Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: &#304;dare hukuku -- T&uuml;rkiye. SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dSUBJECT$002509Konu$002bBa$0025C5$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002509$0025C4$0025B0dare$002bhukuku$002b--$002bT$0025C3$0025BCrkiye.$002509$0025C4$0025B0dare$002bhukuku$002b--$002bT$0025C3$0025BCrkiye.$0026lm$003dIUHFK$0026ps$003d300?dt=list 2020-01-21T19:09:21Z T&uuml;rk idare hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2330961 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Aky&#305;lmaz, Bahtiyar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kamula&#351;t&#305;rma hukukunda idarenin iradi yolla devir ve tesis te&#351;ebb&uuml;s&uuml;nde bulunma y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;&#287;&uuml; : (Kamula&#351;t&#305;rma Kanunu madde 8 : sat&#305;n alma usul&uuml;) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2339148 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Vanl&#305;, I&#351;&#305;l &Ccedil;evikel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dari yarg&#305;lama hukuku pratik &ccedil;al&#305;&#351;malar : (Cumhurba&#351;kanl&#305;&#287;&#305; h&uuml;k&uuml;met sistemine uygun) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2393793 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Kalabal&#305;k, Halil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dare hukuku : pratik &ccedil;al&#305;&#351;ma kitab&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2463147 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;&Ouml;n&uuml;t, Lale Burcu yaz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&#305;sa idare hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2463492 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;G&ouml;zler, Kemal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mega etkinlikler ve yerinden edilme : olimpiyat oyunlar&#305; etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2367283 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Cengiz, Emre.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk idare hukuku dersleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2370755 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Y&#305;ld&#305;r&#305;m, Ramazan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kamu hizmeti kavram&#305;n&#305;n ekonomik nedenlerle ge&ccedil;irdi&#287;i d&ouml;n&uuml;&#351;&uuml;m ba&#287;lam&#305;nda virt&uuml;el kamu hizmeti ve evrensel hizmet kurumlar&#305; &uuml;zerine bir kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2384958 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Serter, Yusuf Serta&ccedil;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dare hukuku dersleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2385273 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;G&ouml;zler, Kemal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kanunlar&#305;n idari d&uuml;zenleyici tasarruflar&#305;n yap&#305;m ve yaz&#305;&#351;ma tekni&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2388971 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Em, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dari yarg&#305; : kurulu&#351; ve i&#351;leyi&#351; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2472338 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Kayar, Nihat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk idare hukuku : pratik &ccedil;al&#305;&#351;ma kitab&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2482898 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Aky&#305;lmaz, Bahtiyar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dare hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2318452 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Tan, Turgut.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk id&acirc;re hukuku dersleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2320299 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Y&#305;ld&#305;r&#305;m, Ramazan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dari yarg&#305;lama hukukunda adil yarg&#305;lanma ilkesi &ccedil;er&ccedil;evesinde grup dava uygulamas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2167786 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;&Ouml;n&uuml;t, Lale Burcu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dari yarg&#305;lama hukuku : &ccedil;&ouml;z&uuml;ml&uuml; pratik &ccedil;al&#305;&#351;malar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2170216 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;&Ouml;zkurt, Ay&#351;eg&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dari yarg&#305;lama hukukuna giri&#351; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2170319 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Kaplan, G&uuml;rsel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dari yarg&#305;lama hukuku pratik &ccedil;al&#305;&#351;malar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2170396 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Kalabal&#305;k, Halil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A&ccedil;&#305;klamal&#305; - i&ccedil;tihatl&#305; genel kolluk disiplin ve ceza soru&#351;turmas&#305; usul ve esaslar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2026865 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;P&#305;nar, &#304;brahim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dare hukuku dersleri : temel bilgiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2264774 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;&Ccedil;a&#287;layan, Ramazan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dare hukuku a&ccedil;&#305;s&#305;ndan petrol piyasas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2016809 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;&Ouml;rs, Cengiz Ozan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk idare hukuku kapsam&#305;nda k&uuml;lt&uuml;r ve tabiat varl&#305;klar&#305;n&#305;n korunmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1998471 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Ers&ouml;z, Ahmet K&uuml;r&#351;at.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dare hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2013848 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Tan, Turgut.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dare hukuku : teorik &ccedil;al&#305;&#351;ma kitab&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2009786 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Sancaktar, O&#287;uz<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dare hukuku dersleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2001670 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;G&ouml;zler, Kemal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&#305;sa idare hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2002536 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;G&ouml;zler, Kemal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dari yarg&#305; usul&uuml;ndeki son yenlikler ve idari yarg&#305;da istinaf kanun yolu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1994999 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Avc&#305;, Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dari i&#351;lemin konu unsuru ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1994885 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;G&ouml;&ccedil;g&uuml;n, Muhammed.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dare hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1994363 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Akg&uuml;ner, Tayfun.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dare hukukunda hakl&#305; beklentinin korunmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1995434 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Boz, Selman Sacit.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Herkes biraz hukuk&ccedil;udur : peki neden daha fazlas&#305; olmas&#305;n? : idari yarg&#305;lama hukuku : romans&#305; pratik &ccedil;al&#305;&#351;ma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2011840 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Kostak, Asl&#305;han.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dari yarg&#305;lama hukukunda iptal davalar&#305;nda menfaat : (&#304;dari yarg&#305;da subjektif dava ehliyeti ko&#351;ulu) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2014196 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Y&uuml;cesoy, Ay&#351;e Asl&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dare hukuku : genel esaslar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2013716 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Ya&#351;ar, Hasan Nuri.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dari davalarda ehliyet ve husumet ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1916609 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;G&uuml;nd&uuml;z, F. Ebru.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk idare hukukuna g&ouml;reistimvalin rejimi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1916612 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Yayla, Ahmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 100 soruda yap&#305; ruhsat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1916867 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Duman, &#304;lker Hasan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dare hukuku a&ccedil;&#305;s&#305;ndan sermaye piyasas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1917002 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dare hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1917231 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Tan, Turgut.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Para piyasas&#305; kurumlar&#305;na y&ouml;nelik ekonomik kolluk faaliyeti ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1918407 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Ka&#287;&#305;tc&#305;o&#287;lu, Mutlu, 1982-<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mahalli idareler ceza uygulamalar&#305; : alt&#305;n rehberi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1918674 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Z&uuml;l&uuml;fl&uuml;, Hafize, 1959-<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dare hukuku - idari yarg&#305; ders notlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2001784 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Y&#305;ld&#305;r&#305;m, Turan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dare hukukunda kamu g&ouml;revlisi kavram&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2002530 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Karsl&#305;, Mehmet Rauf.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dari yarg&#305;lama hukukunda yarg&#305;laman&#305;n yenilenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2006021 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Tansu&#287;, &Ccedil;a&#287;la.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dare hukuku dersleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2029400 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;G&ouml;zler, Kemal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dare hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1627904 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Tan, Turgut.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;darenin kusursuz sorumlulu&#287;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1629822 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Yayla, Ahmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dari yarg&#305; : kurulu&#351; ve i&#351;leyi&#351; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1629981 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Kayar, Nihat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dare hukuku dersleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1630292 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;&Ccedil;a&#287;layan, Ramazan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ta&#351;&#305;nmaz de&#287;erlemesi : ta&#351;&#305;nmaz hukuku - imar hukuku - de&#287;erleme y&ouml;ntemleri... ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1630548 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;K&ouml;kt&uuml;rk, Erol, 1955-<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;mar hukuku ile ilgili emsal y&uuml;ksek yarg&#305; kararlar&#305; : 3194 say&#305;l&#305; imar kanunu &ccedil;er&ccedil;evesinde ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1631234 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Alt&#305;nta&#351;, H&uuml;seyin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dare hukuku dersleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1467945 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;G&ouml;zler, Kemal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dari su&ccedil; ve cezalarda kanunilik ilkesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1394563 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Dursun, Hasan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk &#304;dare Hukukunda istimvalin hukuki rejimi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1417881 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;&Ouml;ztun&ccedil;, Hikmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dari yarg&#305;lama usul&uuml;nde ispat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1418709 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Yasin, Melik&#351;ah.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dan&#305;&#351;tay kararlar&#305; &#305;&#351;&#305;&#287;&#305;nda &ouml;zel usuls&uuml;zl&uuml;k cezas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2015677 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Do&#287;usoy, Bahad&#305;r.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk &#304;dari Rejimi Dersleri (&#304;dari Yarg&#305;lama Hukuku) (Cilt 3) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2015746 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Y&#305;ld&#305;r&#305;m, Ramazan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&ouml;y ve mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti hukuk kitab&#305; : (g&ouml;revler, yetkiler, haklar, y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;kler ve sorumluluklar) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2016122 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Karde&#351;, Salahaddin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dare hukuku dersleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2257998 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;G&ouml;zler, Kemal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dari uyu&#351;mazl&#305;klar&#305;n &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;nde yarg&#305; d&#305;&#351;&#305; bir ara&ccedil; olarak idari ba&#351;vurular ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2013530 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Serter, Yusuf Serta&ccedil;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dari yarg&#305;n&#305;n genel esaslar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1631586 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Derdiman, R. Cengiz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&ouml;zle&#351;meli personel hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1326626 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Kayar, Nihat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dare hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2288117 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Bayrakl&#305;, Hasan H&uuml;seyin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dare hukuku pratik &ccedil;al&#305;&#351;malar&#305; : problemler ve &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2014236 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Azrak, &Uuml;lk&uuml;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&#305;sa idare hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1906844 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;G&ouml;zler, Kemal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;darenin kusursuz sorumlulu&#287;u ba&#287;lam&#305;nda sosyal risk ilkesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2013113 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;&Ccedil;&#305;tak, Halim Alperen.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&#305;sa &#304;dare Hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1216993 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;G&ouml;zler, Kemal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dare hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1240726 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Tan, Turgut.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk idare hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1235286 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Aky&#305;lmaz, Bahtiyar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk idare hukukunda kanuni idare ilkesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1233031 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Akbulut, Emre.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;darenin s&ouml;zle&#351;meleri ve kamu ihalelerine ili&#351;kin uyu&#351;mazl&#305;klar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2014946 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Sezginer, Murat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dari yapt&#305;r&#305;mlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2003720 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Ulusoy, Ali D.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dare hukuku dersleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:681769 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;G&ouml;zler, Kemal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk idaresinin sa&#287;l&#305;k hizmetlerinden kaynaklanan sorumlulu&#287;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:681773 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Ers&ouml;z, Ahmet K&uuml;r&#351;at.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye&rsquo;deki ba&#287;&#305;ms&#305;z idari otoritelerin idari yapt&#305;r&#305;m yetkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:681774 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Uran, Emrah.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hukuk e&#287;itimi y&ouml;ntemi olarak idare hukukunda sanal mahkemeler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2003615 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;&Ccedil;olak, &#304;lker.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dari yarg&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2390229 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Odyakmaz, Zehra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Devlet ihale kanunu ile ilgili Say&#305;&#351;tay, Yarg&#305;tay, Dan&#305;&#351;tay kararlar&#305; ve &ouml;zelgeler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1289557 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;G&ouml;nen, Din&ccedil;er.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Belediye ba&#351;kanlar&#305;n&#305;n d&uuml;&#351;&uuml;r&uuml;lmesi, belediye ve il genel meclislerin feshi, muhtarlar&#305;n g&ouml;revlerine son verilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1659096 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Ha&#351;temo&#287;lu, G&uuml;nd&uuml;z.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&uuml;ksek memurlar meselesi ve y&uuml;r&uuml;tmeyi durdurma kararlar&#305; : konferans metni-di&#287;er yaz&#305;lar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2248445 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Karayal&ccedil;&#305;n, Ya&#351;ar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dare hukuku : cilt 1 : (idari kaza, idari te&#351;kilat) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2371314 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;Derbil, S&uuml;heyp.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dari yarg&#305;da kanun yollar&#305; : (kararlara kar&#351;&#305; ba&#351;vuru yollar&#305;) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:596260 2020-01-21T19:09:21Z 2020-01-21T19:09:21Z by&#160;&Ccedil;a&#287;layan, Ramazan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>