Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: Ulusoy, Erol. SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509Ulusoy$00252C$002bErol.$002509Ulusoy$00252C$002bErol.$0026lm$003dIUHFK$0026ps$003d300?dt=list 2020-03-29T11:47:54Z 5411 Say&#305;l&#305; Bankac&#305;l&#305;k Kanunu ve ilgili mevzuat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1216496 2020-03-29T11:47:54Z 2020-03-29T11:47:54Z by&#160;Ulusoy, Erol.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> I. Uluslararas&#305; ticaret hukuku sempozyumu &quot;T&uuml;zel Ki&#351;ilik Perdesinin Aralanmas&#305; &quot; 2 &#350;ubat 2008 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:640749 2020-03-29T11:47:54Z 2020-03-29T11:47:54Z by&#160;Ulusoy, Erol.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> I. Uluslararas&#305; ticaret hukuku sempozyumu &quot;T&uuml;zel Ki&#351;ilik Perdesinin Aralanmas&#305; &quot; 2 &#350;ubat 2008 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:659806 2020-03-29T11:47:54Z 2020-03-29T11:47:54Z by&#160;Ulusoy, Erol.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim &#351;irketlerde &#351;irketle i&#351;lem yapma yasa&#287;&#305; ve &ccedil;ifte temsil ent://SD_ILS/0/SD_ILS:678765 2020-03-29T11:47:54Z 2020-03-29T11:47:54Z by&#160;Ulusoy, Erol.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ticari &ouml;rf ve adet hukuku ve T&uuml;rkiye' de ge&ccedil;erli olan ticari &ouml;rf, adet ve team&uuml;ller fire ve zayiat kararlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:636050 2020-03-29T11:47:54Z 2020-03-29T11:47:54Z by&#160;Ulusoy, Erol.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>