Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: Psikoloji B&ouml;l&uuml;m&uuml; - Sosyal Psikoloji - Edebiyat Fak&uuml;ltesi K&uuml;t&uuml;phanesi SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509Psikoloji$002bB$0025C3$0025B6l$0025C3$0025BCm$0025C3$0025BC$002509Psikoloji$002bB$0025C3$0025B6l$0025C3$0025BCm$0025C3$0025BC$0026qf$003dSUBJECT$002509Konu$002bBa$0025C5$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002509Sosyal$002bPsikoloji$002509Sosyal$002bPsikoloji$0026qf$003dLIBRARY$002509K$0025C3$0025BCt$0025C3$0025BCphane$0025091$00253AIUEFK$002509Edebiyat$002bFak$0025C3$0025BCltesi$002bK$0025C3$0025BCt$0025C3$0025BCphanesi$0026ps$003d300?dt=list 2020-04-03T20:31:57Z &Ccedil;aml&#305;ca polis emeklileri dinlenme ve huzurevinde 17 kad&#305;n ve erkek dene&#287;e Quick G&ouml;rsel Alg&#305;lama testi ve MFD Organiste testinin uygulanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:921483 2020-04-03T20:31:57Z 2020-04-03T20:31:57Z by&#160;B&uuml;y&uuml;kgermiyanl&#305;, Ayfer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo ekonomik k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; Raven's Standart Progressive Matrices testi uygulanm&#305;&#351;t&#305;r ent://SD_ILS/0/SD_ILS:921794 2020-04-03T20:31:57Z 2020-04-03T20:31:57Z by&#160;Cebele&#351;, Semra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo ekonomik ve sosyo k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; (J.C.Ravenin Stand.Prog.Matr.) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:922363 2020-04-03T20:31:57Z 2020-04-03T20:31:57Z by&#160;&Ccedil;akan, Beyhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo - ekonomik ve k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:925785 2020-04-03T20:31:57Z 2020-04-03T20:31:57Z by&#160;Erbe&#351;, Nazl&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo - ekonomik - k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:922227 2020-04-03T20:31:57Z 2020-04-03T20:31:57Z by&#160;Co&#351;kuner, S&uuml;reyya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik-k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:924654 2020-04-03T20:31:57Z 2020-04-03T20:31:57Z by&#160;Div, Ahmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik-k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:921329 2020-04-03T20:31:57Z 2020-04-03T20:31:57Z by&#160;Bozdo&#287;an, Aysel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo-ekonomik k&uuml;lt&uuml;rel fakt&ouml;rlerle zeka seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; (Raven's Standart Progressive Matrices testi kullan&#305;lm&#305;&#351;t&#305;r) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:922116 2020-04-03T20:31:57Z 2020-04-03T20:31:57Z by&#160;Cillov, G&uuml;lbin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Raven's Standard Progressive Matrices Zeka testinin y&uuml;ksek sosyo-ekonomik seviyeli Kad&#305;k&ouml;y Maarif Koleji ile a&#351;a&#287;&#305; ekonomik seviyeli Fikirtepe Mehmet Beyaz&#305;t Lisesindeki uygulamas&#305; ve sonu&ccedil;lar&#305;n&#305;n sosyo-ekonomik, k&uuml;lt&uuml;r ve cinsiyet a&ccedil;&#305;lar&#305;ndan et&uuml;d&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:925107 2020-04-03T20:31:57Z 2020-04-03T20:31:57Z by&#160;Duyuran, Efes.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Alt&#305;k&#305;nl&#305;k-Bask&#305;nl&#305;k ile Sosyo-ekonomik Seviye Aras&#305;ndaki Ba&#287;lant&#305; &Uuml;zerine Bir Ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:923189 2020-04-03T20:31:57Z 2020-04-03T20:31:57Z by&#160;&Ccedil;ilingiro&#287;lu, Adalet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Toplumumuzda nazar de&#287;mesinin psikolojik anlam&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:923527 2020-04-03T20:31:57Z 2020-04-03T20:31:57Z by&#160;Alps&uuml;, Semah.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>