Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: 1991 - Tez SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dPUBDATE$002509Yay$0025C4$0025B1m$002bY$0025C4$0025B1l$0025C4$0025B1$0025091991$0025091991$0026qf$003dITYPE$002509Materyal$002bT$0025C3$0025BCr$0025C3$0025BC$0025091$00253ATEZ$002509Tez$0026lm$003dIUHFK$0026ps$003d300?dt=list 2020-05-26T01:09:56Z T&uuml;rk ceza yarg&#305;lanmas&#305;nda koruma tedbiri olarak elkoyma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873771 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;&#350;ahin, &#304;lyas.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/014732.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Para bor&ccedil;lar&#305;n&#305;n ifas&#305;nda bor&ccedil;lunun temerr&uuml;t&uuml; ve bu temerr&uuml;t a&ccedil;&#305;s&#305;ndan d&uuml;zenlenen genel sonu&ccedil;lar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873772 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;Barlas, Nami.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/015070.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk, &#304;svi&ccedil;re ve Alman hukuklar&#305;nda tecr&uuml;be veya muayene &#351;art&#305;yla sat&#305;m ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873773 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;Antalya, O. G&ouml;khan.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/015356.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 27 Eyl&uuml;l 1968 tarihli &quot;hukuki ve ticari konularda yarg&#305; yetkisi ve yarg&#305; kararlar&#305;n&#305;n tenfizine dair Br&uuml;ksel Andla&#351;mas&#305;&quot; kapsam&#305;nda tan&#305;ma ve tenfiz ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873774 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;Sa&#287;bili, Murat.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/012262.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vergi hatalar&#305;n&#305; d&uuml;zeltme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873776 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;Ko&ccedil;, Cevat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 1982 Anayasas&#305;'nda ola&#287;an&uuml;st&uuml; y&ouml;netimler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873777 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;Uygun, H&uuml;lya.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/016355.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351;gal ve imar ihya suretiyle ta&#351;&#305;nmaz iktisab&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873778 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;Yolcu, Nihat.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/016340.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk hukukunda ticari m&uuml;messillik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873780 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;Alba&#351;, Hakan.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/017460.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Manevi tazminatla (BY. m.49) ilgili de&#287;i&#351;ikliklerin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873786 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;Akku&#351;, Ekrem.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/017686.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk vergi hukukunda de&#287;erleme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873788 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;Alt&#305;nok, Selim.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/017254.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gelir vergisi sistemimizde ticari kazan&ccedil; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873789 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;Alt&#305;nok, Kerim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hukukun kayna&#287;&#305; &ouml;rf ve &acirc;det hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873864 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;I&#351;&#305;kta&ccedil;, Yasemin.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/012061.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&#305;dem tazminat&#305; uygulama ve &ouml;neriler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873867 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;Abbasgil, Cengiz.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/013572.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Navlun (E&#351;ya ta&#351;&#305;ma &uuml;creti) alacakl&#305;s&#305;, bor&ccedil;lusu ve miktar&#305;n&#305;n belirlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873869 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;Karayazgan, Ahmet.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/013981.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Identity of carrier (ta&#351;&#305;yan&#305;n kimli&#287;i) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873870 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;Pa&#351;al&#305;o&#287;lu, &Ouml;mer S&uuml;ha.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/014444.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk hukukunda &quot;Cautio Judicatum solvi&quot; kural&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873871 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;&Ouml;zden, B&uuml;lent.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/000610.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ta&#351;&#305;nmaz m&uuml;lkiyetin naklinde muvazza ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873872 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;Aday, Nejat.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/014659.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Franchising s&ouml;zle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873873 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;Top&ccedil;u, Halit Nurettin.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/014547.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kara avrupas&#305; ve Anglo-Amerikan medeni usul hukuklar&#305;nda kesin h&uuml;k&uuml;m :T&uuml;rkiye ve &#304;ngiltere &ouml;rnekleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873874 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;Budak, Ali Cem.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/011788.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;zel hukuk y&ouml;n&uuml;nden hastan&#305;n t&#305;bbi m&uuml;dahaleye r&#305;zas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873875 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;&Ccedil;ilingiro&#287;lu, C&uuml;neyt.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/014718.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Roma hukukunda Lex Rhodia de Iactu &ccedil;er&ccedil;evesinde m&uuml;&#351;terek avarya kurumu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874151 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;&Uuml;nan, Mehtap.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/014698.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk hukukunda ve uluslararas&#305; hukukta k&uuml;lt&uuml;r varl&#305;klar&#305;n&#305;n korunmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874152 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;Ka&#351;&#305;k&ccedil;&#305;, Mahmut.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/015197.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Siyasal elitizm kuram&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874218 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;&Ouml;nderman, Murat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vergi hukukunda uzla&#351;ma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874219 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;Zihna, &Ouml;mer Erol.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/012966.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vergi hukukunda sorumluluk ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874222 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;Saban, Nihal.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/013432.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 1982 Anayasas&#305;'nda temel hak ve &ouml;zg&uuml;rl&uuml;klerin genel rejimi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874223 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;Uygun, Oktay.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/013774.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avrupa topluluklar&#305;ndan tam yarg&#305; davalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874224 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;Oder, Burak.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/014661.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk milletleraras&#305; usul hukukunda tebligat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874225 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;Erdem, Bahattin Bahad&#305;r.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/014682.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;ran hukukunda hizmet (i&#351;) akti ve hakl&#305; nedenle sona erdirilmesi (T&uuml;rk hukuku ile kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;rmal&#305; olarak) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874226 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;Moctehidi, Mohammed R&#305;za.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/014557.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avrupa toplulu&#287;u sermaye piyasas&#305; bak&#305;m&#305;ndan kamuyu ayd&#305;nlatma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874257 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;&#350;iramun, Sevim Serpil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ticaret hukuku ve vergi hukuku a&ccedil;&#305;s&#305;ndan sermaye &#351;irketlerinde k&acirc;r da&#287;&#305;t&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874258 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;&Ccedil;al&#305;&#351;kan, Suat.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/012952.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;pote&#287;in ta&#351;&#305;nmaz ve alacak a&ccedil;&#305;s&#305;ndan kapsam&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874259 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;G&uuml;lekli, Ye&#351;im.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/014684.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hileli vergi ka&ccedil;ak&ccedil;&#305;l&#305;&#287;&#305; su&ccedil;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874260 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;Pazarba&#351;&#305;, Feyz.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/016345.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ta&#351;&#305;n&#305;r mallara ili&#351;kin milletleraras&#305; unsurlu sat&#305;m akitlerine uygulanacak hukuk ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874420 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;Tiryakio&#287;lu, Bilgin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bankalar&#305;n sermaye piyasas&#305;ndaki faaliyetleri nedeniyle hukuki sorumlulu&#287;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874781 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;K&#305;l&#305;&ccedil;, Semra.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/014563.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avrupa Toplulu&#287;u ve insan haklar&#305;n&#305; koruma mekanizmalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:875059 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;Mosturo&#287;lu, Mehmet &#350;ekip.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avrupa Toplulu&#287;u'nda ekonomik ve parasal birlik; son durumun de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:875065 2020-05-26T01:09:56Z 2020-05-26T01:09:56Z by&#160;&#350;ahin, &Ccedil;i&#287;dem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>