Arama Sonu&ccedil;lar&#305; &Ouml;zg&uuml;r, N. Yakut SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qu$003d$0025C3$002596zg$0025C3$0025BCr$00252C$002bN.$002bYakut$0026ps$003d300?dt=list 2020-05-26T01:04:11Z Tavuklarda rastlanan kanatl&#305; t&uuml;berk&uuml;lozu &uuml;zerinde bakteriyolojik, allerjik, serolojik ve experimental &ccedil;al&#305;&#351;malar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:867633 2020-05-26T01:04:11Z 2020-05-26T01:04:11Z by&#160;&Ouml;zg&uuml;r, N. Yakut Tekeli.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul y&ouml;resinde sa&#287;l&#305;kl&#305; ve klinik belirti g&ouml;steren k&ouml;peklerde helicobacter pylori varl&#305;&#287;&#305;n&#305;n k&uuml;lt&uuml;r, polimerase chain reaction (PCR) ve restriction fragment length polymorphism (RFLP) ile saptanmas&#305; = Detection of helicobacter pylori in healthy dogs and dogs with the clinical semptoms by culture, polimerase chain reaction (PCR) and restriction fragment length polymorphism (RFLP) in Istanbul province ent://SD_ILS/0/SD_ILS:837461 2020-05-26T01:04:11Z 2020-05-26T01:04:11Z by&#160;Sa&#287;nak, Nafiye Sonay.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/173222">https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/173222</a> Tam metin aš?k eri?im <a href="https://actavet.org/en/detection-of-helicobacter-pylori-in-healthy-dogs-and-dogs-with-the-clinical-semptoms-by-culture-polimerase-chain-reaction-pcr-and-restriction-fragment-length-polymorphisim-rflp-in-istanbul-province-16257">https://actavet.org/en/detection-of-helicobacter-pylori-in-healthy-dogs-and-dogs-with-the-clinical-semptoms-by-culture-polimerase-chain-reaction-pcr-and-restriction-fragment-length-polymorphisim-rflp-in-istanbul-province-16257</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Domuzlarda mycoplasma hyopneumoniae infeksiyonunun (domuzlar&#305;n enzootik pn&ouml;monisi) bakteriyolojik ve serolojik olarak ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; = Bacteriological and serological investigation of mycoplasma hyopneumonia infection (Swine enzootic pneumoniae = SEP) in pigs ent://SD_ILS/0/SD_ILS:836670 2020-05-26T01:04:11Z 2020-05-26T01:04:11Z by&#160;&Ccedil;ayukli, Sedat.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/173206">https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/173206</a> Tam metin aš?k eri?im <a href="https://actavet.org/en/bacteriological-and-serological-investigation-of-mycoplasma-hyopneumonia-infection-swine-enzootic-pneumoniae-sep-in-pigs-16273">https://actavet.org/en/bacteriological-and-serological-investigation-of-mycoplasma-hyopneumonia-infection-swine-enzootic-pneumoniae-sep-in-pigs-16273</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mycological examination of microsporum canis infection in suspected dermatophytosis of owned and ownerless cats and its asymtomatic carriage ent://SD_ILS/0/SD_ILS:834498 2020-05-26T01:04:11Z 2020-05-26T01:04:11Z by&#160;Alpun, Gamze.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Trakya y&ouml;resindeki s&#305;&#287;&#305;rlarda Leptospira interrogans antikorlar&#305;n&#305;n ELISA ve mikroskobik aglunitasyon testi (MAT) ile belirlenmesi ve kesime g&ouml;nderilen s&#305;&#287;&#305;rlarda leptospirozis &uuml;zerine bakteriyolojik &ccedil;al&#305;&#351;malar = Detection of Leptospira interrogans antibodies by ELISA and microscopic agglutination test (MAT) in cattle in Trakya district, and bacteriological studies on leptospirosis in slaughtered cattle ent://SD_ILS/0/SD_ILS:828058 2020-05-26T01:04:11Z 2020-05-26T01:04:11Z by&#160;&#304;kiz, Serkan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/173414">https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/173414</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Detection of Mycoplasma hyopneumoniae in pigs in Turkey = T&uuml;rkiye'de domuzlarda Mycoplasma hyopneumoniae'nin varl&#305;&#287;&#305;n&#305;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:834491 2020-05-26T01:04:11Z 2020-05-26T01:04:11Z by&#160;Ba&#287;c&#305;gil, Arzu Funda.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://dergipark.gov.tr/download/article-file/132387">http://dergipark.gov.tr/download/article-file/132387</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul ilindeki safkan yar&#305;&#351; atlar&#305;n&#305;n trakeal y&#305;kama s&#305;v&#305;lar&#305;nda inflamatuvar solunum yolu hastal&#305;&#287;&#305;n&#305;n etiyolojisinde rol oynayan mycoplasma t&uuml;rlerinin varl&#305;&#287;&#305;n&#305;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1418973 2020-05-26T01:04:11Z 2020-05-26T01:04:11Z by&#160;Mete, Alper.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A&#351;&#305;l&#305; k&ouml;peklerin idrarlar&#305;nda leptospira varl&#305;&#287;&#305;n&#305;n PCR tekni&#287;i ile ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1419028 2020-05-26T01:04:11Z 2020-05-26T01:04:11Z by&#160;Akg&uuml;l, &Ouml;zg&uuml;r.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Veteriner hekimlik mikrobiyolojisi : hayvan hastal&#305;&#287;&#305; etkeni olan bakteriler ve mantarlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:224988 2020-05-26T01:04:11Z 2020-05-26T01:04:11Z by&#160;Songer, J. Glenn<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Domuzlarda MYcoplasma Hyopneumoniae infeksiyonunun (domuzlar&#305;n enzootik pn&ouml;monisi) bakteriyolojik ve serolojik olarak ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736440 2020-05-26T01:04:11Z 2020-05-26T01:04:11Z by&#160;&Ccedil;ayukli, Sedat.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42471.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42471.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kanatl&#305;larda &#305;nfectious laryngotracheitis (ILT) hastal&#305;&#287;&#305; etkeninin pcr ve elisa ile saptanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:867407 2020-05-26T01:04:11Z 2020-05-26T01:04:11Z by&#160;&Ouml;zdemir, Demir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul y&ouml;resinde sa&#287;l&#305;kl&#305; ve klinik belirti g&ouml;steren k&ouml;peklerde helicobacter pylori varl&#305;&#287;&#305;n&#305;n k&uuml;lt&uuml;r, polimerase chain reaction (pcr) ve restriction fragment length polymorphism (rflp) ile saptanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:867408 2020-05-26T01:04:11Z 2020-05-26T01:04:11Z by&#160;Sa&#287;nak, Nafiye Sonay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Domuzlarda mycoplasma hyopneumoniae infeksiyonun (domuzlar&#305;n enzootik pn&ouml;monisi) bakteriyolojik ve serolojik olarak ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:867744 2020-05-26T01:04:11Z 2020-05-26T01:04:11Z by&#160;&Ccedil;ayukli, Sedat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kanatl&#305;larda infectious laryngotracheitis (ILT) hastal&#305;&#287;&#305; etkeninin PCR ve ELISA ile saptanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:709759 2020-05-26T01:04:11Z 2020-05-26T01:04:11Z by&#160;&Ouml;zdemir, Demir.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42751.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42751.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul y&ouml;resinde sa&#287;l&#305;kl&#305; ve klinik belirti g&ouml;steren k&ouml;peklerde helicobacter pylori varl&#305;&#287;&#305;n&#305;n k&uuml;lt&uuml;r, polimerase chain reaction (PCR) ve restriction fragment length polymorphism (RFLP) ile saptanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710215 2020-05-26T01:04:11Z 2020-05-26T01:04:11Z by&#160;Sa&#287;nak, Nafiye Sonay.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42776.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42776.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dermatofitoz &#351;&uuml;pheli sahipli ve sahipsiz kedilerde Microsporum canis infeksiyonunun ve klinik olarak sa&#287;l&#305;kl&#305; g&ouml;r&uuml;nen kedilerde asemptomatik ta&#351;&#305;y&#305;c&#305;l&#305;k durumunun mikolojik olarak ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736588 2020-05-26T01:04:11Z 2020-05-26T01:04:11Z by&#160;Alpun, Gamze.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42606.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42606.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dermatofitoz &#351;&uuml;pheli sahipli ve sahipsiz kedilerde microsporum canis infeksiyonunun ve klinik olarak sa&#287;l&#305;kl&#305; g&ouml;r&uuml;nen kedilerde asemptomatik ta&#351;&#305;y&#305;c&#305;l&#305;k durumunun mikolojik olarak ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:867739 2020-05-26T01:04:11Z 2020-05-26T01:04:11Z by&#160;Alpun, Gamze.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kanatl&#305;lardan izole edilen salmonella su&#351;lar&#305;n&#305;n florokinolon grubu antibiyotiklere duyarl&#305;l&#305;klar&#305;n&#305;n ve minimum inhibit&ouml;r konsantrasyon (mik) de&#287;erlerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; &uuml;zerine &ccedil;al&#305;&#351;malar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:867463 2020-05-26T01:04:11Z 2020-05-26T01:04:11Z by&#160;K&ouml;se, &Ouml;&#287;&uuml;t.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Trakya y&ouml;resindeki s&#305;&#287;&#305;rlarda leptospira interrogans antikorlar&#305;n&#305;n elisa ve mikroskobik aglutinasyon testi (mat) ile belirlenmesi ve kesime g&ouml;nderilen s&#305;&#287;&#305;rlarda leptospirozis &uuml;zerine bakteriyolojik &ccedil;al&#305;&#351;malar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:867526 2020-05-26T01:04:11Z 2020-05-26T01:04:11Z by&#160;&#304;kiz, Serkan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>