Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: Deniz Ticaret Hukuku SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dSUBJECT$002509Konu$002bBa$0025C5$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002509Deniz$002bTicaret$002bHukuku$002509Deniz$002bTicaret$002bHukuku$0026lm$003dIUHFK$0026ps$003d300?dt=list 2020-01-19T17:47:23Z &Ccedil;a&#287; &Uuml;niversitesi Deniz Hukuku Sempozyumu : 24-25 Mart 2011 [Deniz Hukuku Sempozyumu : 2011] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:681632 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Do&#287;ru Sami, ed..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;a&#287; &Uuml;niversitesi Deniz Hukuku Sempozyumu : 24-25 Mart 2011 [Deniz Hukuku Sempozyumu : 2011] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:681633 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Do&#287;ru Sami, ed..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sempozyum : Yeni T&uuml;rk Ticaret Kanunu&rsquo;nda deniz sigortalar&#305; : 23 Mart 2012 Cuma Milli Reas&uuml;rans T.A.&#350;. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1217535 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Derne&#287;i Hukuku, Deniz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sempozyum : Yeni T&uuml;rk Ticaret Kanunu&rsquo;nda deniz sigortalar&#305; : 23 Mart 2012 Cuma Milli Reas&uuml;rans T.A.&#350;. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1217536 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Derne&#287;i Hukuku, Deniz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> M&uuml;&#351;terek avarya hukuku : 2004 York -Anvers kurallar&#305; : dispe&ccedil; 2011 tarihli (yeni) t&uuml;rk ticaret kanunu : m&uuml;&#351;terek avarya ve sigorta ent://SD_ILS/0/SD_ILS:679937 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;etingil, Ergon.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> M&uuml;&#351;terek avarya hukuku : 2004 York -Anvers kurallar&#305; : dispe&ccedil; 2011 tarihli (yeni) t&uuml;rk ticaret kanunu : m&uuml;&#351;terek avarya ve sigorta ent://SD_ILS/0/SD_ILS:679938 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;etingil, Ergon.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&#305;rkambar s&ouml;zle&#351;mesi : deniz yolu ile konteyner ta&#351;&#305;mac&#305;l&#305;&#287;&#305;, d&uuml;zenli hat ta&#351;&#305;mac&#305;l&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:680176 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Cumal&#305;o&#287;lu, Emre.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Denizde &ccedil;atma hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:681212 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Algant&uuml;rk Light, Didem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Brice on maritime law of salvage ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1231947 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Brice, Geoffrey.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Carver on bills of lading ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1231937 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Treitel, G&uuml;nter Heinz<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Milletleraras&#305; deniz ticareti alan&#305;nda ' incorporation' yoluyla yap&#305;lan tahkim anla&#351;malar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:679383 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Ek&#351;i, Nuray.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : takip hukuku ve deniz sigortalar&#305; ile birlikte : temel bilgiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:679935 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kender, Rayegan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> M&uuml;&#351;terek avaryan&#305;n York-Anvers kurallar&#305; ile birlikte incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:875108 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Bilgel, Sabiha Buket.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/287779.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : takip hukuku ve deniz sigortalar&#305; ile birlikte : temel bilgiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:679933 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kender, Rayegan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : takip hukuku ve deniz sigortalar&#305; ile birlikte : temel bilgiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:679934 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kender, Rayegan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz Ticaretinin Vergilendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:649690 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Uuml;st&uuml;ner, Cem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku I: Giri&#351;, gemi , donatan ve kaptan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:599905 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku I: Giri&#351;, gemi , donatan ve kaptan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:599906 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku I: Giri&#351;, gemi , donatan ve kaptan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:599907 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku 2 : navlun s&ouml;zle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:609508 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku 2 : navlun s&ouml;zle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:609509 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Uluslararas&#305; ticari terimler (Incoterms) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874890 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Sevin&ccedil;, Asl&#305;han.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/261735.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz Ticaret Hukuku Pratik &Ccedil;al&#305;&#351;malar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:680220 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kaner, &#304;nci .<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz Ticaret Hukuku Pratik &Ccedil;al&#305;&#351;malar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:680221 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kaner, &#304;nci .<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz Ticaret Hukuku Pratik &Ccedil;al&#305;&#351;malar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:680222 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kaner, &#304;nci .<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ta&#351;&#305;yan&#305;n sorumlulu&#287;unu d&uuml;zenleyen &quot;koni&#351;mentolu ta&#351;&#305;malar hakk&#305;nda baz&#305; kurallar&#305;n birle&#351;tirilmesine dair 1924 Br&uuml;ksel (Lahey) konvansiyonu'nun&quot; T&uuml;rk Hukukuna etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:659498 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Ate&#351;, Ebru.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gemi Alacakl&#305;s&#305; Hakk&#305;n&#305;n Paraya &Ccedil;evrilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:661177 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;T&uuml;rkel, Dogu&#351; Taylan .<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz Ticaret Hukuku Pratik &Ccedil;al&#305;&#351;malar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:654443 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kaner, &#304;nci .<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ta&#351;&#305;yan&#305;n sorumlulu&#287;unu d&uuml;zenleyen &quot;koni&#351;mentolu ta&#351;&#305;malar hakk&#305;nda baz&#305; kurallar&#305;n birle&#351;tirilmesine dair 1924 Br&uuml;ksel (Lahey) konvansiyonu'nun&quot; T&uuml;rk Hukukuna etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608386 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Ate&#351;, Ebru.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> The carriage of dangerous goods by sea ent://SD_ILS/0/SD_ILS:612772 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;G&uuml;ner-&Ouml;zbek, Meltem Deniz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : takip hukuku ve deniz sigortalar&#305; ile birlikte : temel bilgiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:604847 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kender, Rayeg&acirc;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Uluslararas&#305; deniz hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608384 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kuran, Selami.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Uluslararas&#305; deniz hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:611200 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kuran, Selami.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Internationale seearbeitsstreitigkeiten vor Schweizer gerichten ent://SD_ILS/0/SD_ILS:612776 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Bissias, Ilias.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> M&uuml;&#351;terek avaryalar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874319 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Temu&ccedil;in, G&uuml;zin Civan.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/261763.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ta&#351;&#305;yan&#305;n koni&#351;mento i&ccedil;eri&#287;inde sorumlulu&#287;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874348 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Demirk&#305;ran, H. Murat.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/217615.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz alacaklar&#305;na kar&#351;&#305; sorumlulu&#287;un s&#305;n&#305;rlanmas&#305; hakk&#305;nda 1976 tarihli Londra Konvansiyonu'nun T&uuml;rkiye taraf&#305;ndan tasdik edilmesinin hukuki sonu&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874557 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;S&uuml;mer, &Ouml;zlem.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/217881.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Turquia : legislacion, jurisprudencia y bibliografia en derecho maritimo turco 2004-2006 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1217533 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Atamer, Kerim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz hukuku 1 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:671590 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ouml;zman, Aydo&#287;an.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : navlun s&ouml;zle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:645411 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk deniz mevzuat&#305; : T&uuml;rkiye&rsquo;nin taraf oldu&#287;u uluslararas&#305; belgeler ve T&uuml;rk deniz hukukunun uluslararas&#305; kaynaklar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:647008 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Ataergin Selim, haz..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : navlun s&ouml;zle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:604842 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : navlun s&ouml;zle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608458 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz sigorta hukukunda kul&uuml;p sigortas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:638773 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Light, Didem Algant&uuml;rk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz sigorta hukukunda kul&uuml;p sigortas&#305;: Protection and Indemnity Insurance (P&amp;I) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:597631 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Light, S. Didem Algant&uuml;rk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Uluslararas&#305; kara, hava ve deniz yolu ile e&#351;ya ta&#351;&#305;malar&#305;nda ta&#351;&#305;y&#305;c&#305;n&#305;n /ta&#351;&#305;yan&#305;n s&#305;n&#305;rl&#305; sorumluluktan yararlanma hakk&#305;n&#305;n kayb&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874342 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&#350;aml&#305;, K&uuml;bra Yeti&#351;.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/219066.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 1924 Br&uuml;ksel (La Haye) S&ouml;zle&#351;mesinin T&uuml;rk hukukuna etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874833 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Ate&#351;, Ebru.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/219069.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : navlun s&ouml;zle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2377514 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : gemi ve y&uuml;k alacakl&#305;s&#305; haklar&#305; zamana&#351;&#305;m&#305; deniz hukukunda cebri icra ent://SD_ILS/0/SD_ILS:655801 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : giri&#351;, gemi, donatan ve kaptan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:643851 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : gemi ve y&uuml;k alacakl&#305;s&#305; haklar&#305; zamana&#351;&#305;m&#305; deniz hukukunda cebri icra ent://SD_ILS/0/SD_ILS:588796 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : giri&#351;, gemi, donatan ve kaptan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:604703 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : navlun s&ouml;zle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:604843 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> York Anvers kurallar&#305; 2004 m&uuml;&#351;terek avarya (tarihi d&uuml;zenlemeleri ile ka&#351;&#305;la&#351;t&#305;rmal&#305; olarak) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:642355 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Light, Didem Algant&uuml;rk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : navlun s&ouml;zle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:678253 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : navlun s&ouml;zle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:678521 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : navlun s&ouml;zle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:678532 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticaret hukuku : giri&#351;, gemi, donatan ve kaptan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:678533 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hava hukuku (hususi k&#305;s&#305;m) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:624176 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kaner, &#304;nci.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : navlun s&ouml;zle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:586856 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Milletleraras&#305; deniz ticareti alan&#305;nda ' incorporation' yoluyla yap&#305;lan tahkim anla&#351;malar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:586860 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Ek&#351;i, Nuray.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hava hukuku : (hususi k&#305;s&#305;m) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:606092 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kaner, &#304;nci.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hava hukuku : (hususi k&#305;s&#305;m) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608358 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kaner, &#304;nci.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hava hukuku : (hususi k&#305;s&#305;m) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608359 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kaner, &#304;nci.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticaret hukuku : giri&#351;, gemi, donatan ve kaptan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608449 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : navlun s&ouml;zle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608456 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk deniz hukuku ile ilgili mevzuat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:611759 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Selim haz., yay..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticaret hukuku : giri&#351;, gemi, donatan ve kaptan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:640519 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : takip hukuku ve deniz sigortalar&#305; ile birlikte : temel bilgiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:671826 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kender, Rayegan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : temel bilgiler : takip hukuku ve deniz sigortalar&#305; ile birlikte temel bilgiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:678540 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kender, Rayegan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Time charters ent://SD_ILS/0/SD_ILS:662221 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Wilford, Michael.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : temel bilgiler : takip hukuku ve deniz sigortalar&#305; ile birlikte temel bilgiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:655174 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kender, Rayegan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : temel bilgiler : takip hukuku ve deniz sigortalar&#305; ile birlikte temel bilgiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:644225 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kender, Rayegan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tekne sigortas&#305; s&ouml;zle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:588795 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Yaz&#305;c&#305;o&#287;lu, Emine.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tekne sigortas&#305; s&ouml;zle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608382 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Yaz&#305;c&#305;o&#287;lu, Emine.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tekne sigortas&#305; s&ouml;zle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:630756 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Yaz&#305;c&#305;o&#287;lu, Emine.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ursprung und historischer normzweck des schiffsgl&auml;ubigerrechts ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1217828 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Atamer, Kerim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz hukuku ders notlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:630753 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Algant&uuml;rk, S. Didem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> The law of tug and tow : (and allied contracts) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:630755 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Rainey, Simon.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz sigorta hukukunda kul&uuml;p sigortas&#305; = Protection and indemnity insurance ent://SD_ILS/0/SD_ILS:634892 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Algant&uuml;rk, S. Didem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticaret hukuku : navlun s&ouml;zle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:669133 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticaret hukuku : navlun s&ouml;zle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:669136 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351; hukukunda kaptan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:664434 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Sevimli, K. Ahmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Voyage charters ent://SD_ILS/0/SD_ILS:624253 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;... Cooke, Julian.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticaret hukuku : navlun s&ouml;zle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:587775 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:604853 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Tekil, Fahiman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz yoluyla y&uuml;k ta&#351;&#305;nmas&#305;nda sigorta himayesinin kapsam&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608368 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&#350;eker, Zehra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticaret hukuku : navlun s&ouml;zle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608455 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gemi rehni ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608476 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kalps&uuml;z, Turgut.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351; hukukunda kaptan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:612375 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Sevimli, K. Ahmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticaretinde ta&#351;&#305;ma terminali i&#351;leticilerinin hukuki sorumlulu&#287;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:633427 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kubilay, Huriye.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz yoluyla y&uuml;k ta&#351;&#305;nmas&#305;nda sigorta himayesinin kapsam&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:633437 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&#350;eker, Zehra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die rechtsetzungstatigkeit der international maritime organization : zur bedeutung der IMO bei der weiterentwicklung des meeresumweltrechts ent://SD_ILS/0/SD_ILS:633446 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Ilg, Christoph.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kurtarma ve yard&#305;m hukukunda 1989 Londra konvansiyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874842 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Mercang&ouml;z, G.Ebru.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/104739.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticaret hukuku : giri&#351;, gemi, donatan ve kaptan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:669121 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticaret hukuku : giri&#351;, gemi, donatan ve kaptan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:669123 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yabanc&#305; gemilerin ihtivati haczi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:626406 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Ek&#351;i, Nuray.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Liegezeit und liegegeld im seerecht ent://SD_ILS/0/SD_ILS:626419 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Atamer, Kerim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hamburg kurallar&#305;na g&ouml;re Lahey ent://SD_ILS/0/SD_ILS:626425 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Yaz&#305;c&#305;o&#287;lu, Emine.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticaret hukuku : giri&#351;, gemi, donatan ve kaptan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:604389 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hamburg kurallar&#305;na g&ouml;re Lahey ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608367 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Yaz&#305;c&#305;o&#287;lu, Emine.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticaret hukuku : giri&#351;, gemi, donatan ve kaptan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608447 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Laytime and demurrage ent://SD_ILS/0/SD_ILS:610998 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Schofield, John.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Admiralty jurisdiction and practice ent://SD_ILS/0/SD_ILS:630830 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Meeson, Nigel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gemi alacakl&#305;s&#305; hakk&#305; veren alacaklar ve gemi alacakl&#305;s&#305; hakk&#305;n&#305;n hukuki niteli&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:633430 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Barlas, Nuray.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticaret hukuku : giri&#351;, gemi, donatan ve kaptan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:634234 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Enforcement of maritime claims ent://SD_ILS/0/SD_ILS:636840 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Jackson, David C..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Seehandelsrecht : f&uuml;nftes buch des handelsgesetzbuches mit nebenvorschriften und internationalen &uuml;bereinkommen ent://SD_ILS/0/SD_ILS:596981 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Rabe, Dieter.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sif sat&#305;&#351;lar&#305; = CIF sales ent://SD_ILS/0/SD_ILS:625007 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Erdem, Erc&uuml;ment.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sif sat&#305;&#351;lar&#305; = CIF sales ent://SD_ILS/0/SD_ILS:626405 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Erdem, Erc&uuml;ment.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gemi rehni ent://SD_ILS/0/SD_ILS:607627 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kalps&uuml;z, Turgut.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Seehandelsrecht : systematische darstellung ent://SD_ILS/0/SD_ILS:607649 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Herber, Rolf.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gemi sicili hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874042 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ouml;zkan, &Ouml;mer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> M&uuml;&#351;terek avaryada m&uuml;&#351;terek tehlike unsuru ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874533 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kark&#305;n, Murat.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/092484.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gemi rehni ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1217212 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kalps&uuml;z, Turgut.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : deniz takip hukuku ve deniz sigortalar&#305; ile birlikte temel bilgiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:664447 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kender, Rayegan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Limitation of liability for maritime claims ent://SD_ILS/0/SD_ILS:647009 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Griggs, Patrick.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz hukuku &ccedil;al&#305;&#351;malar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:625004 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Baykal, Ferit Hakan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ship registration ent://SD_ILS/0/SD_ILS:607634 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Ready, N. P..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Navlun s&ouml;zle&#351;mesinin sona ermesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:607648 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Can, Mertol.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Navlun s&ouml;zle&#351;mesinin sona ermesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608363 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Can, Mertol.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Denizciler, i&#351;letmeciler ve y&ouml;neticiler i&ccedil;in : deniz hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:630187 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Aybay G&uuml;nd&uuml;z, ed..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : deniz takip hukuku ve deniz sigortalar&#305; ile birlikte temel bilgiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:640435 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kender, Rayegan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ta&#351;&#305;mac&#305;l&#305;&#287;&#305;nda kanuni rehin hakk&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:624993 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Do&#287;rucu, Muhittin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Seehandelsrecht ent://SD_ILS/0/SD_ILS:607641 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Puttfarken, Hans-J&uuml;rgen.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ta&#351;&#305;mac&#305;l&#305;&#287;&#305;nda kanuni rehin hakk&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608365 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Do&#287;rucu, Muhittin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hamburg kurallar&#305;na g&ouml;re ta&#351;&#305;yan&#305;n sorumlulu&#287;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874418 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Yaz&#305;c&#305;o&#287;lu, Emine.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/063989.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gemi alacakl&#305;s&#305; hakk&#305; veren alacaklar ve gemi alacakl&#305;s&#305; hakk&#305;n&#305;n hukuk&icirc; niteli&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874809 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Barlas Duyar, Nuray.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/064541.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Scrutton on charterparties and bills of lading ent://SD_ILS/0/SD_ILS:647992 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Scrutton, Thomas Edward.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Raport annuel sur le mouvement des navires a travers les detroits Turcs ent://SD_ILS/0/SD_ILS:587089 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Gemilerde y&uuml;k i&#351;leri ve i&#351;lemleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:587797 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Aybay, G&uuml;nd&uuml;z.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die haftung des verfrachters nach Deutschem Ssefrachtrecht ent://SD_ILS/0/SD_ILS:607639 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Hoffmann, Andreas.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Laytime and demurrage ent://SD_ILS/0/SD_ILS:629208 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Schofield, John.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Chartering documents ent://SD_ILS/0/SD_ILS:629209 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Williams, Harvey.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Enforcement of maritime claims ent://SD_ILS/0/SD_ILS:630749 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Jackson, D.C..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ta&#351;&#305;yan&#305;n y&uuml;k&uuml;n zarar&#305;ndan do&#287;an sorumlu&#287;unda hak d&uuml;&#351;&uuml;r&uuml;c&uuml; s&uuml;re :TTK m .1067 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:632303 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Atamer, Kerim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Arrest of ships : a commentary on the 1952 arrest convention. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:633455 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Berlingieri, Francesco.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz alacaklar&#305;na kar&#351;&#305; sorumlulu&#287;un s&#305;n&#305;rland&#305;r&#305;lmas&#305; hakk&#305;ndaki 1976 tarihli Londra Konvansiyonu' nda d&uuml;zenlenen sorumlulu&#287;u s&#305;n&#305;rlama hakk&#305; ve sorumlulu&#287;un s&#305;n&#305;rlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874465 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Ayd&#305;n, U&#287;ur.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/064694.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : giri&#351;, gemi, donatan ve kaptan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:669117 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : giri&#351;, gemi, donatan ve kaptan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:670869 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> British shipping laws : C.I.F and F.O.B. contracts ent://SD_ILS/0/SD_ILS:654530 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Sassoon, David M..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticaret hukuku : navlun s&ouml;le&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:623198 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> CMR : Contracts for the international carriage of goods by road ent://SD_ILS/0/SD_ILS:624233 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Messent, Andrew.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticaret hukuku : navlun s&ouml;le&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:587776 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die grenz&uuml;berschreitende haftungsbeschrankung des reeders ent://SD_ILS/0/SD_ILS:607640 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Sinkus, Dirk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : giri&#351;, gemi, donatan ve kaptan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:610175 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : giri&#351;, gemi, donatan ve kaptan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:634222 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : giri&#351;, gemi, donatan ve kaptan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:634242 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : giri&#351;, gemi, donatan ve kaptan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:634243 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : giri&#351;, gemi, donatan ve kaptan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:634244 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ship sale and purchase : first supplement to the second edition ent://SD_ILS/0/SD_ILS:618346 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Goldrein S., Iain.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Garanti mektubuyla ilgili son geli&#351;meler : (Deniz Hukuku Derne&#287;i&rsquo;nce d&uuml;zenlenen 1994 y&#305;l&#305; son semineri) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1217532 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Aybay G&uuml;nd&uuml;z, tebli&#287;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticaret hukuku : 40. y&#305;l 1954-1994 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:670463 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&#304;zveren, Adil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hava hukuku dersleri : hususi k&#305;s&#305;m ent://SD_ILS/0/SD_ILS:664427 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kaner, &#304;nci.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hava hukuku dersleri : hususi k&#305;s&#305;m ent://SD_ILS/0/SD_ILS:664428 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kaner, &#304;nci.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hava hukuku dersleri : hususi k&#305;s&#305;m ent://SD_ILS/0/SD_ILS:664429 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kaner, &#304;nci.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ship registration ent://SD_ILS/0/SD_ILS:607633 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Ready, N. P..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hava hukuku dersleri : hususi k&#305;s&#305;m ent://SD_ILS/0/SD_ILS:607637 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kaner, &#304;nci.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Principes de droit maritime compare ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608355 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Hennebicq, Leon.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> EC shipping law : first supplement to the first edition ent://SD_ILS/0/SD_ILS:630752 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Power, Vincent.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Elveri&#351;li bayrak ve ikinci sicil ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874181 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&#350;eker, Zehra.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/031861.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&uuml;k ziya veya hasar&#305;n tespit ve ihbar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873810 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Seven, Vural.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/025583.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676701 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Tekil, Fahiman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticaret hukuku : deniz kazalar&#305; ve deniz sigortalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:677570 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Yava&#351;&ccedil;a, Cemaleddin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ship sale and purchase ent://SD_ILS/0/SD_ILS:660371 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Goldrein, Iain S..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:623200 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Tekil, Fehiman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Voyage charters ent://SD_ILS/0/SD_ILS:624251 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;... Cooke, Julian.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Raport annuel sur le mouvement des navires a travers les detroits Turcs ent://SD_ILS/0/SD_ILS:604700 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticaret hukuku : deniz kazalar&#305; ve deniz sigortalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:607636 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Yava&#351;&ccedil;a, Cemaleddin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&uuml;rastarya s&uuml;resi ve &uuml;creti ent://SD_ILS/0/SD_ILS:607638 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Uuml;lgener, M. Fehmi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz hukuku : deniz hukukuna giri&#351; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608572 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Tekil, Fahiman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz hukuku : deniz hukukuna giri&#351; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608573 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Tekil, Fahiman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz hukuku : deniz hukukuna giri&#351; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608574 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Tekil, Fahiman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz hukuku : deniz hukukuna giri&#351; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608575 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Tekil, Fahiman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bills of lading and bankers documentary credits ent://SD_ILS/0/SD_ILS:629206 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Todd, Paul.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Admiralty jurisdiction and practice ent://SD_ILS/0/SD_ILS:630750 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Meeson, Nigel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ta&#351;&#305;nmaz ipote&#287;i ile kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;rmal&#305; olarak gemi ipote&#287;inde ipotekli alacaklar&#305;n&#305;n haklar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873803 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Karakad&#305;lar, Nejat.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/025665.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : deniz takip hukuku ve deniz sigortalar&#305; ile birlikte temel bilgiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:664445 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kender, Rayegan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : deniz takip hukuku ve deniz sigortalar&#305; ile birlikte temel bilgiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:664446 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kender, Rayegan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Commencement of laytime ent://SD_ILS/0/SD_ILS:630747 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Davies, Donald.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> EC shipping law ent://SD_ILS/0/SD_ILS:630751 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Power, Vincent.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Arrest of ships : A commentary on the 1952 arrest convention ent://SD_ILS/0/SD_ILS:633452 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Berlingieri, Francesco.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : deniz takip hukuku ve deniz sigortalar&#305; ile birlikte temel bilgiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:640436 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kender, Rayegan<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Seehandelsrecht : f&uuml;nftes buch des handelsgesetzbuches mit nebenvorschriften und internationalen &uuml;bereinkommen ent://SD_ILS/0/SD_ILS:616714 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Pr&uuml;ssmann, Heinz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ta&#351;&#305;yan&#305;n sorumsuzluk halleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:607631 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Uuml;lgener, M. Fehmi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Der seefrachtbrief und andere ansatze zu neuen formen der dokumentation im seefrachtrecht ent://SD_ILS/0/SD_ILS:607642 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Schinzing, Peter.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A handbook on the new law of the sea ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608361 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Dupuy Rene-Jean, ed..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A handbook on the new law of the sea ent://SD_ILS/0/SD_ILS:630186 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Dupuy Rene-Jean, ed..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> The law of shipbuilding contracts ent://SD_ILS/0/SD_ILS:630748 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Curtis, Simon.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Roma hukukunda Lex Rhodia de Iactu &ccedil;er&ccedil;evesinde m&uuml;&#351;terek avarya kurumu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874151 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Uuml;nan, Mehtap.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/014698.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Navlun (E&#351;ya ta&#351;&#305;ma &uuml;creti) alacakl&#305;s&#305;, bor&ccedil;lusu ve miktar&#305;n&#305;n belirlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873869 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Karayazgan, Ahmet.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/013981.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Identity of carrier (ta&#351;&#305;yan&#305;n kimli&#287;i) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873870 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Pa&#351;al&#305;o&#287;lu, &Ouml;mer S&uuml;ha.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/014444.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticaret hukuku : giri&#351;, gemi, donatan ve kaptan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:669131 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gemi rehni ent://SD_ILS/0/SD_ILS:607626 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kalps&uuml;z, Turgut.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Internationales seerecht ent://SD_ILS/0/SD_ILS:607632 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Platz&ouml;der, Renate.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Schadenersatz im internationalen seefrachtrecht ent://SD_ILS/0/SD_ILS:607635 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Ziegler, Alexander von.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bills of lading and bankers documentary credits ent://SD_ILS/0/SD_ILS:629205 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Todd, Paul.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Laytime and demurrage ent://SD_ILS/0/SD_ILS:629207 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Schofield, John.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticaret hukuku : giri&#351;, gemi, donatan ve kaptan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:634237 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticaret hukuku : giri&#351;, gemi, donatan ve kaptan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:634238 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gemi rehni ent://SD_ILS/0/SD_ILS:616397 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kalps&uuml;z, Turgut.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gemi rehni ent://SD_ILS/0/SD_ILS:616398 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kalps&uuml;z, Turgut.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Denizde kurtarma-yard&#305;m ve dava hakk&#305; : Hukuk felsefesi ve &#304;slam hukuku katk&#305;s&#305;yla ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873841 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Mente&#351;, Tufan.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/008410.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk gemi sicili ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873851 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Yaz&#305;c&#305;o&#287;lu, Emine.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/009777.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Time charters ent://SD_ILS/0/SD_ILS:624234 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Wilford, Michael.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Du statut et des competences du capitaine de navire ent://SD_ILS/0/SD_ILS:590739 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Busslinger, Jean Hugues.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Raport annuel sur le mouvement des navires a travers les detroits Turcs ent://SD_ILS/0/SD_ILS:604702 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Ship and aircraft mortgages ent://SD_ILS/0/SD_ILS:629204 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Meeson, Nigel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Maritime liens and claims ent://SD_ILS/0/SD_ILS:633447 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Tetley, William.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Traite de droit aerien ent://SD_ILS/0/SD_ILS:591982 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Juglart, Michel de.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&uuml;rastarya s&uuml;resi ve &uuml;creti ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874853 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Uuml;lgener, Mehmet Fehmi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:677728 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Tekil, Fahiman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:677934 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Tekil, Fahiman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : gemi ve y&uuml;k alacakl&#305;s&#305; haklar&#305; m&uuml;ruruzaman deniz hukukunda cebr&icirc; icra ent://SD_ILS/0/SD_ILS:658029 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Schiffsgla&uuml;bigerrechte im Deutschen und griechischen internationalen privatrecth ent://SD_ILS/0/SD_ILS:623447 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Koukakis, Evelyn.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : navlun s&ouml;zle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:587779 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : navlun s&ouml;zle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608452 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : navlun s&ouml;zle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:634241 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticaret hukuku : temel bilgiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:640434 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kender, Rayegan<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : gemi ve y&uuml;k alacakl&#305;s&#305; haklar&#305; m&uuml;ruruzaman deniz hukukunda cebri icra ent://SD_ILS/0/SD_ILS:617641 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Lloyd's maritime law yearbook 1987 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:597018 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;editor, consultant.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> M&uuml;&#351;terek kusurlu &ccedil;atmada mala gelen zararlardan donatan&#305;n sorumlulu&#287;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873890 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;El&ccedil;in, Evgen G&uuml;l&ccedil;in.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/003858.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kurtarma-yard&#305;mda ba&#351;ar&#305; unsuru ve &ouml;zel &uuml;cret hakk&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873900 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Ataergin, Vehbi Selim.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/004881.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz hukuku II . Uluslararas&#305; konvansiyonlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:660918 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Tekil, Fehiman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> La nozione di vettore : contracting carrier ed actual carrier ent://SD_ILS/0/SD_ILS:590705 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Zunarelli, Stefano.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Trattato di diritto marittimo ent://SD_ILS/0/SD_ILS:604850 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Righetti, Giorgio.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Trattato di diritto marittimo ent://SD_ILS/0/SD_ILS:607625 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Righetti, Giorgio.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz hukuku : deniz hukukuna giri&#351; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608581 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Tekil, Fahiman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz hukuku : deniz hukukuna giri&#351; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608582 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Tekil, Fahiman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz hukuku : deniz hukukuna giri&#351; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608583 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Tekil, Fahiman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gemilerden s&#305;zan veya b&#305;rak&#305;lan hidrokarbonlar&#305;n yol a&ccedil;t&#305;&#287;&#305; zararlardan hukuki sorumluluk ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874841 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Uuml;nan, Samim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Droit maritime ent://SD_ILS/0/SD_ILS:655406 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Rodiere, Rene.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz hukuku : deniz hukukuna giri&#351;, uluslararas&#305; konvensiyonlar, gemi donatan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:623174 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Tekil, Fahiman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz hukuku : deniz hukukuna giri&#351; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:623197 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Tekil, Fahiman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk sivil havac&#305;l&#305;k mevzuat&#305; ve uluslararas&#305; uzay hukuku kurallar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:589181 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ouml;nen, Mesut.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz hukuku : deniz hukukuna giri&#351; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:607630 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Tekil, Fahiman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk sivil havac&#305;l&#305;k mevzuat&#305; ve uluslararas&#305; uzay hukuku kurallar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608475 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ouml;nen, Mesut.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> The Institute clauses handbook ent://SD_ILS/0/SD_ILS:618345 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Hudson, N. G..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk hukukunda gemi ipote&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874122 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Yaman, Latife.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/022478.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bar&#305;nma m&uuml;&#351;terek avaryas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873925 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;T&uuml;rksoy, M. Tu&#287;rul.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk hukuk sisteminde gemilerin ihtiyat&#305; haczinin s&#305;n&#305;rland&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874112 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Duyar, Nuray.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> R&ouml;morkaj s&ouml;zle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:668658 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;akal&#305;r, Yal&ccedil;&#305;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> R&ouml;morkaj s&ouml;zle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:677769 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;akal&#305;r, Yal&ccedil;&#305;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gemilerde yang&#305;n &ouml;nleme ve s&ouml;nd&uuml;rme teknolojisi = Fire on board ships prevention and extinction technology ent://SD_ILS/0/SD_ILS:660433 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Akdo&#287;an, Refik.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> L'avarie commune : etude de la loi sur la navigation maritime sous pavillon Suisse, a la lumiere des droits Fran&ccedil;ais et anglo-saxons ent://SD_ILS/0/SD_ILS:590721 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Bettex, Christian.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz hukuku terimleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608371 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Tekil, Fahiman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz hukuku terimleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608372 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Tekil, Fahiman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz hukuku terimleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608463 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Tekil, Fahiman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz hukuku terimleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:642944 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Tekil, Fahiman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Geminin ba&#351;lang&#305;&ccedil;taki elveri&#351;sizli&#287;i dolay&#305;s&#305; ile ta&#351;&#305;yan&#305;n sorumlulu&#287;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874240 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;T&uuml;t&uuml;nc&uuml;, Ay&#351;e Nur.<br/><a href="http://193.255.3.191/hukuktez/162071.pdf">Tam Metin ?šin T?klay?n?z</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticaret hukuku : temel bilgiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:664442 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kender, Rayegan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ro/Ro i&#351;letmecili&#287;i : kara ve deniz ta&#351;&#305;mac&#305;l&#305;&#287;&#305;m&#305;zda d&ouml;viz tasarrufuna y&ouml;nelik entegrasyon modeli ent://SD_ILS/0/SD_ILS:664552 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;G&uuml;nay, Muzaffer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Untersuchung der luft-und verkehrs-polizeilichen befugnisse des flughafenhalters am beispiel des interkontinentalen flughafens ent://SD_ILS/0/SD_ILS:598752 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Baltensperger, Peter.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Scrutton on charterparties and bills of lading ent://SD_ILS/0/SD_ILS:601302 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Scrutton, Thomas Edward.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yang&#305;n s&ouml;nd&uuml;rme m&uuml;&#351;terek avaryas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608362 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Barlas, Nami.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yang&#305;n s&ouml;nd&uuml;rme m&uuml;&#351;terek avaryas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:639854 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Barlas, Nami.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticaret hukukunda y&uuml;kleme ve bo&#351;altmada bekleme m&uuml;ddeti ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873978 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Karakad&#305;lar, Nejat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz hukukunda kurtarma -Yard&#305;m &uuml;creti ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873980 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;G&uuml;lekli, Zeren.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yabanc&#305; hava gemileri taraf&#305;ndan yery&uuml;z&uuml;nde &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; &#351;ah&#305;slara verilen zararlar hakk&#305;nda 7 Ekim 1952 tarihli Roma konvansiyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:669442 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ouml;nen, Mes'ut.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yabanc&#305; hava gemileri taraf&#305;ndan yery&uuml;z&uuml;nde &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; &#351;ah&#305;slara verilen zararlar hakk&#305;nda 7 Ekim 1952 tarihli Roma konvansiyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:678294 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ouml;nen, Mes'ut.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kuruy&uuml;k gemilerinde y&uuml;k i&#351;leri ve i&#351;lemleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:664584 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Aybay, G&uuml;nd&uuml;z.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Seehandelsrecht : viertes buch des handelsgesetzbuches : mit nebenvorschriften und internationalen &uuml;bereinkommen ent://SD_ILS/0/SD_ILS:655398 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Pr&uuml;ssmann, Heinz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sorumluluk ile sigorta hukuku ve uygulama a&ccedil;&#305;s&#305;ndan T&uuml;rkiye'de deniz kazalar&#305; sempozyumu : bildiriler -tart&#305;&#351;malar [T&uuml;rkiye'de deniz kazalar&#305; sempozyumu ( 1982 : &#304;stanbul)] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:604388 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;T&uuml;rk Hukuku, Sigorta.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Schiffsglaubigerrechte im Deutschen, Englischen und Kanadischen internationalen privatrecht ent://SD_ILS/0/SD_ILS:607650 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Regel, Michael.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yabanc&#305; hava gemileri taraf&#305;ndan yery&uuml;z&uuml;nde &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; &#351;ah&#305;slara verilen zararlar hakk&#305;nda 7 Ekim 1952 tarihli Roma konvansiyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608473 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ouml;nen, Mes'ut.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sorumluluk ile sigorta hukuku ve uygulama a&ccedil;&#305;s&#305;ndan T&uuml;rkiye'de deniz kazalar&#305; sempozyumu : bildiriler -tart&#305;&#351;malar [T&uuml;rkiye'de deniz kazalar&#305; sempozyumu ( 1982 : &#304;stanbul)] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:611854 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;T&uuml;rk Hukuku, Sigorta.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hava hukuku dersleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:635341 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ouml;nen, Mesut.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Manuale di diritto della navigazione ent://SD_ILS/0/SD_ILS:638921 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;D'ovidio, Antonio Lefebre.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yabanc&#305; hava gemileri taraf&#305;ndan yery&uuml;z&uuml;nde &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; &#351;ah&#305;slara verilen zararlar hakk&#305;nda 7 Ekim 1952 tarihli Roma konvansiyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:639849 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ouml;nen, Mes'ut.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Official records of the International conference on the limitation of liability for maritime claims, 1976 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:597019 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Maritime International, prepared.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yabanc&#305; hava gemileri taraf&#305;ndan yery&uuml;z&uuml;nde &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; &#351;ah&#305;slara verilen zararlar hakk&#305;nda 7 Ekim 1952 tarihli Roma konvansiyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1811724 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ouml;nen, Mesut.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticaret hukuku : navlun s&ouml;zle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:660912 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : giri&#351;, gemi, donatan ve kaptan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:658026 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : gemi ve y&uuml;k alacakl&#305;s&#305; haklar&#305; m&uuml;ruruzaman deniz hukukunda cebr&icirc; icra ent://SD_ILS/0/SD_ILS:658028 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Konteyner ta&#351;&#305;mac&#305;l&#305;&#287;&#305; ve hukuki sorunlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:597947 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Deniz, &#304;nci.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Third united nations conference on the law of the sea : document. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:602069 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Platzoder, Renate.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Diritto della navigazione ent://SD_ILS/0/SD_ILS:607629 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Grigoli, Michele.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticaret hukuku : navlun s&ouml;zle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608450 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Konteyner ta&#351;&#305;mac&#305;l&#305;&#287;&#305; ve hukuki sorunlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608461 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Deniz, &#304;nci.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : gemi ve y&uuml;k alacakl&#305;s&#305; haklar&#305; m&uuml;ruruzaman deniz hukukunda cebr&icirc; icra ent://SD_ILS/0/SD_ILS:634226 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticaret hukuku : navlun s&ouml;zle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:634230 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : giri&#351;, gemi, donatan ve kaptan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:634248 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : giri&#351;, gemi, donatan ve kaptan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:634250 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gemilerden alt&#305;n frank esas&#305; &uuml;zerinden al&#305;nan resimlere dair ent://SD_ILS/0/SD_ILS:638380 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Terzio&#287;lu, Naz&#305;m.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> La disciplina giuridica del traffico marittimo internazionale ent://SD_ILS/0/SD_ILS:591989 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Carbone, Sergio M..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku II : navlun s&ouml;zle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593005 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku dersleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:680432 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kender, Rayegan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beschrankte reederhaftung - ras anwendbare recht : Internationales Einheitsrecht, internationales Privatrecht und deutsche Gesetzgebung in einer internationalen Materie ent://SD_ILS/0/SD_ILS:589188 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Puttfarken, Hans-J&uuml;rgen.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Verfrachterkonnossement, reederkonnossement und identity-of-carrier-klausel : Studien zur Offenkundigkeit im Seefrachtrecht - mit rechtsvergleichenden Beitragen von Mohamed Idwan Ganie. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:590696 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Schmidt, Karsten.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Der Weltraumvertrag ent://SD_ILS/0/SD_ILS:590716 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Bueckling, Adrian.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku dersleri m&uuml;&#351;terek avarya - &ccedil;atma - kurtarma - yard&#305;m ent://SD_ILS/0/SD_ILS:656486 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kender, Rayegan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : navlun s&ouml;zle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:658030 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kommentar zum seehandelsschiffahrtsgesetz der Deutschen demokratischen republik-SHSG- von 5. Februar 1976 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:628396 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;leitung unter, autorenkollektiv.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Profilo del noleggio ent://SD_ILS/0/SD_ILS:603592 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Romanelli, Gustavo.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku dersleri m&uuml;&#351;terek avarya - &ccedil;atma - kurtarma - yard&#305;m ent://SD_ILS/0/SD_ILS:608460 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kender, Rayeg&acirc;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : navlun s&ouml;zle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:634232 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku dersleri m&uuml;&#351;terek avarya - &ccedil;atma - kurtarma - yard&#305;m ent://SD_ILS/0/SD_ILS:620266 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kender, Rayeg&acirc;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku dersleri m&uuml;&#351;terek avarya - &ccedil;atma - kurtarma - yard&#305;m ent://SD_ILS/0/SD_ILS:620267 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;Kender, Rayeg&acirc;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku II navlun s&ouml;zle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1811710 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukuku : giri&#351;, gemi, donatan ve kaptan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:658027 2020-01-19T17:47:23Z 2020-01-19T17:47:23Z by&#160;&Ccedil;a&#287;a, Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>