Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: Medicine - 2011 SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dSUBJECT$002509Konu$002bBa$0025C5$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002509Medicine$002509Medicine$0026qf$003dPUBDATE$002509Yay$0025C4$0025B1m$002bY$0025C4$0025B1l$0025C4$0025B1$0025092011$0025092011$0026lm$003dIUELEKTRO$0026ps$003d300?dt=list 2020-06-05T12:58:17Z Diyet ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2353919 2020-06-05T12:58:17Z 2020-06-05T12:58:17Z by&#160;T&uuml;rk, Aycan<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=891620">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=891620</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> K&uuml;rtaj ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2353922 2020-06-05T12:58:17Z 2020-06-05T12:58:17Z by&#160;T&uuml;rk, Aycan<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=891533">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=891533</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ergenlerde sigara, alkol ve madde kullan&#305;m&#305;: haz&#305;rlay&#305;c&#305; ve koruyucu etkenler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2345040 2020-06-05T12:58:17Z 2020-06-05T12:58:17Z by&#160;Y&#305;ld&#305;z, E. Umut<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=571084">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=571084</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Zay&#305;flamak istiyorum: ya&#351;am ko&ccedil;unuzdan &quot;son diyet kitab&#305;n&#305;z&quot; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2346669 2020-06-05T12:58:17Z 2020-06-05T12:58:17Z by&#160;G&ouml;k, G&ouml;kmen<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=596250">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=596250</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Hastanelerde halkla ili&#351;kiler: ili&#351;kiler faaliyetlerinin bir yans&#305;mas&#305; olarak T&uuml;rkiye'de &ouml;zel hastane alg&#305;s&#305; &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2347041 2020-06-05T12:58:17Z 2020-06-05T12:58:17Z by&#160;I&#351;&#305;k, Metin<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=610345">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=610345</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye kapl&#305;calar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2344412 2020-06-05T12:58:17Z 2020-06-05T12:58:17Z by&#160;Ko&ccedil;, Fevziye<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=681584">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=681584</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Kalp hastal&#305;klar&#305; ve cerrahisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2360007 2020-06-05T12:58:17Z 2020-06-05T12:58:17Z by&#160;&Ccedil;olak, Hasan<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1683086">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1683086</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Telkin ve hipnozla &ouml;&#287;renme teknikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2353826 2020-06-05T12:58:17Z 2020-06-05T12:58:17Z by&#160;Mavi&#351;, Adil<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=891446">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=891446</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Ok&uuml;ler elektrofizyoloji ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2356045 2020-06-05T12:58:17Z 2020-06-05T12:58:17Z by&#160;G&uuml;nd&uuml;z, Mehmet Kemal<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=879753">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=879753</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/>