Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: Radyoloji - 1980 SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dSUBJECT$002509Konu$002bBa$0025C5$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002509Radyoloji$002509Radyoloji$0026qf$003dPUBDATE$002509Yay$0025C4$0025B1m$002bY$0025C4$0025B1l$0025C4$0025B1$0025091980$0025091980$0026ps$003d300?dt=list 2020-02-17T17:50:10Z Uterus kanseri tedavisinde teorik olarak m&uuml;kemmel pozisyonda yerle&#351;tirilen radyum kaynaklar&#305;n&#305;n (tandem ve ovoid) incebarsak, rektum, mesane noktalar&#305;na verdi&#287;i dozlara uterusun anatomik durumdaki de&#287;i&#351;ikliklerin etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:721278 2020-02-17T17:50:10Z 2020-02-17T17:50:10Z by&#160;Tamer, H. H&uuml;sn&uuml;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hipoproteinemiye neden olan karaci&#287;er sirozu ve nefrotik sendromlularda ince barsaklar&#305;n radyolojik g&ouml;r&uuml;n&uuml;m &ouml;zellikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:721326 2020-02-17T17:50:10Z 2020-02-17T17:50:10Z by&#160;G&uuml;zel&ouml;z, Adnan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ya&#351;l&#305; olgularda &ouml;zofagus ve farenks de&#287;i&#351;imlerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112779 2020-02-17T17:50:10Z 2020-02-17T17:50:10Z by&#160;Metin, Ahmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Lenfomal&#305; olgulara uygulanan lenfanjiografi inferior venakavografi ve &uuml;rografi bulgular&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108851 2020-02-17T17:50:10Z 2020-02-17T17:50:10Z by&#160;Sa&#287;, &Ouml;mer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Radyoterapinin ince ve kal&#305;n barsakta olu&#351;turdu&#287;u radyolojik de&#287;i&#351;iklikler ile antispazmodik ve antikolinerjiklere ek bas&#305;n&ccedil;l&#305; opak lavman&rsquo;&#305;n tan&#305;ya katk&#305;s&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109352 2020-02-17T17:50:10Z 2020-02-17T17:50:10Z by&#160;El&ccedil;i, Selda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&#305;sa dalga ak&#305;mlar&#305;n &#304;.V. &uuml;rografi &uuml;zerine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1110256 2020-02-17T17:50:10Z 2020-02-17T17:50:10Z by&#160;Efe, Yakup.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hipoproteinemiye neden olan karaci&#287;er sirozu ve nefrotik sendromlularda ince ba&#287;&#305;rsaklar&#305;n radyolojik g&ouml;r&uuml;n&uuml;m &ouml;zellikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1110810 2020-02-17T17:50:10Z 2020-02-17T17:50:10Z by&#160;G&uuml;zel&ouml;z, Adnan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;lerlemi&#351; lepra hastal&#305;&#287;&#305;nda g&ouml;r&uuml;len primer ve sekonder yumu&#351;ak doku ve kemik lezyonlar&#305;n&#305;n radiyolojik de&#287;eri ve tan&#305;ya katk&#305;s&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:897070 2020-02-17T17:50:10Z 2020-02-17T17:50:10Z by&#160;&Ccedil;elik, Erdo&#287;an.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>