Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: Deniz Ticaret Hukuku - Hukuk Fak&uuml;ltesi - Sosyal Bilimler Enstit&uuml;s&uuml; SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dSUBJECT$002509Konu$002bBa$0025C5$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002509Deniz$002bTicaret$002bHukuku$002509Deniz$002bTicaret$002bHukuku$0026qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509Hukuk$002bFak$0025C3$0025BCltesi$002509Hukuk$002bFak$0025C3$0025BCltesi$0026qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509Sosyal$002bBilimler$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$002509Sosyal$002bBilimler$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$0026lm$003dIUHFK$0026ps$003d300?dt=list 2020-04-09T01:42:14Z Gemi sicili hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874042 2020-04-09T01:42:14Z 2020-04-09T01:42:14Z by&#160;&Ouml;zkan, &Ouml;mer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&uuml;rastarya s&uuml;resi ve &uuml;creti ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874853 2020-04-09T01:42:14Z 2020-04-09T01:42:14Z by&#160;&Uuml;lgener, Mehmet Fehmi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gemilerden s&#305;zan veya b&#305;rak&#305;lan hidrokarbonlar&#305;n yol a&ccedil;t&#305;&#287;&#305; zararlardan hukuki sorumluluk ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874841 2020-04-09T01:42:14Z 2020-04-09T01:42:14Z by&#160;&Uuml;nan, Samim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bar&#305;nma m&uuml;&#351;terek avaryas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873925 2020-04-09T01:42:14Z 2020-04-09T01:42:14Z by&#160;T&uuml;rksoy, M. Tu&#287;rul.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk hukuk sisteminde gemilerin ihtiyat&#305; haczinin s&#305;n&#305;rland&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874112 2020-04-09T01:42:14Z 2020-04-09T01:42:14Z by&#160;Duyar, Nuray.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticaret hukukunda y&uuml;kleme ve bo&#351;altmada bekleme m&uuml;ddeti ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873978 2020-04-09T01:42:14Z 2020-04-09T01:42:14Z by&#160;Karakad&#305;lar, Nejat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz hukukunda kurtarma -Yard&#305;m &uuml;creti ent://SD_ILS/0/SD_ILS:873980 2020-04-09T01:42:14Z 2020-04-09T01:42:14Z by&#160;G&uuml;lekli, Zeren.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Koni&#351;mentonun e&#351;yay&#305; temsil fonksiyonu (T&uuml;rk, Alman ve &#304;ngiliz hukuklar&#305;na g&ouml;re) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874000 2020-04-09T01:42:14Z 2020-04-09T01:42:14Z by&#160;&Ccedil;etingil, Ergon Atilla.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ta&#351;&#305;yan&#305;n navlun mukavelesinden ve koni&#351;mentodan do&#287;an mesuliyeti ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874056 2020-04-09T01:42:14Z 2020-04-09T01:42:14Z by&#160;Ak&#305;nc&#305;, Sami.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die Reform des deutschen Konnossementsrechts von 1939 das Recht des t&uuml;rkischen Konnossements ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874045 2020-04-09T01:42:14Z 2020-04-09T01:42:14Z by&#160;Bil&acirc;l, Bek&acirc;m. dn&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz nakliyat&#305;nda ademi mesuliyet kay&#305;tlar&#305; hususiyle bunlar&#305;n muteberiyeti meselesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874098 2020-04-09T01:42:14Z 2020-04-09T01:42:14Z by&#160;Okay, Sami.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ta&#351;&#305;yan&#305;n muhtemel mesuliyetsizli&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:874124 2020-04-09T01:42:14Z 2020-04-09T01:42:14Z by&#160;&Uuml;lgener, M. Fehmi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>