Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: Kanunlar -- T&uuml;rkiye - Hukuk Fak&uuml;ltesi K&uuml;t&uuml;phanesi Kitap B&ouml;l&uuml;m&uuml; SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dSUBJECT$002509Konu$002bBa$0025C5$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002509Kanunlar$002b--$002bT$0025C3$0025BCrkiye$002509Kanunlar$002b--$002bT$0025C3$0025BCrkiye$0026qf$003dLOCATION$002509Shelf$002bLocation$0025091$00253AIUHFKKITAP$002509Hukuk$002bFak$0025C3$0025BCltesi$002bK$0025C3$0025BCt$0025C3$0025BCphanesi$002bKitap$002bB$0025C3$0025B6l$0025C3$0025BCm$0025C3$0025BC$0026ic$003dtrue$0026lm$003dIUHFK$0026ps$003d300$0026isd$003dtrue?dt=list 2020-05-27T04:17:56Z T&uuml;rk marka hukuku ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1658195 2020-05-27T04:17:56Z 2020-05-27T04:17:56Z by&#160;&Ccedil;olak, U&#287;ur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:623851 2020-05-27T04:17:56Z 2020-05-27T04:17:56Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Kanun Tasar&#305;s&#305; : 115 ve 345 say&#305;l&#305; kanunlarla de&#287;i&#351;tirilen 4936 say&#305;l&#305; &uuml;niversiteler kanununun baz&#305; maddelerinin de&#287;i&#351;tirilmesine ve bir ge&ccedil;ici madde eklenmesine dair ent://SD_ILS/0/SD_ILS:671315 2020-05-27T04:17:56Z 2020-05-27T04:17:56Z Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;cra ve iflas kanunu (b&uuml;t&uuml;n ek ve de&#287;i&#351;iklikleriyle tam metni) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1381555 2020-05-27T04:17:56Z 2020-05-27T04:17:56Z Format:&#160;Kitaplar<br/>