subjektif h&uuml;k&uuml;mler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924194 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Ar&#305;kan, Cihan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gaius Iulius Caesar zaman&#305;nda Roma Kolonileri. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:925170 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Erta&#351;, Recep.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kad&#305;n ve erkek cinsinde rollerin farkl&#305;la&#351;mas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:925605 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Engin, Birten.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Su&ccedil; ve su&ccedil;lulukla ilgili subjektif h&uuml;k&uuml;mler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:925617 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Engindeniz, Deniz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Televizyonda yap&#305;lan buzdolab&#305; reklamlar&#305; &uuml;zerine s&#305;n&#305;rl&#305; bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:926866 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;G&uuml;ven&ccedil;er, Murat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Telefon mumaralar&#305;n&#305;n hat&#305;rlanmas&#305; &uuml;zerine k&uuml;c&uuml;k bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:927127 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;M&uuml;slim, Ahmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &quot; Ev kad&#305;nlar&#305; aras&#305;nda l&uuml;ks t&uuml;ketim mallar&#305;na e&#287;ilimle ekonomik fakt&ouml;rlerin il&#351;kisi &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma&quot; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:927377 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;G&uuml;n, A.&#350;erafettin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 13-14 ya&#351; ergenlerinde psiko sosyal geli&#351;imle zeka aras&#305;ndaki ili&#351;kinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:927667 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;G&uuml;ng&ouml;rm&uuml;&#351;, Oya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Reklam&#305;n, mesaj ve ama&ccedil;lar&#305;n&#305;n reklamc&#305; ve kitledeki kognitif alg&#305;lar&#305; &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:927743 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;T&uuml;l Oltay, Zeynep.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &quot;Demokratik ve otoriter aile yap&#305;s&#305;nda olan ki&#351;ilerin yurt ortam&#305;na intibak etme fakt&ouml;rlerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; &quot; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:927911 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Kay&#305;k&ccedil;&#305;, Emine.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Telefon numaralar&#305;n&#305;n hat&#305;rlanmas&#305; &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:928882 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Ouml;znur, Nurzat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Benzemek istenilen kimsenin se&ccedil;imi - ilkokul 1.,3. ve 5. s&#305;n&#305;f &ouml;&#287;rencileri &uuml;zerinde bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:912808 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Tun&ccedil;, &#350;eyda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kad&#305;n ve erkek cinsinde mevkii de&#287;i&#351;ikli&#287;i nedeniyle vas&#305;f farkl&#305;la&#351;mas&#305;na dair bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:913049 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Kuyucak, Saadet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ya&#351;l&#305;larda r&uuml;ya, s&uuml;rekli anksiyete ve adeli hareket d&uuml;zeyi ( 10 ya&#351;l&#305; erkek denekle yap&#305;lm&#305;&#351; deney sonu&ccedil;lar&#305;) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:913399 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;U&ccedil;arer, G&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Su&ccedil; ve su&ccedil;lulukla ilgili subjektif h&uuml;k&uuml;mler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:914220 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Ouml;z&ccedil;&ouml;ll&uuml;, Ferda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Alg&#305;sal motor &ouml;&#287;renme ile i&ccedil;ed&ouml;n&uuml;kl&uuml;k - d&#305;&#351;ad&ouml;n&uuml;kl&uuml;k(introversion - extraversion) &#351;ahsiyet buutu aras&#305;nda ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;rl&#305;mas&#305;. ( Eysenck - wilson i&ccedil;ed&ouml;n&uuml;kl&uuml;k - d&#305;&#351;ad&ouml;n&uuml;kl&uuml;k soru listesi, oyuk labirent testi, ayna ile &#351;ekil &ccedil;izme testlerinin &uuml;niversiteli &ouml;&#287;rencilerden olu&#351;an k&#305;z ve erkek deneklere uygulanarak kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305;.) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:915063 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Karaku&#351;, Ay&#351;e Selma.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ya&#351;l&#305;larda r&uuml;ya, s&uuml;rekli ansiyete ve adeli hareket d&uuml;zeyi ( 10 ya&#351;l&#305; kad&#305;n denekle yap&#305;lm&#305;&#351; deney sonu&ccedil;lar&#305; ) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:915477 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&#304;nceo&#287;lu, Derya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ev kad&#305;nlar&#305; arasnda l&uuml;ks t&uuml;ketim mallar&#305;na e&#287;ilimle e&#287;itim fakt&ouml;r&uuml;n&uuml;n ili&#351;kisi &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:915519 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&#304;pek&ccedil;i, A.Sevim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ocukta genelleme yetene&#287;inin geli&#351;mesi ilkokul 1.,3. ve 5. s&#305;n&#305;f &ouml;&#287;rencileri &uuml;zerinde bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:915772 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Yusufo&#287;lu, Elvan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 65 ya&#351; ve &uuml;st&uuml; 8 kad&#305;n, 7 erkek dene&#287;e uygulanan Quick zeka testi ( Q.T.) - &#351;ekil haf&#305;zas&#305; testi ( M.F.D. ) ve bir anket formunun uygulama sonu&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:915818 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Tepe, G&uuml;lizar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ev kad&#305;nlar&#305; aras&#305;nda l&uuml;ks t&uuml;ketim mallar&#305;na e&#287;ilimle ya&#351; fakt&ouml;r&uuml;n&uuml;n ili&#351;kisi &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:915934 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&#304;&#351;sever, Lamia.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 65 ya&#351; ve &uuml;st&uuml; 8 kad&#305;n, 7 erkek olmak &uuml;zere toplam 15 dene&#287;e tatbik edilen quick zeka testi, MFD organiste testi ve anket formu uygulamas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:916111 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Kurdo&#287;lu, &#350;efika Bike.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&ccedil;ed&ouml;n&uuml;kl&uuml;k- d&#305;&#351;ad&ouml;n&uuml;kl&uuml;k &#351;ahsiyet buudu ve alg&#305;lar motor &ouml;&#287;renme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:916139 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Tekay, G&uuml;l&ccedil;in.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Telefon numaralar&#305;n&#305;n hat&#305;rlanmas&#305; &uuml;zerine k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:917662 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Bulut, G&uuml;lay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik- k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki (Raven's standart progressive matrices testi kullan&#305;lm&#305;&#351;t&#305;r) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:920292 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&#351;energin, cihannur-. dn&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Benzemek istenilen kimsenin se&ccedil;im ve se&ccedil;im sebebi&#304;ki de&#287;i&#351;ik sosyo-ekonomik d&uuml;zeyde ilkokul I. III.ve V. s&#305;n&#305;f &ouml;&#287;rencilerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:920872 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Sezgin, Ufuk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ocukta genelleme yeteneginin geli&#351;mesi (ilkokul 1,3 ve 5. s&#305;n&#305;f &ouml;&#287;rencileri &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:921538 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Ataman, Nihal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&ccedil;ed&ouml;n&uuml;k-d&#305;&#351;ad&ouml;n&uuml;k &#351;ahsiyet tipleri ve alg&#305;sal motor &ouml;&#287;renme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:922514 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Ccedil;am, Belma.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;ahsiyet fakt&ouml;rleriyle meslek se&ccedil;imi aras&#305;ndaki ili&#351;ki hakk&#305;nda bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:923678 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Alt&#305;nba&#351;, &#350;ule.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> On ayr&#305; meslek gurubundaki kad&#305;n deneklerin meslekleri ile alakalar&#305; aras&#305;ndaki ili&#351;kinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924032 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Aral, F&uuml;sun.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;ahsiyet fakt&ouml;rleriyle meslek se&ccedil;imi aras&#305;ndaki ili&#351;ki hakk&#305;nda bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924279 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Arkona&ccedil;, Sibel Ay&#351;en.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;lkokuldaki &ccedil;ocuklar&#305;n ders kitaplar&#305; ve dergilerinde kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;&#287;&#305; kelimelerin alfabetik s&#305;ralamas&#305; ve frekans analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924577 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Din&ccedil;er, Selma.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'de petrol &uuml;retimi ve t&uuml;ketimi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924680 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Baykal, O. &Ccedil;&#305;nar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik-k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle, zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305;. (Raven's Standart Proressive Matrices testi kullan&#305;lm&#305;&#351;t&#305;r) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:926388 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Gen&ccedil;o&#287;lu, T&uuml;lay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik-k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;ki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:926498 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Gombaud, Osanna.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;lkokul &ccedil;ocuklar&#305;n&#305;n ders kitaplar&#305; ve dergilerde kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;&#287;&#305; kelimelerin frekans analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:926731 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Minaso&#287;lu, Siranu&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> E&#351;ik alt&#305; uyar&#305;mlara adaptasyon s&uuml;relerinin depresyon vasf&#305; ile ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:927558 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;O&#287;uzman, Berrin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;&#287;renmede organizasyonun rol&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:927895 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Kayat&uuml;rk, F.F&uuml;sun.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;&#287;renmede organizasyonun rol&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:928887 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Ouml;zol, H. Ayd&#305;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&ccedil;ed&ouml;n&uuml;kl&uuml;k- D&#305;&#351;ad&ouml;n&uuml;kl&uuml;k &#351;ahsiyet fakt&ouml;rleri ile e&#351;ikalt&#305; uyar&#305;mlara adaptasyon aras&#305;ndaki ili&#351;kiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:913786 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;K&#305;rgezen, &Ouml;zan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;lkokul &ccedil;ocuklar&#305;n&#305;n ders kitaplar&#305; ve dergilerde kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;&#287;&#305; kelimelerin frekans analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:914559 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Y&#305;ld&#305;r&#305;m, Necmettin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hipotetik situasyonlar ve &#351;ahsiyet extrovert ve &#305;ntrovert erkek ve k&#305;z &uuml;niversite sosyal b&ouml;l&uuml;mlerde okuyan &ouml;&#287;rencilerin hipotetik situasyonlardaki davran&#305;&#351;lar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:914832 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Yolalan, Ay&#351;e Candan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hipotetik sit&uuml;asyonlar ve &#351;ahsiyet (d&#305;&#351;ad&ouml;n&uuml;k ve i&ccedil;ed&ouml;n&uuml;k erkek ve k&#305;z &uuml;niversite fen &ouml;&#287;rencilerinin hipotetik durumlardaki davran&#305;&#351;lar&#305;) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:914858 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Sara&ccedil;o&#287;lu, Diana.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Merak g&uuml;d&uuml;s&uuml;n&uuml;n ( Motivasyon ) &ouml;&#287;renme &uuml;zerindeki etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:915014 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&#350;im&#351;ek, Leman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Merak g&uuml;d&uuml;s&uuml;n&uuml;n (motivasyon) &ouml;&#287;renme &uuml;zerindeki etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:915096 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Ouml;zrifaio&#287;lu, Fikriye.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&ccedil;ed&ouml;n&uuml;kl&uuml;k- d&#305;&#351;ad&ouml;n&uuml;kl&uuml;k &#351;ahsiyet fakt&ouml;rleri ile e&#351;ikalt&#305; g&ouml;rsel uyar&#305;mlara adaptasyon aras&#305;ndaki ili&#351;kiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:915746 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;S&ouml;nmez, Yasemin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo- ekonomik- k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;ki ( Raven's Standard Progressive Matrices testi kullan&#305;lm&#305;&#351;t&#305;r) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:915805 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&#350;ahin, &#304;brahim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;ahsiyet fakt&ouml;rleriyle meslek se&ccedil;imi aras&#305;ndaki ili&#351;ki hakk&#305;nda bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:916186 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Kurt, Hande.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik-k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; (Ara&#351;t&#305;rmada Raven's Standart Progressive Matrices testi kullan&#305;lm&#305;&#351;t&#305;r) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:920143 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Y&uuml;cel, S. Vicdan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik-k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305;.(Raven's standart progressive ve matrices testi kullan&#305;lm&#305;&#351;t&#305;r.) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:922190 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Ak&#305;n, S. G&uuml;ray.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> On ayr&#305; meslek grubundaki erkek deneklerin meslekleri ile alakalar&#305; aras&#305;ndaki ili&#351;kilerin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:922819 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Aydo&#287;an, Selma.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ocukta say&#305; kavram&#305;n&#305;n geli&#351;mesinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:923326 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Babao&#287;lu, F. Mahinur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ocukta say&#305; kavram&#305;n&#305;n geli&#351;mesi &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924449 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Artaryan, Hilda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> E.P.Q. ve liseli &ouml;&#287;renciler (Eysenck &#351;ahsiyet testinin &#350;i&#351;li ve Bayrampa&#351;a semtlerindeki 127 k&#305;z ve erkek liseli &ouml;&#287;renciye kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmal&#305; uygulanmas&#305;) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924509 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Dilmen, Ufuk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Televizyonda ciklet reklamlar&#305; &uuml;zerine s&#305;n&#305;rl&#305; bir psikoloji ara&#351;t&#305;rmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924631 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Ergin&uuml;n, G&uuml;liz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ocukta say&#305; kavram&#305; &uuml;zerinde bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:925319 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Ekenler, Kamuran.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Su&ccedil; ve su&ccedil;lulukla ilgili subjektif h&uuml;k&uuml;mler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:925603 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Engin, Ay&#351;e.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik-k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; (Raven's Standart Progressive Matrices testi kullan&#305;lm&#305;&#351;t&#305;r) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:925909 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Erdem, Rana.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik ve k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerin zihni geli&#351;me &uuml;zerindeki etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:927132 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Nakipo&#287;lu, F. Firuzan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Zeka ile sosyo-ekonomik k&uuml;lt&uuml;rel seviye aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:927492 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Odaba&#351;&#305;, &Ouml;zen.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle, zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:928233 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Seyidiyan, B&uuml;y&uuml;k Haci.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-k&uuml;lt&uuml;rel farkl&#305;l&#305;klar&#305;n de&#287;er oryantasyonlar&#305;na etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:928627 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Saito&#287;lu, Nusret.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik ve k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:929291 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Ebadi, Golam H&uuml;seyin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Televizyonda yap&#305;lan sabun reklamlar&#305; &uuml;zerine s&#305;n&#305;rl&#305; bir psikoloji ara&#351;t&#305;rmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:912873 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Yaraman, Ay&#351;eg&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;ki (Raven's Standart Progressive Matrices testi kullan&#305;lm&#305;&#351;t&#305;r] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:912970 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Yal&ccedil;&#305;nkaya, Kemal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ayn&#305; su&ccedil;u i&#351;leyen ki&#351;ilerin karakter farkl&#305;l&#305;&#287;&#305;n&#305;n o su&ccedil;a kar&#351;&#305; tutumlar&#305;n&#305;m&#305;z &uuml;zerinde rol oynay&#305;p oynamad&#305;&#287;&#305; hakk&#305;nda bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:912999 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Yaln&#305;z, Cahide.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Reklama kar&#351;&#305; t&uuml;ketici e&#287;ilimleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:913107 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Turgay, Ay&#351;e P&#305;nar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> E.P.Q. ve liseli &ouml;&#287;renciler ( Eysenck &#351;ahsiyet testinin &#350;i&#351;li ve Bayrampa&#351;a semtlerindeki 139 kz ve erkek liseli &ouml;&#287;renciye kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;rmal&#305; uygulamas&#305;) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:913432 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&#350;en, F&uuml;sun.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-Ekonomik ve k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerin zihni geli&#351;me &uuml;zerindeki etkisi (A.Rey resim testinin 5 ya&#351; &ccedil;ocuklar&#305;na uygulanmas&#305;) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:913850 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;k&#305;z&#305;lyel, saliha-. dn&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo- ekonomik- k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi arasndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; (Raven's Standart Progressive Matrices testi kullan&#305;lm&#305;&#351;t&#305;r) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:913909 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Topalo&#287;lu, &#304;brahim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo - ekonomik - k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ( Raven' s Standart Progressive Matrices testi kullan&#305;lm&#305;&#351;t&#305;r ) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:914745 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&#304;&ccedil;ke, P&#305;nar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ocukda say&#305; kavram&#305;n&#305;n geli&#351;mesi &uuml;zere bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:914827 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;S&ouml;kmen, Nuray.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;lkokul &ccedil;ocuklar&#305;n&#305;n ders kitaplar&#305; ve dergilerde kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;&#287;&#305; kelimelerin frekans analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:915055 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Pekyaman, Semra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;evre ve ki&#351;ilik (Elsenek &#351;ahsiyet testinin &quot; E.P.Q &quot; &#350;i&#351;li ve Bayrampa&#351;a semtlerindeki 163 k&#305;z ve erkek liseli &ouml;&#287;renciye kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;rmal&#305; uygulanmas&#305;) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:915276 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&#350;evki, &#304;brahim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Su&ccedil; ve su&ccedil;lulukla ilgili subjektif h&uuml;k&uuml;mler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:915971 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;R&uuml;stemzade, Pervin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ayn&#305; su&ccedil;u i&#351;leyen ki&#351;ilerin karakter farkl&#305;l&#305;&#287;&#305;n&#305;n o su&ccedil;a kar&#351;&#305; tutumlar&#305;m&#305;z &uuml;zerinde rol oynay&#305;p oynamad&#305;&#287;&#305; konusunda bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:916254 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Tekin, &Ccedil;i&ccedil;ek.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Televizyondaki banka reklamlar&#305; &uuml;zerine s&#305;n&#305;rl&#305; bir psikoloji ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:916897 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Ouml;ndin, Figen.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik ve k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;r&uuml;n zihni geli&#351;me &uuml;zerindeki etkisi (A.Rey resim testinin 5 ya&#351; &ccedil;o&ccedil;uklar&#305;na uygulanmas&#305;) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:919490 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Hasano&#287;lu, Belk&#305;s.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik ve k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:922319 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Akko&ccedil;, Tekin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> EPQ ve liseli &ouml;&#287;renciler (Eysenck &#350;ahsiyet testinin &quot;EPQ&quot;) &#350;i&#351;li ve Bayrampa&#351;a semtlerindeki 124 k&#305;z ve erkek liseli &ouml;&#287;renciye kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;rmal&#305; uygulanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:922350 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Ccedil;akac&#305;, Esma.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Su&ccedil; ve su&ccedil;lulukla ilgili subjektif h&uuml;k&uuml;mler. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:922627 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Aksu, Naile.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;lkokul I. ve 5. s&#305;n&#305;f &ouml;&#287;rencilerinde Piagetnin metodu ile yalan a&ccedil;&#305;s&#305;ndan ahlaki de&#287;erlendirmenin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:923964 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Antikac&#305;o&#287;lu, Levon.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;mraniye-Yukar&#305; Dudullu-&#304;&ccedil;erenk&ouml;y ve Kay&#305;&#351;da&#287; Aras&#305;ndaki B&ouml;lgenin Jeomorfolojik Et&uuml;d&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924268 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Deniz, Aynur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mehmed Muzaffer Mecmuas&#305;. Muallim Naci ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924269 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Deniz, Durmu&#351; Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Assosiyasyon endeksinin tesbiti ve hat&#305;rlamada Assosiyasyon mekanizmas&#305;n&#305;n etkisi ile ilgili bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924323 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Arpat, Billur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik - k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; Raven's Standart Progressive Matrices ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924463 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Ba&#351;kaya, T&uuml;lay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo - Ekonomik k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; (Raver's Standart Prog. ve Matrices testi kullan&#305;lm&#305;&#351;t&#305;r.) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924512 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Dincel, G&uuml;lin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sanat&ccedil;&#305;lardan &ccedil;o&ccedil;ukluk d&ouml;nemlerindeki sosyo-ekonomik fakt&ouml;rlerin ba&#351;ar&#305;ya etkisi &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924717 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Baykara, Serpil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ocukta ahlaki de&#287;erlendirme ilkokul 1. ve 5. s&#305;n&#305;f &ouml;&#287;rencilerinde Piaget y&ouml;ntemiyle h&#305;rs&#305;zl&#305;k konusunda objektif ve s&uuml;bjektif sorumlulu&#287;un incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924816 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Erg&uuml;r, Ay&#351;&#305;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sanat&ccedil;&#305;larda &ccedil;ocukluk d&ouml;nemlerindeki sosyo-ekonomik fakt&ouml;rlerin ba&#351;ar&#305;ya etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:925232 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Bekiro&#287;lu, Emel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Smit hayal g&uuml;c&uuml; testi ile Cornell Endeks &#350;ahsiyet testinin k&ouml;rlere uygulanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:925284 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;E&#287;lenceo&#287;lu, Arpine.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo - ekonomik ve k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:925785 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Erbe&#351;, Nazl&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik- k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki il&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; (Raven's standart progressive Matrices) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:926824 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;G&ouml;zler, N.Saffet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hat&#305;rlama ve tan&#305;mada tenbih organizasyonunun rol&uuml; ile ilgili bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:927319 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Hepkorkut, Miray.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&ccedil;e d&ouml;n&uuml;kl&uuml;k d&#305;&#351;a d&ouml;n&uuml;kl&uuml;k &#351;ahsiyet fakt&ouml;rleri ile e&#351;ik-alt&#305; uyar&#305;mlara Adaptasyon aras&#305;ndaki ili&#351;kiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:927922 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Kayihan, &#350;ahika.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Benlik kavram&#305; ile de&#287;erler aras&#305;ndaki ili&#351;ki &uuml;zerinde bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:928139 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Ilg&#305;c&#305;, Mina.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sanat&ccedil;&#305;larda, &ccedil;ocukluk d&ouml;nemlerindeki sosyo-ekonomik fakt&ouml;rlerin ba&#351;ar&#305;ya etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:928148 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Paky&uuml;rek, Oya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Zeka ile sosyo-ekonomik k&uuml;lt&uuml;rel seviye aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:913033 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Yanar, Emel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;lkokul I. ve 5. s&#305;n&#305;f &ouml;&#287;rencilerinde Piaget' nin metodu uygulanarak yalan konusunda objektif ve subjektif sorumlulu&#287;un incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:913607 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Tanyeri, Leyla.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo- ekonomik ve k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:913899 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Tolgay, G&uuml;rler.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Benlik kavram&#305; ile de&#287;erler aras&#305;ndaki ili&#351;ki &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:914076 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Yakar, Radiye.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosya ekonomik ve k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; (Raven's Standart Prograssive Matrices testi kullan&#305;lm&#305;&#351;t&#305;r) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:914353 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Ouml;zkaynak&ccedil;&#305;, Aynur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ocukta ahlaki de&#287;erlendirme. ilkokul I. ve 5. s&#305;n&#305;f &ouml;&#287;rencilerinde Piaget' in metodu ile yalan konusunda ahlaki de&#287;erlendirmenin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:914515 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Tellalyan, Iris.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sanat&ccedil;&#305;larda, &ccedil;ocukluk d&ouml;nemlerindeki sosyo ekonomik fakt&ouml;rlerin ba&#351;ar&#305;ya etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:914857 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Sara&ccedil;o&#287;lu, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Benlik kavram&#305; ile de&#287;erler aras&#305;ndaki ili&#351;ki &uuml;zerinde bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:915075 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Karaman, Sevil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Farkl&#305; ya&#351;larda (ona ba&#287;l&#305; olarak farkl&#305; e&#287;itim seviyelerinde) k&#305;sa s&uuml;reli g&ouml;rsel ve i&#351;itsel haf&#305;zan&#305;n g&ouml;sterdi&#287;i karakteristikler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:915533 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Polat, Verjin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Platon'da e&#287;itim sorunu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:915627 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Serin, Saadet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Smit hayal g&uuml;c&uuml; testi ve Cornell Endeks &#350;ahsiyet testinin do&#287;u&#351;tan k&ouml;rlere uygulanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:916182 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Uygun, U&#287;ur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Smit hayal g&uuml;c&uuml; testi ve Cornell Endeks &#351;ahsiyet testinin k&ouml;rlere uygulanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:917226 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Afat, Metin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sm&#305;t hayal g&uuml;c&uuml; testi ile, Cornell Redeks &#351;ahsiyet testinin do&#287;u&#351;tan k&ouml;rlere uygulanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:919411 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Yalbaz, &#304;pek S..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;ahsiyet fakt&ouml;rleri ve &uuml;stte ta&#351;&#305;nan &#351;eyler ili&#351;kisi &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:920336 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&#350;akar, H. Feridun.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Benlik kavrram&#305; ile de&#287;erler aras&#305;ndaki ili&#351;ki &uuml;zerinde bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:920612 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Ouml;ztuzcu, Emel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo ekonomik k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; Raven's Standart Progressive Matrices testi uygulanm&#305;&#351;t&#305;r ent://SD_ILS/0/SD_ILS:921794 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Cebele&#351;, Semra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;izofren hastalarla, &ccedil;ocuklar&#305;n ahlaki h&uuml;k&uuml;mleri aras&#305;nda bir paralellik ara&#351;t&#305;rmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:922344 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Ccedil;a&#287;layan, Sibel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo ekonomik ve sosyo k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; (J.C.Ravenin Stand.Prog.Matr.) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:922363 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Ccedil;akan, Beyhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sm&#305;t hayal g&uuml;c&uuml; testi ile Cornell Endeks &#351;ahsiyet testinin k&ouml;rlere uygulanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:922563 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Aksoy, Nuran.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ocuklarda ahlaki h&uuml;k&uuml;mlerin geli&#351;mesi. Beceriksizlik a&ccedil;&#305;s&#305;ndan &ccedil;ocuklarda g&ouml;r&uuml;len objektif sorumlulu&#287;un incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:922586 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Aksoy, &#350;.Biray.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ya&#351;lar&#305; 14-15 olan Gaziosmanpa&#351;a Ortaokulu &ouml;&#287;rencilerinin Raven's Standart Prograssive Matrices Zeka testinde sosyo-ekonomik seviye k&uuml;lt&uuml;r ve cinsiyet y&ouml;n&uuml;nde g&ouml;stermi&#351; olduklar&#305; ba&#351;ar&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilmesi ve sonu&ccedil;lar&#305;n B&uuml;y&uuml;k&ccedil;ekmece Ortaokulu ile kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:923081 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Ccedil;&#305;ng&#305;ta&#351;, Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo - ekonomik - k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:923422 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Ccedil;ubuk&ccedil;uo&#287;lu, Rengin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik-k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:923713 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Daryal, Ali Murat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&uuml;&ccedil;&uuml;k&ccedil;ekmece G&ouml;l&uuml; ile Sazl&#305;bosna, &#304;kitelli, Kayaba&#351;&#305; ve &#350;amlar K&ouml;yleri Aras&#305;n&#305;n Jeomorfolojisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924266 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Deniz, Abdullah.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 6 ve 10 ya&#351;&#305;ndaki &ccedil;ocuklarda say&#305; de&#287;i&#351;mezli&#287;i (Conservasyon) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924728 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Do&#287;anay, M.Filiz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik-k&uuml;lt&uuml;rel fak&ouml;rlerle, zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:925300 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Ersoy, Mete Tanju.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik-k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:925537 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Emanet, Necla.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gu&#305;lford S.T.D.C.R. &#351;ahsiyet envanterinin 50 alkoli&#287;e uygulanmas&#305;ndan al&#305;nan sonu&ccedil;lar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:926870 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;G&uuml;&ccedil;l&uuml;, Sema.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik-k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;ki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:927007 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Had&#305;ml&#305;, &Ouml;m&uuml;r.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Madde de&#287;i&#351;mezli&#287;inin ( Conservation ) 6 ve 10 ya&#351; gruplar&#305;nda incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:927150 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Hasano&#287;lu, Sabahat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&#305;t : Exp zeka testi, Sm&#305;t hayal g&uuml;c&uuml; testi ve Cornell endeks &#351;ahsiyet testinin k&ouml;rlere uygulanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:927256 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;G&uuml;ler, Nilg&uuml;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&#305;t: Exp Zeka testi, Sm&#305;t hayal g&uuml;c&uuml; testi ve Cornell Endeks &#350;ahsiyet testinin k&ouml;rlere uygulanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:928084 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Kesemen, Ayla.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik-k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:928423 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Sar&#305;, &Uuml;mit.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kit : Ekp, Zeka testi, Labirent Performans testi ve Cornel &#304;ndeks &#350;ahsiyet testinin k&ouml;rlere uygulanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:928695 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Tarca, Sanem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Madde de&#287;i&#351;mezli&#287;inin (conservat&#305;on) 6 ve 10 ya&#351; guruplar&#305;nda incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:913181 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Yeti&#351;en, Birg&uuml;l Sultan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> PTT idaresinin &#351;ehirleraras&#305; servisinde &ccedil;al&#305;&#351;an memurelerde mesle&#287;e intibaks&#305;zlarla ilgili &#351;ahsiyet bozukluklar&#305; hakk&#305;nda mukayeseli bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:913353 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;U&ccedil;ar, Halis.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&ccedil;ed&ouml;n&uuml;kl&uuml;k-d&#305;&#351;ad&ouml;n&uuml;kl&uuml;k &#351;ahsiyet fakt&ouml;rleri ile e&#351;it-alt&#305; uyar&#305;mlara adaptasyon aras&#305;ndaki ili&#351;kiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:913997 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Ouml;zerin&ccedil;, Emel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo -ekonomik k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka aras&#305;ndaki korelasyonun ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:914710 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;T&uuml;rk, &#350;eyda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rllerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:916889 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Ouml;nder, Nam&#305;k Kemal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hacim de&#287;i&#351;mezliginin (conservat&#305;on) 6 ve 10 ya&#351; gruplar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:917194 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Atabay, G&uuml;lbahar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik-k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:920378 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Y&uuml;ksel, Dilek.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo- ekonomik- k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:920435 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Uuml;nal, Fatma.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosya -ekonomik-k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:921262 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Aslan, Sevim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik-k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:922003 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Akdeniz, Ahmet Vahit.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo - ekonomik - k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:922227 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Co&#351;kuner, S&uuml;reyya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;ehir mektuplar&#305;- Ahmet Rasim.Metin ve indeks ( 141-208) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:922556 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Aksoy, Musa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik-k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924654 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Div, Ahmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> De&#287;i&#351;ik &ccedil;evreden iki lisede ba&#351;ar&#305; ve ba&#351;ar&#305;s&#305;zl&#305;&#287;&#305;n &#351;ahsiyet a&ccedil;&#305;s&#305;ndan mukayeseli incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924999 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Durma, Abd&uuml;lhalim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik-k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:926750 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Misiras, Yorgi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> R.B. Catell Zeka Testininin 2A-2B formlar&#305; ve Goodenough &quot;Bir adam &ccedil;iz &quot; Zeka testi ile Bender-Gestalt &#304;drak testininin 8,5 ya&#351;&#305;ndaki 25 k&#305;z-25 erkek T&uuml;rk &ouml;&#287;rencilerine tatbiki ve kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:927131 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Nakilcio&#287;lu, Erhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo- ekonomik- k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:928386 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Uuml;nsal, Oya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo - ekonomik - k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:928905 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Tagh&#305;lou, Fatemeh.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Makinele&#351;menin; &#351;ahsiyetin n&ouml;rotiklik boyutuna etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:913375 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;U&ccedil;tum, Nevzat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;ahsiyet fakt&ouml;rleri ve &uuml;stte ta&#351;&#305;nan &#351;eyler ili&#351;kisi &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:913688 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;K&#305;ran, Hasan H&uuml;seyin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Agresivite ile zeka aras&#305;ndaki m&uuml;nasebet &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:913750 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;T&uuml;merkan, Sacide.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;niversite &ouml;&#287;rencilerinin sosyal uyum probleminde i&ccedil;ed&ouml;n&uuml;kl&uuml;k ve d&#305;&#351;ad&ouml;n&uuml;kl&uuml;&#287;&uuml;n etkileri &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:914005 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Ouml;zgen, Zuhal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kavramlar&#305;n geli&#351;mesinde cinsiyet ve ya&#351; fakt&ouml;rlerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:914331 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Serdar, Rasime.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik-k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:915310 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Kocaba&#351;, Zeynep.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik-k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:915631 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Serkmen, &#350;ahika.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ocukta say&#305; kavram&#305; &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:916604 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Timurkan, Nur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik-k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:920340 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Ouml;zkan, Nevris Reyhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sald&#305;rganl&#305;k ve zeka aras&#305;nda bir ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:921252 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Bogosyan, Aram.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 4-8 ya&#351;lar&#305; aras&#305;ndaki &ccedil;ocuklarda ''paha'' kavram&#305;n&#305;n geli&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:921315 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Atdemir, Burhanettin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik-k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:921329 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Bozdo&#287;an, Aysel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kanada'n&#305;n Frans&#305;z kesimi Quebec'te e&#287;itim sistemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:922473 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Asuman, &Ccedil;al&#305;&#351;kan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;ah&#305;slararas&#305; idrak bak&#305;m&#305;ndan gen&ccedil;lerle ebeveynleri aras&#305;ndaki farklar &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:923256 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Ccedil;itli, Zehra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik-k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;iklerin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; (Raven's Standard Progressive Matrices testi kullan&#305;lm&#305;&#351;t&#305;r.) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924030 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Demircio&#287;lu, Co&#351;kun.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Guilford STDRC &#351;ahsiyet envanteri ile &uuml;stte ta&#351;&#305;nan e&#351;yalar listesinin ticaret yapan 20 Erkek 20 kad&#305;n dene&#287;e tatbiki ve aralar&#305;ndaki ili&#351;kinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:925132 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;D&uuml;lgero&#287;lu, Haluk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo - ekonomik- k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; (Raven's Standard Progressive Matrices testi kullan&#305;lm&#305;&#351;t&#305;r.) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:926118 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Evrim, Semra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cattell Zeka testinin 2A ve 2B formlar&#305; ile Bender-Gestalt &#304;drak testi ve Goodenough &quot;bir adam &ccedil;iz&quot; zeka testinin 7,5 ya&#351;&#305;ndaki 25 k&#305;z ve 25 erkek T&uuml;rk &ouml;&#287;rencisine tatbiki ve mukayesesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:926806 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;G&ouml;z, &#304;lyas.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cattell Zeka testinin 2A ve 2B formlar&#305; ile Goodenough Zeka testi ve Bender Gestalt &#304;drak testinin 10 ya&#351;&#305;ndaki 25 k&#305;z ve 25 erkek T&uuml;rk &Ouml;&#287;rencisine tatbiki ve mukayesesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:927253 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Hekimo&#287;lu, Ne&#351;e.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;ahsiyet fakt&ouml;rleri ve &uuml;stte ta&#351;&#305;nan &#351;eyler ili&#351;kisi &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:927502 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;G&uuml;ner, Handan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Guilford &quot;STDCR&quot; &#351;ahsiyet testi ile &quot; &Uuml;stte ta&#351;&#305;nan e&#351;yalar&quot; listesinin hem&#351;irelik yapan 40 deneye tatbiki ve iki test aras&#305;ndaki ili&#351;kilerin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:927583 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;G&uuml;ney, Yusuf.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Guilford &quot; STDCR&quot; &#351;ahsiyet envanteri ile &quot; estte ta&#351;&#305;nan e&#351;yalar&quot; listesinin &#304;stanbul &uuml;niversitesinde okuyan 40 dene&#287;e tatbiki ve aralar&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:927646 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;G&uuml;ng&ouml;r, Nur&#351;en.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cattel Zeka testinin 2A ve 2B forumlar&#305;n&#305;n goodenough ''Bir adam &ccedil;iz'' zeka testinin ve Bender Gestalt &#304;drak testinin 8 ya&#351;&#305;ndaki (25 k&#305;z, 25 erkek) 50 T&uuml;rk &ouml;&#287;rencisine tatbiki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:927830 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;H&uuml;men, Nilg&uuml;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Castell zeka testi 2A ve 2B formlar&#305; Goodenough &quot;Bir adam &ccedil;iz&quot; zeka testi Bender Gestalt &#304;drak testlerinin 9 ya&#351;&#305;ndaki 25 k&#305;z ve 25 erkek T&uuml;rk &ouml;&#287;rencilerine tatbiki ve mukayeyesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:928469 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Ouml;zt&uuml;rk, &#350;efik.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kilerin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:928696 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Tarcan, Halide.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik- k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kilerin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305;.( Raven's Standart Progressive Matrices testi kullan&#305;lm&#305;&#351;t&#305;r) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:913309 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Uzcan, Dilek.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kavramlar&#305;n geli&#351;mesinde ya&#351; ve cinsiyet fakt&ouml;rlerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:913404 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;U&#287;urbil, Figen.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;ahsiyet psikolojisi a&ccedil;&#305;s&#305;ndan gen&ccedil; ve ya&#351;l&#305; kimselerde &quot;genel faaliyetlilik&quot; (general activity) fakt&ouml;r&uuml;n&uuml;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; (guilford zimmerman miza&ccedil; envanteriyle) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:913562 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Ouml;ng&uuml;r, Sema Y..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kavramlar&#305;n geli&#351;mesinde ya&#351; ve cinsiyet fakt&ouml;rlerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:914995 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Mehmeto&#287;lu, Faize.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Evlilikte ge&ccedil;en s&uuml;renin &#351;ahsiyet ve vas&#305;flar&#305;ndaki benzerlik derecesiyle m&uuml;nasebetine dair bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:915256 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Ouml;zbora, G&ouml;n&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik-k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; (Raven's Standard Progresive Matrices testi kullan&#305;lm&#305;&#351;t&#305;r.) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:915437 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Karaveli, Nilg&uuml;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin Raven's Standard Progressive Matrices testi ile ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:915917 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;P&uuml;rk&#305;r, G&uuml;ls&uuml;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Su&ccedil;lu &ccedil;ocuk &#351;ahsiyetinde intibak&#305;n rol&uuml; &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:915922 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&#304;&#351;ler, &#304;smail.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> W. James' de pragmatizm anlay&#305;&#351;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:916927 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Konuk, Emre.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mesle&#287;e y&ouml;neltmede psikolojinin rol&uuml; ba&#351;ar&#305;l&#305; bir mesle&#287;e y&ouml;neltme i&ccedil;in okul &ccedil;a&#287;&#305;ndan yap&#305;lacak y&ouml;neltmenin &ouml;nem ve k&#305;ymeti ent://SD_ILS/0/SD_ILS:917898 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Cepo&#287;lu, Stefanos.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cattell zeka testinin 2A ve 2B formlar&#305; ile Bender - Gestalt &#304;drak testi ve Goodenough &quot; Bir adam &ccedil;iz&quot; zeka testinin , 9,5 ya&#351;&#305;ndaki 25 k&#305;z ve 25 erkek T&uuml;rk &ouml;&#287;rencisine tatbiki ve mukayesesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:919982 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Wang Fuli, Feride.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;ahsiyet fakt&ouml;rleri ve &uuml;stte ta&#351;&#305;nan &#351;eyler ili&#351;kisi &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:920048 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Zaim, J&uuml;lide.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;niversiteli gen&ccedil; k&#305;zlar&#305;n baz&#305; &#351;ahsiyet vas&#305;flar&#305; &uuml;zerinde ebeveynleri ile m&uuml;nasebetlerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:920392 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Y&uuml;ksel, Nuray.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; (Raven's Standart Progressive Matrices testi kullan&#305;lm&#305;&#351;t&#305;r) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:922116 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Cillov, G&uuml;lbin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kavramlar&#305;n geli&#351;mesinde cinsiyet ve ya&#351; fakt&ouml;rlerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:922135 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Cingil, B.Bilge.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Frutasyonun (engellenme) hat&#305;rlama &uuml;zerindeki k&#305;sa vadeli tesirlerine dair bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:922442 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Ccedil;albak, Mevl&uuml;t.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Raven Standart Progressive Matrices Zeka testiyle sosyo-ekonomik-k&uuml;lt&uuml;rel seviyenin zekaya olan etkisinin 13 ya&#351; &ccedil;ocuklar&#305; &uuml;zerinde incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:923266 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Alma&ccedil;, Siynem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;ahsiyet fakt&ouml;rleri ve &uuml;stte ta&#351;&#305;nan &#351;eyler ili&#351;kisi &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:923270 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Ccedil;izer, Nil&uuml;fer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;ahsiyet fakt&ouml;rleri ile &uuml;stte ta&#351;&#305;nan e&#351;yalar&#305;n ili&#351;kisi &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:923399 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Alparslan, Emel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cattell zeka testi'nin 2A ve 2B formlar&#305; ile Bender Gestalt idrak testi'nin 7,5 ya&#351;&#305;ndaki 25 k&#305;z ve 25 erkek T&uuml;rk &ouml;&#287;rencisine tatbiki ve mukayesesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:923519 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Alp&#305;nar, Hikmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;ahsiyet fakt&ouml;rleri ve &uuml;stte ta&#351;&#305;nan &#351;eyler ili&#351;ikisi &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:923740 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Day&#305;o&#287;lu, Nermin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Okul &ouml;ncesini, yuvada ge&ccedil;iren &ccedil;ocuklarla, evde ge&ccedil;iren &ccedil;ocuklar aras&#305;nda ilkokula ba&#351;lang&#305;&ccedil;ta sosyal intibak farklar&#305;n&#305;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmal&#305; olarak ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305;. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:923748 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Alt&#305;nk&ouml;pr&uuml;, Tuncel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Aile &ccedil;ocuk &ccedil;at&#305;&#351;mas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:923852 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Aly&uuml;r&uuml;k, Kenan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cattel zeka testi 2A ve 2B formlar&#305; ile Bender Ge&#351;talt idrak testinin 10,5 ya&#351;&#305;ndaki 25 k&#305;z ve 25 erkek T&uuml;rk &Ouml;&ouml;rencisine tatbiki ve mukayesesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:923937 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Angad Jivand, Leyla.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul 'da Hac&#305; Be&#351;ira&#287;a k&uuml;lliyesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924426 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Arslan, S&uuml;leyman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> L&uuml;leburgaz merkez ortaokulunda 13 ya&#351;&#305;nda 40 k&ouml;yl&uuml; &ouml;&#287;renciye Raven's Standard Progressive Matrices Zeka testinin uygulanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924820 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Erg&uuml;ven, F.Osman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fikirtepe Mehmet Beyaz&#305;t Lisesi orta I. &ouml;&#287;rencilerinin Raven's Standart Progressive Matrices zeka testinde g&ouml;sterdikleri ba&#351;ar&#305;n&#305;n sosyo ekonomik seviye, k&uuml;lt&uuml;r ve cinsiyet a&ccedil;&#305;s&#305;ndan de&#287;erlendirilmesi ve sonu&ccedil;lar&#305;n&#305;n Maarif Koleji sonu&ccedil;lar&#305; ile kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:925044 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Erkmen, It&#305;r.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Raven's Standard Progressive Matrices Zeka testinin y&uuml;ksek sosyo-ekonomik seviyeli Kad&#305;k&ouml;y Maarif Koleji ile a&#351;a&#287;&#305; ekonomik seviyeli Fikirtepe Mehmet Beyaz&#305;t Lisesindeki uygulamas&#305; ve sonu&ccedil;lar&#305;n&#305;n sosyo-ekonomik, k&uuml;lt&uuml;r ve cinsiyet a&ccedil;&#305;lar&#305;ndan et&uuml;d&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:925107 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Duyuran, Efes.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> R. B. Cattell Zeka testinin 2A ve 2B formlar&#305; ile Bender Gestalt idrak testinin 11.5 ya&#351;&#305;ndaki 25 k&#305;z ile 25 erkek t&uuml;rk &ouml;&#287;rencisine tatbiki ve mukayesesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:925235 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;G&uuml;r&uuml;n, Anna.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;ahsiyet fakt&ouml;rleri ve &uuml;stte ta&#351;&#305;nan &#351;eyler ili&#351;kisi &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:925447 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Elbeyli, Hande.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Guilford &quot;stdor&quot; &#351;ahsiyet envanteri ile &quot;&uuml;stte ta&#351;&#305;nan e&#351;yalar&quot; listesinin ticaret yapan 30 erkek dene&#287;e tatbiki ve aralar&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;l&#305;mas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:925539 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Em&ccedil;io&#287;lu, Zeynep.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;stte ta&#351;&#305;nan e&#351;yalarla &#351;ahsiyet aras&#305;nda bir m&uuml;nasemetin olup olmad&#305;&#287;&#305;n&#305; ara&#351;t&#305;ran bir &ccedil;al&#305;&#351;ma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:925708 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Besli, H&uuml;seyin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Zeytinburnu, Abd&uuml;lhak Hamit ortaokulu &ouml;&#287;rencileri aras&#305;nda ebeveynleri Almanya'da olan 28 dene&#287;e Raven's standard progressive matrices testinin uygulanmas&#305; ve d&uuml;&#351;&uuml;k sosyo-ekonomik seviyenin zeka &uuml;zerindeki etkisinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:925710 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Ery&#305;lmaz, Hale.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cattell Zeka testi 2A ve 2B formlar&#305; ile Bender Ge&#351;talt &#304;drak testinin 12 ya&#351;&#305;ndaki 25 k&#305;z ve 25 erkek &ouml;&#287;rencisine tatbiki ve mukayesesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:925803 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;B&#305;&ccedil;akc&#305;, &#304;shak.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;ahsiyet fakt&ouml;rleri ile &uuml;st &uuml;ste ta&#351;&#305;nan e&#351;yalar aras&#305;ndaki ili&#351;ki &uuml;zerine bir inceleme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:926397 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;G&uuml;rb&uuml;z, Celal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;ahsiyet fakt&ouml;rleri ile &ccedil;al&#305;&#351;ma hayat&#305;ndaki ba&#351;ar&#305; aras&#305;ndaki ili&#351;ki &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:926460 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Giresunlu, Ela.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Eysenck &#351;ahsiyet soru cetveli ile ba&#351;ar&#305;l&#305; i&#351; adamlar&#305;n&#305;n &#351;ahsiyet yap&#305;lar&#305;n&#305;n i&ccedil;e-d&#305;&#351;a d&ouml;n&uuml;kl&uuml;k a&ccedil;&#305;s&#305;ndan incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:926910 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Mosti&ccedil;yan, Sylvia.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Raven's standart progressive matrices testinin 13 ya&#351;&#305;ndaki 23 k&#305;z 23 erkek &ouml;&#287;renciye uygulanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:926948 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;G&uuml;lbenko&#287;lu, Hripsime.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 13,5 ya&#351;&#305;nda, orta sosyo-ekonomik seviyede 50 ortaokul &ouml;&#287;rencisine &quot;Raven's Standard Progressive Matrices&quot; testinin uygulanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:926961 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;G&uuml;lc&uuml;, G&uuml;rkan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;ahsiyet fakt&ouml;rleri ve &uuml;stte ta&#351;&#305;nan e&#351;yalar &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:927221 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Nigar, R.&#350;ermin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Raven's standart progressive matrices testinin 14 ya&#351;&#305;nda 25 'i d&uuml;&#351;&uuml;k 25 'i orta sosyo ekonomik ve k&uuml;lt&uuml;rel seviyeye mensub 50 orta okul erkek &ouml;&#287;renci uygulanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:927238 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Hayon, David.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Raven's Standart Progressive Matrices testinin 13,5 ya&#351;&#305;nda 25 k&#305;z ve 25 erkek &ouml;&#287;renciye uygulanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:927301 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;G&uuml;l&#351;en, Mehmet S&#305;rr&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cattell zeka testinin 2A ve 2B formlar&#305; ile Bender - Gestalt idrak testinin 9 ; 5 ya&#351;&#305;ndaki 25 k&#305;z ve 25 erkek T&uuml;rk &ouml;&#287;rencisine tatbiki ve mukayesesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:927420 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;G&uuml;nayd&#305;n, Suphi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Raven Standard Progressive Matrices testinin d&uuml;&#351;&uuml;k sosyo-ekonomik k&uuml;lt&uuml;r seviyesindeki 13,5 ya&#351; grubunu temsil eden 50 &ouml;&#287;renciye uygulanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:927805 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Oral, Sezer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Raven's Standard Progress&#305;ve Matr&#305;ces testinin 13.5 ya&#351;&#305;ndaki 50 ortaokul &ouml;&#287;rencisi T&uuml;rk &ccedil;ocuguna uygulanmas&#305; ile zeka &uuml;zerinde sosyo-ekonomik-k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerin etkisinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:928061 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Ozanalp, Nilg&uuml;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Rosensweig P-F testi ile 45-55 ya&#351;lar&#305; aras&#305;daki kad&#305;n ve erkeklerde frustrasyon ve agresyonun y&ouml;n&uuml; ve farkl&#305;la&#351;mas&#305;n&#305;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:928337 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Sezer, Oya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ya&#351;lar&#305; 13,5 olan Be&#351;ikta&#351; K&#305;z Lisesi ve Ortak&ouml;y Gaziosmanpa&#351;a Ortaokulu &ouml;&#287;rencilerinin Raven's Standart Progresi ve Matrices Zeka testinde g&ouml;sterdikleri ba&#351;ar&#305;n&#305;n sosyo-ekonomik seviye, k&uuml;lt&uuml;r ve sonu&ccedil;lar&#305;n Pendik Ortaokulu sonu&ccedil;lar&#305; ile kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;rl&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:928343 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Sezercan, Nuran.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kad&#305;k&ouml;y ortaokulunda okuyan ve kronolojik ya&#351;lar&#305; 13 olan 24 k&#305;z 24 erkek dene&#287;e raven's standart progressive matrices testi uygulamas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:912971 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Yal&ccedil;&#305;nkaya, M&uuml;beccel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo- ekonomik ve k&uuml;lt&uuml;rel &#351;artlar&#305;n zekan&#305;n geli&#351;mesi &uuml;zerine olan etkisinin Raven's Standard Progressive Matrices Zeka testi ile incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:913151 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Tuzcu, T&uuml;lay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> R.B.Cattell zeka testinin 2A ve 2B formlar&#305; ile Bender-Gestalt vizio-motor (idrak) testinin 8,5 (8;3 ay-8,8 ay) ya&#351;&#305;ndaki 50 ( 25 k&#305;z - 25 erkek) T&uuml;rk &ouml;&#287;rencisine uygulanmas&#305;ndan elde edilen sonu&ccedil;lar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:913222 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Ucar, Nuran.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cattell Zeka testinin 2A ve 2B formlar&#305; ile Bender - Gestalt idrak testinin 11 ya&#351;&#305;ndaki 25 k&#305;z ve 25 erkek T&uuml;rk &ouml;&#287;rencisine tatbiki ve mukayesesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:913633 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Tolunay, Zeki.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Raven's standart progressive matrices testisinin, Antalya'da Aksu &Ouml;&#287;retmen Okulu ve Merkez Ortaokulunda okuyan 13.5 ya&#351;&#305;ndaki 50 &ouml;&#287;renciye uygulanmas&#305; ve iki okulun sonu&ccedil;lar&#305;n&#305;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:913644 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;G&uuml;rbo&#287;a, Nezahat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ya&#351;lar&#305; 14 olan &#304;st. erkek lis. &ouml;&#287;rencilerinin Raven's Standart Progressive Matrices Zeka testinde g&ouml;sterdikleri ba&#351;ar&#305;n&#305;n sosyo-ekonomik seviye, k&uuml;lt&uuml;r ve cinsiyet a&ccedil;&#305;s&#305;ndan de&#287;erlendirilmesi ve sonu&ccedil;lar&#305;n&#305;n B&uuml;y&uuml;k &Ccedil;ekmece ortaokulu ile kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:913995 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Ouml;zerhun, Nursel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Reven's Standard Progressive Matrices testinin Bursa &Ccedil;elebi Mehmet ortaokulunda okuyan 13,5 ya&#351;&#305;ndaki 50 &ouml;&#287;renciye uygulanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:914134 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Ouml;zcan, Saliha.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ya&#351;lar&#305; 14 olan Ortak&ouml;y Gaziosmanpa&#351;a Ortaokulu &ouml;&#287;rencilerinin Raven' s Standard Progressive Matrices Zeka testinde g&ouml;sterdikleri ba&#351;ar&#305;n&#305;n sosyo-ekonomik seviye, k&uuml;lt&uuml;r ve cinsiyet a&ccedil;&#305;s&#305;ndan de&#287;erlendirilmesi ve sonu&ccedil;lar&#305;n B&uuml;y&uuml;k&ccedil;ekmece Ortaokulu ile kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:914091 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Toplar, Fatma.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> John C. Raven' in &quot; standart progress&#305;ve matr&#305;ces&quot; testinin 13 ya&#351;&#305;nda &uuml;st sosyo-ekonomik seviyeden k&#305;z, erkek 50 denek &uuml;zerinde uygulanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:914972 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Manyasi&#287;, Ye&#351;im.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;lkokul 4. s&#305;n&#305;f k&#305;z ve erkek &ouml;&#287;rencilerinde dikkat prosesinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:915048 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&#304;mre, G&uuml;lseren.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Meslek ve okul se&ccedil;iminde anne baban&#305;n &ccedil;ocuklar&#305;n arzular&#305; ile genel zeka seviyesinin ve zeka tiplerinin yeri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:915315 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Ouml;zcan, Ali Osman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;ahsiyet fakt&ouml;rleri ve &uuml;stte ta&#351;&#305;nan e&#351;yalar aras&#305;ndaki ili&#351;ki &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:915325 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Ouml;zcan, G&uuml;ner.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;ahsiyet fakt&ouml;rlerinin &uuml;stte ta&#351;&#305;nan e&#351;yalarla ili&#351;kisi &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:915872 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Poyraz, H&uuml;lya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> D&uuml;&#351;&uuml;k sosyo- ekonomik ve k&uuml;lt&uuml;rel seviyede Standard Progressive Matrices testinin uygulanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:916304 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Kalfa, Abd&uuml;lhadi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> R. B. Cattell testinin 2A-2B formlar&#305; ile Bender-Gestalt &#304;drak testinin 8 ya&#351;&#305;ndaki 25 k&#305;z 25 erkek T&uuml;rk &ouml;&#287;rencisine tatbiki ve mukasesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:916831 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Ouml;nay, Z&uuml;hal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> R.B. Cattel Zeka testinin 2A ve 2B formlar&#305; ile Bender Gestalt &#304;drak testi'nin 9 (8; 9-9;2) ya&#351;&#305;ndaki 25 k&#305;z ve 25 erkek T&uuml;rk &ouml;&#287;rencisine tatbiki ve mukayesesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:916855 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Turun&ccedil;, Nubar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A&#351;a&#287;&#305; sosyo-ekonomik d&uuml;zeyde 13,5 ya&#351; &ccedil;ocuklar&#305;na Raven's Standard Progressive Matrices testi uygulamas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:919596 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;G&ouml;nen&ccedil;, Hilal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Guilford stdgr fakt&ouml;rleri envanterleri ile &uuml;ste ta&#351;&#305;nan e&#351;yalar listelinin 50-60 ya&#351;lar&#305; aras&#305;ndaki 30 erkek dene&#287;e tatbiki ve aralar&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:919653 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&Uuml;ke, Verda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> R.B. Cattel Zeka testinin 2A ve 2B formlar&#305; ile Bender Gestalt &#304;drak testininin 10 ya&#351;&#305;ndaki 25 k&#305;z ve 25 erkek T&uuml;rk &ouml;&#287;rensine tatbiki ve mukayesesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:919822 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Uzun, N.Eser.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Raven's Standart Progressive Matrices Zeka testinin k&uuml;lt&uuml;rel ve sosyo-ekonomik bak&#305;m&#305;ndan 13 ya&#351;a uygulamas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:920106 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Y&uuml;ceyar, Funda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;ahsiyet fakt&ouml;rleri ve &uuml;stte ta&#351;&#305;nan e&#351;yalar aras&#305;ndaki ili&#351;ki &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:920135 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;&#350;ahin, Arzu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;ahsiyet fakt&ouml;rleri ve &uuml;stte ta&#351;&#305;nan e&#351;yalar &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:920705 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;K&ouml;ro&#287;lu, Cansel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;ahsiyet fakt&ouml;rleri ve &uuml;stte ta&#351;&#305;nan &#351;eyler ili&#351;kisi &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:921699 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;At&#305;lm&#305;&#351;, Ya&#351;ar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> R.B.Cattell Zeka testinin 2A ve 2B formlar&#305; ile Porteus Labirent testinin 11 ya&#351;&#305;ndaki 50 t&uuml;rk &ouml;&#287;rencisine tatbiki ve kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:922134 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Ciner, Eser.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;ahsiyet fakt&ouml;rleri ve &uuml;stte ta&#351;&#305;nan e&#351;yalar aras&#305;ndaki ili&#351;ki &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:922155 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Conkman, Suat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Karde&#351;li ve karde&#351;siz &ccedil;ocuklarda sosyal intibak problemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:923470 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Alpat, Leyla.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Adolesans &ccedil;a&#287;&#305;ndaki gen&ccedil;lerde cinsiyet ve ya&#351; idantifikasyonu a&ccedil;&#305;s&#305;ndan yap&#305;lan bir &#351;ahsiyet ara&#351;t&#305;rmas&#305;d&#305;r ent://SD_ILS/0/SD_ILS:923732 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Day&#305;can, G&uuml;lay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;lkokul son s&#305;n&#305;f k&#305;z ve erkek &ouml;&#287;rencilerinde dikkat prosesinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305;. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:923794 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Altu&#287;, F&uuml;sun.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Edebiyat fak&uuml;ltesi &ouml;&#287;rencilerinin sosyo k&uuml;lt&uuml;rel a&ccedil;&#305;dan dini inan&ccedil;lar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924142 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Demirel, H.Epher.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'de Reklamc&#305;l&#305;k ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924265 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Dener, Melek Hatipo&#287;lu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&uuml;&ccedil;&uuml;k&ccedil;ekmece G&ouml;l&uuml; Do&#287;u Kesiminin Jeomorfolojik &#304;nclenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924274 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Deniz, &#304;sa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ya&#351;l&#305;lar&#305;n ve gen&ccedil;lerin guilford zemmerman envanteri ile mizah&ccedil;lar&#305;nda farkl&#305;l&#305;klar olup olmad&#305;&#287;&#305;n&#305;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924373 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Ba&#351;ar&#305;r, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Lise II. ve III. s&#305;n&#305;f &ouml;&#287;rencilerinde ba&#351;ar&#305; ile orant&#305;l&#305; olarak N&ouml;rotik e&#287;ilim ara&#351;t&#305;rmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924646 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Erg&ouml;n&uuml;l, Nevin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ba&#351;ar&#305;l&#305;, ba&#351;ar&#305;s&#305;z &uuml;niversite &ouml;&#287;rencileri aras&#305;nda &#351;ahsiyet vas&#305;flar&#305; bak&#305;m&#305;ndan farkl&#305;la&#351;man&#305;n Bernreuter testi ile tetkiki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924790 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Erg&uuml;n, Handan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;ahsiyat fakt&ouml;rleri ve &uuml;stte ta&#351;&#305;nan &#351;eyler ili&#351;kisi &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924948 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Dranaz, Deniz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;niversite &ouml;&#287;rencilerinde hayal g&uuml;c&uuml; fark&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:925005 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Durmaz, Hasan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Adolesans devresinde g&ouml;r&uuml;len miza&ccedil; &ouml;zelliklerine dair bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:925036 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Duru, Aysel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kendi kendine yeterlik ve g&uuml;ven duygusunun adolesans &ccedil;a&#287;&#305;ndaki gen&ccedil;lerde ve yeti&#351;kinlerde geli&#351;im a&ccedil;&#305;s&#305;ndan Bernreuter soru tekni&#287;i ile ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:925102 2020-01-20T13:22:32Z 2020-01-20T13:22:32Z by&#160;Duygun, Semiramis.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>