Arama Sonu&ccedil;lar&#305; &#350;anl&#305;, &Ccedil;etin. SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qu$003d$0025C5$00259Eanl$0025C4$0025B1$00252C$002b$0025C3$002587etin.$0026lm$003dIUSBEK$0026ps$003d300?dt=list 2020-04-04T05:04:09Z Deniz ticaret i&#351;letmecili&#287;inde maliyetler gemi kiralama ve sefer tahminleri : shipping costs, chartering, voyage estimation ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903803 2020-04-04T05:04:09Z 2020-04-04T05:04:09Z by&#160;Bakkal, Kemal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;la&ccedil; sanayinde fiyatland&#305;rma sistemleri ve &#351;irket i&ccedil;i birim maliyetlendirme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906630 2020-04-04T05:04:09Z 2020-04-04T05:04:09Z by&#160;Medeni, S.Semih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ticari bankalarda &#351;ube y&ouml;neticilerinin performanslar&#305;n&#305;n &ouml;l&ccedil;&uuml;lmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:902244 2020-04-04T05:04:09Z 2020-04-04T05:04:09Z by&#160;K&#305;rl&#305;o&#287;lu, Hilmi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bilgisayarl&#305; muhasebe sistemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:907555 2020-04-04T05:04:09Z 2020-04-04T05:04:09Z by&#160;Bak&#305;tkal, Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yeniden de&#287;erleme ve T&uuml;rkiye'deki uygulama ent://SD_ILS/0/SD_ILS:904302 2020-04-04T05:04:09Z 2020-04-04T05:04:09Z by&#160;Kutlu, G&uuml;rsel T..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Transfer fiyat sistemi ve transfer fiyatlar&#305;n&#305;n do&#287;rusal programlama metodu kullan&#305;larak belirlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:902195 2020-04-04T05:04:09Z 2020-04-04T05:04:09Z by&#160;Pazar&ccedil;eviren, Selim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Standart maliyetler ve d&uuml;zcam sanayiinde bir vak'a &ccedil;al&#305;&#351;mas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903704 2020-04-04T05:04:09Z 2020-04-04T05:04:09Z by&#160;Kavuk&ccedil;u, Rauf.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sanayi yat&#305;r&#305;m projelerinin incelenmesinde yat&#305;r&#305;m maliyetinin tesbiti ve getiri &ouml;l&ccedil;&uuml;lmesine y&ouml;nelik maliyet gelir projeksiyonlar&#305; ile proforma mali tablolar&#305;n olu&#351;turulmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:905055 2020-04-04T05:04:09Z 2020-04-04T05:04:09Z by&#160;&Ouml;zdil, Ra&#351;it.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>