Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: Y&uuml;ksek &Ouml;&#287;retim SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dSUBJECT$002509Konu$002bBa$0025C5$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002509Y$0025C3$0025BCksek$002b$0025C3$002596$0025C4$00259Fretim$002509Y$0025C3$0025BCksek$002b$0025C3$002596$0025C4$00259Fretim$0026lm$003dIUHFK$0026ps$003d300?dt=list 2020-01-22T21:55:44Z Vorlesungsverzeichnis : institutionen- und personalverzeichnis vorlesungsverzeichnis ent://SD_ILS/0/SD_ILS:640738 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Vorlesungsverzeichnis : institutionen- und personalverzeichnis vorlesungsverzeichnis ent://SD_ILS/0/SD_ILS:640741 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&uuml;ksek&ouml;&#287;retimde &uuml;st y&ouml;netim sorunlar&#305; ve &ccedil;&ouml;z&uuml;m y&ouml;ntemleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:679306 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Focus on Higher Education in Europe 2010 : The Impact of the Bologna Process ent://SD_ILS/0/SD_ILS:598762 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;European Commission.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&uuml;ksek&ouml;&#287;retim ceza ve disiplin soru&#351;turmas&#305; : y&ouml;netici - personel - &ouml;&#287;renci ent://SD_ILS/0/SD_ILS:604546 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Duman, Bahattin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&uuml;ksek&ouml;&#287;retim mevzuat&#305; (i&ccedil;tihatl&#305;) : son de&#287;i&#351;ikliklerle (5316 say&#305;l&#305; kanun i&#351;lenmi&#351; hali) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:611790 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Bozkurt Enver, haz..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Europe by degrees : EU cooperation in higher education ent://SD_ILS/0/SD_ILS:607300 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;European Commission.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vorlesungsverzeichnis ent://SD_ILS/0/SD_ILS:596694 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;niversitelerimizin sorunlar&#305; : A-kamp&uuml;s, B- arazi bina tahsisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:640735 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;niversitelerimizin sorunlar&#305; : A-ara&#351;t&#305;rma uygulama sorunlar, B- di&#287;er sorunlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:640737 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> 21. Y&uuml;zy&#305;lda T&uuml;rk &uuml;niversiteleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:640742 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> G&uuml;ndem : &uuml;niversite &ouml;&#287;rencilerinin sorunlar&#305;, yurt ve burs meselesi, &Uuml;niversite sanayi ... ent://SD_ILS/0/SD_ILS:596700 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Avrupa Birli&#287;i'ne entegresyonda T&uuml;rk &uuml;niversitelerinin rol&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:596702 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;niversitelerin fak&uuml;lte, y&uuml;ksekokul ve enstit&uuml;leri, akademik - idari kadrolar&#305; bilim &ccedil;al&#305;&#351;malar&#305; yay&#305;n say&#305;s&#305; - ara&#351;t&#305;rma projesi say&#305;s&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:588657 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;niversitelerimizin sorunlar&#305; : A-akademik idari personel ihtiyac&#305;, B- &ouml;denek durumu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:636978 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Vorlesungsverzeichnis ent://SD_ILS/0/SD_ILS:636982 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Vorlesungsverzeichnis : institutionen- und personalverzeichnis vorlesungsverzeichnis ent://SD_ILS/0/SD_ILS:640736 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Vorlesungsverzeichnis ent://SD_ILS/0/SD_ILS:596693 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;niversite reformu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:596696 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;niversitelerimizin sorunlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:596697 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;niversitelerimiz : 1998-1999 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:596698 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Cumhuriyet ve &uuml;niversitelerimiz ent://SD_ILS/0/SD_ILS:596699 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;niversitelerimizin sorunlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:636981 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Cumhuriyetin 75. y&#305;l&#305;nda y&uuml;ksek&ouml;&#287;retim ent://SD_ILS/0/SD_ILS:588659 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'de y&uuml;ksek&ouml;&#287;retim : 1923-1998 : Yasal d&uuml;zenlemeler ve de&#287;erlendirmeler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:591619 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Ata&uuml;nal, Aydo&#287;an.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cumhuriyetin 75. y&#305;l&#305;nda y&uuml;ksek&ouml;&#287;retim ent://SD_ILS/0/SD_ILS:636976 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Bilim teknoloji ve &uuml;niversiteler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:596695 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;niversitelerin temel sorunlar&#305; : &ccedil;a&#287;da&#351; e&#287;itim - &ccedil;a&#287;da&#351; &uuml;niversite : &uuml;niversitelerimizin geli&#351;mi&#351;lik durumu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:588656 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;niversitenin bug&uuml;n&uuml; ve yar&#305;n&#305; : sorunlar, sorumlular, &ccedil;&ouml;z&uuml;m &ouml;nerileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593846 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Demir, Ramazan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dar&uuml;lf&uuml;nun'dan &Uuml;niversite'ye ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593845 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Arslan, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vorlesungsverzeichnis : institutionen- und personalverzeichnis vorlesungsverzeichnis ent://SD_ILS/0/SD_ILS:640740 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Hukuk &ouml;&#287;retimi sempozyumu 13-14 May&#305;s 1993 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:677621 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;G&uuml;riz Adnan, ed..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hukuk &Ouml;&#287;retimi Sempozyumu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:606047 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Hukuk &Ouml;&#287;retimi Sempozyumu (1. : 1993 : Ankara).<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hukuk &ouml;&#287;retimi sempozyumu 13-14 May&#305;s 1993 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:610181 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;G&uuml;riz Adnan, ed..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;a&#287;da&#351; e&#287;itim &ccedil;a&#287;da&#351; &uuml;niversite ent://SD_ILS/0/SD_ILS:645113 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Eyl&uuml;l &uuml;niversitesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:591616 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Tatibo&#287;lu, M. Tahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;niversitelerimiz nereden nereye getirildi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593847 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Kafal&#305;, Kemal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fristvertr&auml;ge an hochschulen und forschungseinrichtungen ent://SD_ILS/0/SD_ILS:660505 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Nagel, Bernhard.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'de Y&uuml;ksek&ouml;&#287;retim kurumlar&#305;na &ouml;&#287;renci se&ccedil;me ve yerle&#351;tirme sistemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:653203 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Payasl&#305;o&#287;lu Arif, haz..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'de Y&uuml;ksek&ouml;&#287;retim kurumlar&#305;na &ouml;&#287;renci se&ccedil;me ve yerle&#351;tirme sistemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:653204 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Payasl&#305;o&#287;lu Arif, haz..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'de Y&uuml;ksek&ouml;&#287;retim kurumlar&#305;na &ouml;&#287;renci se&ccedil;me ve yerle&#351;tirme sistemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:623028 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Payasl&#305;o&#287;lu Arif, haz..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Amerika'da y&uuml;ksek &ouml;&#287;renim i&ccedil;in el kitab&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:623030 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Ersoy, S&uuml;reyya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Rechtsaufsicht, fachaufsicht, zusammenwirken staat-hochschule : ... ent://SD_ILS/0/SD_ILS:591618 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Z&ouml;ller, Oswald.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;niversite &uuml;zerine ent://SD_ILS/0/SD_ILS:591617 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Kongar, Emre.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hochschulrahmengesetz ent://SD_ILS/0/SD_ILS:615606 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Denninger Erhard, hrsg..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Atat&uuml;rk &uuml;niversite reformu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:657693 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Widmann, Horst.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Juristenausbildung in Deutschland ent://SD_ILS/0/SD_ILS:628768 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Braun, Manfred.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Enseignement superieur et recherche : guide de l'etudiant ent://SD_ILS/0/SD_ILS:592437 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;chef en, redacteur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Probleme der juristenausbildung ent://SD_ILS/0/SD_ILS:592438 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Merten Detlef, hrsg..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&uuml;ksek &ouml;&#287;retim karma mal&#305;na maliyet-fayda analizinin uygulanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:602789 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Akal&#305;n, G&uuml;neri.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&uuml;ksek &ouml;&#287;retim karma mal&#305;na maliyet-fayda analizinin uygulanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1217205 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Akal&#305;n, G&uuml;neri.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die Hochschulgesetze der Welt ent://SD_ILS/0/SD_ILS:640739 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Wengler, Wilhelm.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die Hochschulgesetze der Welt ent://SD_ILS/0/SD_ILS:591620 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Wengler, Wilhelm.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die hochschulgesetze der welt : L-R ent://SD_ILS/0/SD_ILS:591621 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Wengler, Wilhelm.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die hochschulgesetze der welt : S-Z ent://SD_ILS/0/SD_ILS:636963 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Wengler, Wilhelm.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk devrimi ve y&uuml;ksek &ouml;&#287;retim gen&ccedil;li&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:591614 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Ozankaya, &Ouml;zer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;niversite e&#287;itim ve y&ouml;netim sorunlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593836 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Demiro&#287;lu, Cem'i.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;niversiteler y&#305;ll&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:614418 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Atl&#305;man Ayha, d&uuml;zenleyen.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gestion d'un systeme scolaire : perspectives globales ent://SD_ILS/0/SD_ILS:590638 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Haag, Daniel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gestion d'un systeme scolaire : structures et modes de fonctionnement ent://SD_ILS/0/SD_ILS:591612 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Munari, Silvio.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> St&ouml;rung, streik und aussperrung an der hochschule ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593842 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Pieroth, Bodo.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Schul- und pr&uuml;fungsrecht ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593843 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Niehues, Norbert.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hierarchie der ausbildungsstatten, rechtsstudium und recht in den vereinigten staaten ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593844 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Weyrauch, Walter O..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Probleme des schulrechts : pr&uuml;fungen und promotionen ent://SD_ILS/0/SD_ILS:590636 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Plotke, Herbert.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fernunterricht : eine untersuchung &uuml;ber den stand in der Schweiz ent://SD_ILS/0/SD_ILS:590637 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Hauff, Kurt Eberhard.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Zur problematik der planung im hochschulbereich : methodische und organisatorische aspekte der hochschulplanung in der bundesrepublik Deutschland ent://SD_ILS/0/SD_ILS:591613 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Hoffer, Jens.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Juristen ausbildungsrecht nordrhein westfalen ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593840 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;M&uuml;ller, Klaus.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> L'educazione del giurista e la riforma dell'Universita : (studi, polemiche, raffronti) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593841 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Cappelletti, Mauro.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> La mayor parte de los accidentes ocurren en el hogar y son evitables ent://SD_ILS/0/SD_ILS:596690 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Cumhuriyetin 50. y&#305;l&#305;nda &#304;stanbul &Uuml;niversitesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:588655 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Demokratie in der schule ent://SD_ILS/0/SD_ILS:589454 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Meyer, Friedrich.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> L'ecole de pharmacie de l'Universite de Lausanne ent://SD_ILS/0/SD_ILS:590634 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Hugli, Jean.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die studentenschaft als rechtsproblem ent://SD_ILS/0/SD_ILS:590635 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Killias, Martin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Le soulevement mondial de la jeunesse, 1955-1970 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:657692 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Paloczi-Horvath, Gy&ouml;rgy.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> La face cachee de l'universite ent://SD_ILS/0/SD_ILS:596680 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Kourganoff, Vladimir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Universite et societe aux etats ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593838 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Touraine, Alain.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Das hochschulrahmengesetz kernstuck einer bildungsreform? ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593839 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Denninger, Erhard.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Faillite de l'universite? ent://SD_ILS/0/SD_ILS:634701 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Fourastier, Jean.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dynamique institutionnelle de l'enseignement : d'ou vient et ou va l'enseignement Fran&ccedil;ais d'aujourd'hui ? ent://SD_ILS/0/SD_ILS:660504 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Fourrier, Charles.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> De l&rsquo;Universite aux universites : octobre 1968-janvier 1971 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:600266 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> L'universite desorientee; autopsie d'une mutation ent://SD_ILS/0/SD_ILS:589449 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Debbasch, Charles.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Universites a la derive ent://SD_ILS/0/SD_ILS:589451 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Bourricaud, Fran&ccedil;ois.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Les institutions universitaires ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593833 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Fourrier, Charles.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Zur politischen kritik an marxismus und neomarxismus als ideologischen grundlagen der studentenunruhen 1965 bis 69 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593834 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Fikentscher, Wolfgang.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;zel y&uuml;ksek okullar meselesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593848 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Dikmen, Orhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Les professeurs pour quoi faire? ent://SD_ILS/0/SD_ILS:663905 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Chapsal, Madeleine.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beitrage zum Hochschulrecht : festgabe fur hans gerber zum 80. geburtstag am 29. September 1969 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:663906 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Bullinger, Martin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hochschulverwaltung in Nordrhein-westfalen : rechtsvorschriften und erlasse; textausg ent://SD_ILS/0/SD_ILS:657947 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Becker-Marx, Kurt.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Das hamburger universitatsgesetz : seminarreferate u. dDiskussionen, gesetzestext ent://SD_ILS/0/SD_ILS:632136 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Ipsen, Hans Peter.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A&Uuml; Hukuk Fak&uuml;ltesi &ouml;&#287;rencilerinin e&#287;itim durumlar&#305;na ili&#351;kin anket ent://SD_ILS/0/SD_ILS:596679 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Demarxiser l'universite ent://SD_ILS/0/SD_ILS:589448 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Monnerot, Jules.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Aspekte der hochschulreform ent://SD_ILS/0/SD_ILS:589450 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Otruba, Ludwig.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bedingungen und methoden des rechtsunterrichts in den vereinigten staaten von Amerika : vortrag gehalten vor der juristischen studiengesellschaft in karlsruhe am 12.3.1970 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593832 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Jescheck, Hans-Heinrich.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die nichtordinarien : untersuchung &uuml;ber arbeitsbedingungen und rechtsstellungen der habilitierten hochschullehrer ohne Lehrstuhl ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593835 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Bauermeister, Wolf.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Almanya'da hukuk&ccedil;ular&#305;n yeti&#351;tirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:678201 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Yazman &#304;rfan, &ccedil;ev..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Almanya'da hukuk&ccedil;ular&#305;n yeti&#351;tirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:652141 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Yazman &#304;rfan, &ccedil;ev..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mexico, le pain et les jeux ent://SD_ILS/0/SD_ILS:660503 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Kiejman, Claude.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Pour rebatir l'universite : etude realisee par un groupe de syndicalistes etudiants ent://SD_ILS/0/SD_ILS:645112 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;niversite olaylar&#305; : &#304;stanbul &Uuml;niversitesi'nin belgelere dayanan a&ccedil;&#305;klamas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:596677 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;niversiteye giri&#351; ve liselerimiz ent://SD_ILS/0/SD_ILS:588415 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;M&#305;h&ccedil;&#305;o&#287;lu, Cemal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> La Pentecote sans esprit saint : universite 1968 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:589443 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Gusdorf, Georges.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Petra elschenbroich ent://SD_ILS/0/SD_ILS:589447 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Elschenbroich, Petra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Huit siecles de violence au quartier latin ent://SD_ILS/0/SD_ILS:589453 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Coutin, Andre.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Zum demonstrationsrecht ent://SD_ILS/0/SD_ILS:591611 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Neuberger, Josef.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 1968 Frans&#305;z &Uuml;niversite reformu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593817 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;&Ouml;zy&ouml;r&uuml;k, Mukbil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Staat und universitat mit besonderer ber&uuml;cksichtigung der verhaltnisse im bundesstaat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593828 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Deppeler, Rolf.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die Deutschen studentenschaften : ... ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593830 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Bartsch, Hellmuth.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Les etudes de droit en suisse : das rechtswissenschaftliche studium in der schweiz ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593831 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Fl&uuml;ck, Christian.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;niversite olaylar&#305; : &#304;stanbul &Uuml;niversitesi'nin belgelere dayanan a&ccedil;&#305;klamas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:602726 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;niversite olaylar&#305; : &#304;stanbul &Uuml;niversitesi'nin belgelere dayanan a&ccedil;&#305;klamas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:636977 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Almanya'da hukuk&ccedil;ular&#305;n yeti&#351;tirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1811699 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Yazman &#304;rfan, &ccedil;ev..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> La revolte des etudiants allemands ent://SD_ILS/0/SD_ILS:662232 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Bergmann, Uwe.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Conceptions de l'universite ent://SD_ILS/0/SD_ILS:662233 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Dreze, Jacques.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> La Sorbonne par elle-meme : Mai-Juin 1968 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:632134 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Perrot, Jean Claude.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die Stellung der Studenten in der Universitat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:632135 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Rupp, Hans Heinrich.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Combats etudiantes dans le monde : Berkerley - Berlin - Rome - Madrid - Tokyo - Ankara - Belgrad - Prague - Rio - Varsovie - Mexico ent://SD_ILS/0/SD_ILS:596676 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul &uuml;niversitesi genel reform tasar&#305;s&#305; ve fak&uuml;ltelere &ouml;zg&uuml; istekler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:600267 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> La fin de l'utopie ent://SD_ILS/0/SD_ILS:588416 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Marcuse, Herbert.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Reform des studentischen disziplinarrechts ent://SD_ILS/0/SD_ILS:588417 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Baumann, J&uuml;rgen.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> L'universite en Question ent://SD_ILS/0/SD_ILS:588418 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Chardonnet, Jean.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;niversite sorunlar&#305;n&#305; inceleme komisyonu raporlar&#305; ile Ankara &Uuml;niversitesi Senatosu kararlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:588654 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Studies in the history of educational opinion from the renaissance ent://SD_ILS/0/SD_ILS:589444 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Laurie, Simon Somerville.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die rechtsstellung der studentenschaft : zu den rechtlichen beziehungen zwischen studenten und wissenschaftlicher hochschule ent://SD_ILS/0/SD_ILS:589446 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Glaeser, Walter Schmitt.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Amerikan hukuk &ouml;&#287;retiminde &ldquo;Case Method&rdquo; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593818 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Arat, Tu&#287;rul.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die studentische Selbstverwaltung als Institut des geltenden Hochschulrechts und als Gegenstand von Reformbestrebungen ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593819 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Neuner, Helmut.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Formierte Universitat : Eine Analyse zur westdeutschen Hochschulpolitik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593820 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Elm, Ludwig.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Printemps de revolte a Strasbourg : les evenements de mai-juin 1968 a l'Universite de Strasbourg ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593821 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Feuerstein, Pierre.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> L'enseignement en Grande-Bretagne ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593822 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Dulck, Jean.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> L' education nationale et la participation ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593823 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Faure, Edgar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Lo statuto giuridico dello studente all'universita ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593824 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Riva, Pierfranco.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Rebatir l'universite ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593825 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Vuillemin, Jules.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> L'hypothese revolutionnaire : documents sur les luttes etudiantes a trente, turin, naples, pise, Milan et Rome ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593826 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Thurlotte, Michel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die rechtsstellung der studentenschaft : ... ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593827 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Glaeser, Walter Schmitt.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Reform des studentischen disziplinarrechts ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593829 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Baumann, J&uuml;rgen.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> La revolte etudiante : les animateurs parlent ent://SD_ILS/0/SD_ILS:607109 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Sauvageot, j..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;niversite sorunlar&#305;n&#305; inceleme komisyonu raporlar&#305; ile Ankara &Uuml;niversitesi Senatosu kararlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:636969 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Amerikan hukuk &ouml;&#287;retiminde &ldquo;Case Method&rdquo; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1811340 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Arat, Tu&#287;rul.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Metamorphose de l'universite ent://SD_ILS/0/SD_ILS:662231 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Kerr, Clark.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Les universites dans le monde arabe actuel : documentation et essai d'interpretation ent://SD_ILS/0/SD_ILS:589445 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Waardenburg, Jean Jacques.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Les universites dans le monde arabe actuel : documentation et essai d'interpretation ent://SD_ILS/0/SD_ILS:636968 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Waardenburg, Jean Jacques.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Das Studium an den Universitaten, Hoch-und Fachschulen der Deutschen Demokratischen Republik : verzeichnis der fachrichtungen : studienf&uuml;hrer ent://SD_ILS/0/SD_ILS:596678 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Das Studium an den Universitaten, Hoch-und Fachschulen der Deutschen Demokratischen Republik : verzeichnis der fachrichtungen : studienf&uuml;hrer ent://SD_ILS/0/SD_ILS:636979 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Das Studium an den Universitaten, Hoch-und Fachschulen der Deutschen Demokratischen Republik : verzeichnis der fachrichtungen : studienf&uuml;hrer ent://SD_ILS/0/SD_ILS:636980 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> The uses of the university ent://SD_ILS/0/SD_ILS:631036 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Kerr, Clark.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Formen der schulverwaltung in der Schweiz ent://SD_ILS/0/SD_ILS:588414 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Kloss, Heinz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;niversite ve ihtisas k&uuml;t&uuml;phaneleri ile &uuml;niversite k&uuml;t&uuml;phanecili&#287;i hakk&#305;nda kanun projesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:609371 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Karayal&ccedil;&#305;n, Ya&#351;ar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Die erwachsenenbildung in der sowjetunion ent://SD_ILS/0/SD_ILS:593837 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Vogt, Hartmut.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> The world of learning 1958-59 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:625195 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Teacher in America ent://SD_ILS/0/SD_ILS:625212 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Barzun, Jacques.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deutsches privatschulrecht ent://SD_ILS/0/SD_ILS:589452 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Berlin, Heymann.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> The world of learning 1954 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:625194 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul &uuml;niversitesi'nin ba&#351;lang&#305;c&#305; = Les debuts de L'universite d'Istanbul ent://SD_ILS/0/SD_ILS:645941 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;G&uuml;rkan, Kaz&#305;m &#304;smail.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> The uneducated ent://SD_ILS/0/SD_ILS:614417 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Ginzberg, Eli.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Financing higher education in the United States ent://SD_ILS/0/SD_ILS:620965 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Millett, John David.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> State public finance and state institutions of higher education in the United States ent://SD_ILS/0/SD_ILS:625202 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Allen, H. K..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> The development and scope of higher education in the United States ent://SD_ILS/0/SD_ILS:627238 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Hofstadter, Richard.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> The Federal Government and financing higher education ent://SD_ILS/0/SD_ILS:636130 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Axt, Richard G..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> The university of minnesota : 1851-1951 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:591615 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Gray, James.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> D&uuml;nya &uuml;niversiteleri ve T&uuml;rkiye'de &uuml;niversitelerin geli&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:618485 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;E. haz., yay..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> D&uuml;nya &uuml;niversiteleri ve T&uuml;rkiye'de &uuml;niversitelerin geli&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:636974 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;E. haz., yay..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> The University of Istanbul : catalogue 1948-1949 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:587061 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> La recherche de la verite et la formation de l'homme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:596692 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Educational law simplified : explains and illustrates the education law in all the States of the Union as it affects teachers, pupils, parents and other educational employees ent://SD_ILS/0/SD_ILS:614415 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Marke, David Taylor.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Report on higher education in the State of New York : for the school year ending June 30, 1934 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:627225 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Report on higher education in the State of New York : for the school year ending June 30, 1934 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:627236 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> L' enseignement du droit et des sciences politiques dans les universites d'Italie ent://SD_ILS/0/SD_ILS:628770 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Duthoit, Eugene.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> L' enseignement du droit et des sciences politiques dans les universites d'Allemagne ent://SD_ILS/0/SD_ILS:628769 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z by&#160;Duthoit, Eugene.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kas&#305;m 1981-Kas&#305;m 1988 d&ouml;neminde y&uuml;ksek&ouml;&#287;retimdeki geli&#351;meler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:680694 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Deutscher hochschulf&uuml;hrer ent://SD_ILS/0/SD_ILS:648545 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Talebe rehberi 1926-1927 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:661148 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;niversitelerde akademik y&uuml;kseltilmeler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:601819 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/> Calendar 2582-2583 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:592439 2020-01-22T21:55:44Z 2020-01-22T21:55:44Z Format:&#160;Kitaplar<br/>