Arama Sonu&ccedil;lar&#305; &#350;encan, H&uuml;ner SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qu$003d$0025C5$00259Eencan$00252C$002bH$0025C3$0025BCner$0026ps$003d300?dt=list 2020-07-04T21:41:27Z Bilimsel yaz&#305;m ent://SD_ILS/0/SD_ILS:14285 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bilimsel yaz&#305;m ent://SD_ILS/0/SD_ILS:29322 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bilimsel yaz&#305;m ent://SD_ILS/0/SD_ILS:976970 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bilimsel Yaz&#305;m ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1948609 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bilimsel Yaz&#305;m ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2385021 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bilimsel ara&#351;t&#305;rma s&uuml;recinintemel &ouml;geleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:390973 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351;letmelerde e&#287;itim ihtiyac&#305; analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1909533 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tez yaz&#305;m k&#305;lavuzu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:30732 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tez yaz&#305;m k&#305;lavuzu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1387725 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tez Yaz&#305;m K&#305;lavuzu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1957320 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tez Yaz&#305;m K&#305;lavuzu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2038503 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tez Yaz&#305;m K&#305;lavuzu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2038505 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> As Lastik Sanayi A.&#350;. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:837832 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/34089">https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/34089</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351;letme &#304;ktisad&#305; Enstit&uuml;s&uuml;n&uuml;n tarihsel geli&#351;imi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2342927 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&ouml;netim bilimlerinde tez yaz&#305;m k&#305;lavuzu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:90916 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&uuml;ksek lisans ve doktora &ouml;&#287;rencileri i&ccedil;n bitirme projesi, d&ouml;nem &ouml;devi ve tez yaz&#305;m k&#305;lavuzu... ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1976878 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> F&acirc;tih Sultan Mehmet k&ouml;pr&uuml;s&uuml; : &Uuml;sk&uuml;b'&uuml;n tarih ve k&uuml;lt&uuml;r ni&#351;&acirc;nesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1907375 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;sk&uuml;b'&uuml;n tarih ve k&uuml;lt&uuml;r ni&#351;&acirc;nesi: F&acirc;tih Sultan Mehmet K&ouml;pr&uuml;s&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2357238 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1061860">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1061860</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> T&uuml;rkiye'de mesleki ve teknik e&#287;itim : sorunlar-&ouml;neriler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1416318 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'de mesleki ve teknik e&#287;itim: sorunlar-&ouml;neriler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2351977 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=660847">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=660847</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> &#304;&#351; hayat&#305;nda T&uuml;rk&ccedil;enin kullan&#305;m sorunlar&#305; ve M&Uuml;S&#304;AD'&#305;n &ccedil;&ouml;z&uuml;m &ouml;nerileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2352014 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner<br/>EBSCOhost <a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=660867">http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=660867</a><br/>Format:&#160;Elektronik Kaynaklar<br/> Sosyal ve davran&#305;&#351;sal bilimlerde bilimsel ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:137882 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyal ve davran&#305;&#351;sal bilimlerde bilimsel ara&#351;t&#305;rma s&uuml;recinin temel &ouml;geleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:16009 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyal ve davran&#305;&#351;sal bilimlerde bilimsel ara&#351;t&#305;rma s&uuml;recinin temel &ouml;geleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:143378 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyal ve davran&#305;&#351;sal bilimlerde bilimsel ara&#351;t&#305;rma s&uuml;recinin temel &ouml;geleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1274729 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyal ve davran&#305;&#351;sal &ouml;l&ccedil;&uuml;mlerde g&uuml;venilirlik ve ge&ccedil;erlilik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:130173 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyal ve davran&#305;&#351;sal &ouml;l&ccedil;&uuml;mlerde g&uuml;venilirlik ve ge&ccedil;erlilik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:637066 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Be&#351; temel ki&#351;ilik fakt&ouml;r&uuml; ve i&#351; ba&#351;ar&#305;s&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:827524 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/MAKALE/M2844.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/MAKALE/M2844.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;&#287;rencilerin e&#287;itimi de&#287;erlendirme verilerinin analizinde ve yorumlanmas&#305;nda dikkat edilmesi gereken hususlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:822416 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&Uuml; &#304;&#351;letme Fak&uuml;ltesi &ouml;&#287;retim &uuml;yeleri ve &ouml;&#287;rencilerinin ba&#287;&#305;l de&#287;erleme sistemi hakk&#305;ndaki g&ouml;r&uuml;&#351;lerinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:822316 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul &Uuml;niversitesi &#304;&#351;letme Fak&uuml;ltesi &ouml;&#287;rencilerinin &uuml;niversiteye giri&#351; s&#305;nav tercihleri ile derslerden duyduklar&#305; memnuniyet ve mesleki y&ouml;nelimlerine ili&#351;kin g&ouml;stergeler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:827869 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Metal sanayii i&#351;kolunda &ccedil;al&#305;&#351;an y&ouml;neticilerin ki&#351;ilik yap&#305;lar&#305; ve gerilimle ba&#351;a&ccedil;&#305;kma y&ouml;ntemleri &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2363215 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Rapor yaz&#305;m&#305; : tez - ara&#351;t&#305;rma - rapor-i&#351; mektubu - dilek&ccedil;e - tutanak ent://SD_ILS/0/SD_ILS:510272 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351;letmeciler ve iktisat&ccedil;&#305;lar i&ccedil;in rapor yaz&#305;m&#305; : tez, ara&#351;t&#305;rma, i&#351; mektubu, dilek&ccedil;e, tutanak ent://SD_ILS/0/SD_ILS:383917 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Rapor yaz&#305;m&#305;: tez, ara&#351;t&#305;rma, rapor, i&#351; mektubu, dilek&ccedil;e, tutanak ent://SD_ILS/0/SD_ILS:373237 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Rapor Yaz&#305;m&#305; i&#351;letmeciler ve iktisat&ccedil;&#305;lar i&ccedil;in ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2057181 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;H&uuml;ner &#350;ENCAN<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351;letmeciler ve iktisat&ccedil;&#305;lar i&ccedil;in rapor yaz&#305;m&#305; : tez, ara&#351;t&#305;rma, rapor, i&#351; mektubu, dilek&ccedil;e, tutanak ent://SD_ILS/0/SD_ILS:52610 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351; hayat&#305;nda islam insan&#305; : &#304;slami duyarl&#305;l&#305;kla y&ouml;netilen firmalarda &ouml;rg&uuml;tsel davran&#305;&#351; bi&ccedil;imleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:65842 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tekd&uuml;ze i&#351;lerde yabanc&#305;la&#351;man&#305;n ki&#351;ili&#287;in nevrotik boyutu &uuml;zerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:78670 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Grup sentalitesi ve gruplarda karar verme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2343567 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&ouml;netici geriliminde ki&#351;ilik-ba&#351;a &ccedil;&#305;kma s&uuml;re&ccedil;leri ili&#351;kisi ve metal sanayiinde uygulamal&#305; bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:733591 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&ouml;netici geriliminde ki&#351;ilik-ba&#351;a &ccedil;&#305;kma s&uuml;re&ccedil;leri ili&#351;kisi ve metal sanayiinde uygulamal&#305; bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:880870 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&uuml;d&uuml;k minare ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2278329 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner, 1955-<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kahraman karde&#351;lerin maceralar&#305; 1 : kuleden &ccedil;al&#305;nan hazine ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2274745 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner. &ccedil;ev.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Eski de&#287;irmenin s&#305;rr&#305; : kahraman karde&#351;lerin maceralar&#305; 3 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2275331 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner. &ccedil;ev.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tekstil sekt&ouml;r&uuml; 2023 stratejileri : genel de&#287;erlendirme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2017181 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#350;encan, H&uuml;ner. haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Orta b&uuml;y&uuml;kl&uuml;kteki i&#351;letmeler ve b&uuml;rokrasi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1925489 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Din&ccedil;er, &Ouml;mer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> U&ccedil;urumdaki ev ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2268085 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;D&uuml;zda&#287;, M. Ertu&#287;rul. haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Jung'un S&#305;n&#305;flamas&#305; Temel Al&#305;narak Olu&#351;turulan Ki&#351;ilik Boyutlar&#305;n&#305;n E&#287;itici Y&ouml;neticili&#287;e Etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:902858 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;G&ouml;k&ccedil;ek, &#304;lke.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Okullardaki &Ouml;rg&uuml;tsel K&uuml;lt&uuml;r&uuml;n Okul Y&ouml;neticilerinin Etik Davran&#305;&#351;lar&#305; &Uuml;zerindeki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:902888 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Kara, Yavuz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;al&#305;&#351;anlar&#305;n &ouml;rg&uuml;tsel vatanda&#351;l&#305;k davran&#305;&#351;&#305; sergileme e&#287;ilimleri &uuml;zerinde &ouml;rg&uuml;t k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:902992 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Kendirligil, Sevilay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Havac&#305;l&#305;k sekt&ouml;r&uuml;nde d&ouml;n&uuml;&#351;&uuml;mc&uuml; liderlik tarz&#305;n&#305;n &ouml;rg&uuml;tsel &ouml;&#287;renme geli&#351;imine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903985 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Ba&#351;ol, &Ouml;m&uuml;r.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Alg&#305;lanan sosyal deste&#287;in &ouml;rg&uuml;tsel vatanda&#351;l&#305;k davran&#305;&#351;&#305; &uuml;zerine etkisi - bir vaka &ccedil;al&#305;&#351;mas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:904023 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Osman Cem Gen&ccedil;t&uuml;rk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;rg&uuml;t k&uuml;lt&uuml;r&uuml; ba&#287;lam&#305;nda kara harp okulu mezunu subaylar ile s&ouml;zle&#351;meli subaylar&#305;n bireysel de&#287;erleri aras&#305;nda ili&#351;ki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:902660 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Demir, Mustafa Erman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk Silahl&#305; Kuvvetlerinde televizyon ve radyodan etkili bir yararlan&#305;m i&ccedil;in stratejik plan &ouml;nerileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:907149 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Mente&#351;e, Adil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;rg&uuml;t k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n y&ouml;neticilerin krize haz&#305;rl&#305;kl&#305; olma durumuna etkisi pendik sanayi b&ouml;lgesi' nde yap&#305;lan bir uygulama ent://SD_ILS/0/SD_ILS:904100 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Ger&ccedil;ik, &#304;brahim Z..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;ketici tahmini ile &ccedil;al&#305;&#351;anlar&#305;n yetkinlikleri aras&#305;ndaki ili&#351;kinin bir al&#305;&#351;veri&#351; merkezi &ouml;rne&#287;inde analizi : (aksiyon ara&#351;t&#305;rmas&#305;) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906260 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Aslan, Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Televizyon kurulu&#351;lar&#305;n&#305;n yay&#305;n faaliyetlerinin sosyal sorumluluk anlay&#305;&#351;&#305; : ileti&#351;im ve i&#351;letme &ouml;&#287;renimi veren fak&uuml;ltelerdeki &ouml;&#287;retim &uuml;yelerinin, televizyon kurulu&#351;lar&#305;n&#305;n sosyal sorumluluklar&#305; konusundaki alg&#305;lar&#305;na y&ouml;nelik bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903961 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Sur, P&#305;nar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Seyahat acentalar&#305;nda alg&#305;lanan hizmet kalitesi &uuml;zerine uygulamal&#305; bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906010 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Erensoy, Nazan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;zel liselerde g&ouml;rev yapan &ouml;&#287;retmenlerin disiplin konusundaki tutumlar&#305; ile ileti&#351;imlerinin etkinli&#287;i aras&#305;ndaki ili&#351;kiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:908551 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Akdo&#287;an, Nilg&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&uuml;ksek gerilimli bir meslek olarak hava trafik kontrol&ouml;rl&uuml;&#287;&uuml; ve hava trafik kontrol&ouml;rlerinin gerilim d&uuml;zeyleri &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:901547 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Ayr&#305;, Sami.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kamu Ve &Ouml;zel Sekt&ouml;r Kurulu&#351;lar&#305;nda Halkla &#304;li&#351;kiler Uygulamalar&#305;n&#305;n Kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:905987 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Trak, Canan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tak&#305;m &ccedil;al&#305;&#351;mas&#305;n&#305; etkileyen fakt&ouml;rler sekt&ouml;rel bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:904166 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&Ouml;zt&uuml;rk, G&uuml;ler.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bankac&#305;l&#305;k sekt&ouml;r&uuml;nde otomasyon mesleklerinin i&#351; profilleri ve bu profillerle ilgili psikoteknik test geli&#351;tirme uygulamas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906993 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Y&#305;lmaz, Erdal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> GAP b&ouml;lgesindeki i&#351;letme y&ouml;neticilerinin ki&#351;ilik yap&#305;lar&#305;yla &ouml;rg&uuml;tsel de&#287;erleri aras&#305;ndaki ili&#351;kiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:901157 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Silah, Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Davran&#305;&#351; bilimleri daha yararl&#305; bir hale nas&#305;l getirilebilir? ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2343571 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Lorsch, Jay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Zihinsel sa&#287;l&#305;k sorunlar&#305;na davran&#305;&#351; bilimlerinden &ccedil;&ouml;z&uuml;mler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:818632 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Myers, John A., Jr.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/8423">https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/8423</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Orta b&uuml;y&uuml;kl&uuml;kteki i&#351;letmeler ve b&uuml;rokrasi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:379706 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Din&ccedil;er, &Ouml;mer. yay.haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Orta b&uuml;y&uuml;kl&uuml;kteki i&#351;letmeler ve b&uuml;rokrasi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:355503 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Din&ccedil;er, &Ouml;mer. yay.haz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyalpsikoloji ent://SD_ILS/0/SD_ILS:518126 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Tekarslan, Erdal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Davran&#305;&#351;&#305;n sosyal psikolojisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:976604 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Tekarslan, Erdal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Davran&#305;&#351;&#305;n sosyal psikolojisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:976968 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Tekarslan, Erdal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyalpsikoloji ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1387153 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Tekarslan, Erdal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Okullardaki &ouml;rg&uuml;tsel k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n okul y&ouml;neticilerinin etik davran&#305;&#351;lar&#305; &uuml;zerindeki etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710085 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Kara, Yavuz.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41383.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41383.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;al&#305;&#351;anlar&#305;n &ouml;rg&uuml;tsel vatanda&#351;l&#305;k davran&#305;&#351;&#305; sergileme e&#287;ilimleri &uuml;zerinde &ouml;rg&uuml;t k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710203 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Kendirligil, Sevilay.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41467.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41467.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Jung'un s&#305;n&#305;flamas&#305; temel al&#305;narak olu&#351;turulan ki&#351;ilik boyutlar&#305;n&#305;n e&#287;itici y&ouml;neticili&#287;e etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710263 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;G&ouml;k&ccedil;ek, &#304;lke.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41497.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41497.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;al&#305;&#351;anlar&#305;n &ouml;rg&uuml;tsel vatanda&#351;l&#305;k davran&#305;&#351;&#305; sergileme e&#287;limleri &uuml;zerinde &ouml;rg&uuml;t k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879706 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Kendirligil, Sevilay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Okullardaki &ouml;rg&uuml;tsel k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n okul y&ouml;neticilerinin etik davran&#305;&#351;lar&#305; &uuml;zerindeki etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879708 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Kara, Yavuz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Jung 'un s&#305;n&#305;flamas&#305; temel al&#305;narak olu&#351;turulan ki&#351;ilik boyutlar&#305;n&#305;n e&#287;itici y&ouml;neticili&#287;e etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879718 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;G&ouml;k&ccedil;ek, &#304;lke.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Alg&#305;lanan sosyal deste&#287;in &ouml;rg&uuml;tsel vatanda&#351;l&#305;k davran&#305;&#351;&#305; &uuml;zerine etkisi - bir vaka &ccedil;al&#305;&#351;mas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:733021 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Osman Cem Gen&ccedil;t&uuml;rk.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40645.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40645.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Havac&#305;l&#305;k sekt&ouml;r&uuml;nde d&ouml;n&uuml;&#351;&uuml;mc&uuml; liderlik tarz&#305;n&#305;n &ouml;rg&uuml;tsel &ouml;&#287;renme geli&#351;imine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:735814 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Ba&#351;ol, &Ouml;m&uuml;r.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Havac&#305;l&#305;k sekt&ouml;r&uuml;nde d&ouml;n&uuml;&#351;&uuml;mc&uuml; liderlik tarz&#305;n&#305;n &ouml;rg&uuml;tsel &ouml;&#287;renme geli&#351;imine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:882110 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Ba&#351;ol, &Ouml;m&uuml;r.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Alg&#305;lanan sosyal deste&#287;in &ouml;rg&uuml;tsel vatanda&#351;l&#305;k davran&#305;&#351;&#305; &uuml;zerine etkisi - bir vaka &ccedil;al&#305;&#351;mas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:882116 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Osman Cem Gen&ccedil;t&uuml;rk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;rg&uuml;t k&uuml;lt&uuml;r&uuml; ba&#287;lam&#305;nda kara harp okulu mezunu subaylar ile s&ouml;zle&#351;meli subaylar&#305;n bireysel de&#287;erleri aras&#305;nda ili&#351;ki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:731480 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Demir, Mustafa Erman.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/39551.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/39551.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;rg&uuml;t k&uuml;lt&uuml;r&uuml; ba&#287;lam&#305;nda kara harp okulu mezunu subaylar ile s&ouml;zle&#351;meli subaylar&#305;n bireysel de&#287;erleri aras&#305;ndaki ili&#351;ki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:880408 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Demir, Mustafa Erman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk Silahl&#305; Kuvvetlerinde televizyon ve radyodan etkili bir yararlan&#305;m i&ccedil;in stratejik plan &ouml;nerileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879831 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Mente&#351;e, Adil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;rg&uuml;t k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n y&ouml;neticilerin krize haz&#305;rl&#305;kl&#305; olma durumuna etkisi pendik sanayi b&ouml;lgesi' nde yap&#305;lan bir uygulama ent://SD_ILS/0/SD_ILS:880388 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Ger&ccedil;ik, &#304;brahim Z..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;ketici tahmini ile &ccedil;al&#305;&#351;anlar&#305;n yetkinlikleri aras&#305;ndaki ili&#351;kinin bir al&#305;&#351;veri&#351; merkezi &ouml;rne&#287;inde analizi (aksiyon ara&#351;t&#305;rmas&#305;) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881920 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Aslan, Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Televizyon kurulu&#351;lar&#305;n&#305;n yay&#305;n faaliyetlerinin sosyal sorumluluk anlay&#305;&#351;&#305; : ileti&#351;im ve i&#351;letme &ouml;&#287;renimi veren fak&uuml;ltelerdeki &ouml;&#287;retim &uuml;yelerinin, televizyon kurulu&#351;lar&#305;n&#305;n sosyal sorumluluklar&#305; konusundaki alg&#305;lar&#305;na y&ouml;nelik bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881850 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Sur, P&#305;nar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Seyahat acentalar&#305;nda alg&#305;lanan hizmet kalitesi &uuml;zerine uygulamal&#305; bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881919 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Erensoy, Nazan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&uuml;ksek gerilimli bir meslek olarak hava trafik kontrol&ouml;rl&uuml;&#287;&uuml; ve hava trafik kontrol&ouml;rlerinin gerilim d&uuml;zeyleri &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:880742 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Ayr&#305;, Sami.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;zel liselerde g&ouml;rev yapan &ouml;&#287;retmenlerin disiplin konusundaki tutumlar&#305; ile ileti&#351;imlerinin etkinli&#287;i aras&#305;ndaki ili&#351;kiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881883 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Akdo&#287;an, Nilg&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tak&#305;m &ccedil;al&#305;&#351;mas&#305;n&#305; etkileyen fakt&ouml;rler sekt&ouml;rel bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881863 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&Ouml;zt&uuml;rk, G&uuml;ler.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kamu ve &ouml;zel sekt&ouml;r kurulu&#351;lar&#305;nda halkla ili&#351;kiler uygulamalar&#305;n&#305;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881931 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Trak, Canan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> GAP b&ouml;lgesindeki i&#351;letme y&ouml;neticilerinin ki&#351;ilik yap&#305;lar&#305;yla &ouml;rg&uuml;tsel de&#287;erleri aras&#305;ndaki ili&#351;kiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:880660 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Silah, Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Do&#287;u Anadolu B&ouml;lgesindeki &#351;eker fabrikalar&#305;nda organizasyon ve personel sorunlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881217 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Hatuno&#287;lu, B. Yavuz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351;g&ouml;ren performans&#305;n&#305;n i&#351;letmenin toplam fakt&ouml;r verimlili&#287;i &uuml;zerindeki etkisinin &#304;stanbul deri sanayiide faaliyet g&ouml;steren i&#351;letmelerde ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881425 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;&#304;lgar, L&uuml;tf&uuml;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyal psikoloji ent://SD_ILS/0/SD_ILS:787167 2020-07-04T21:41:27Z 2020-07-04T21:41:27Z by&#160;Tekarslan, Erdal<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>