Arama Sonu&ccedil;lar&#305; Camiler -- T&uuml;rkiye -- &#304;stanbul - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: 1799 - Bayezit [&#304;stanbul, T&uuml;rkiye) -- Osmanl&#305; &#304;mparatorlu&#287;u,1299-1922 -- G&ouml;rsel &ccedil;al&#305;&#351;malar - Nadir Eserler K&uuml;t&uuml;phanesi - Nadir Eseler K&uuml;t&uuml;phanesi II.Abd&uuml;lhamid Han Foto&#287;raf Alb&uuml;mleri - Foto&#287;raf - Kapal&#305;&ccedil;ar&#351;&#305; (&#304;stanbul, T&uuml;rkiye) -- Osmanl&#305; &#304;mparatorlu&#287;u,1299-1922 -- G&ouml;rsel &ccedil;al&#305;&#351;malar SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qu$003dCamiler$002b--$002bT$0025C3$0025BCrkiye$002b--$002b$0025C4$0025B0stanbul$0026qf$003dPUBDATE$002509Yay$0025C4$0025B1m$002bY$0025C4$0025B1l$0025C4$0025B1$0025091799$0025091799$0026qf$003dSUBJECT$002509Konu$002bBa$0025C5$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002509Bayezit$002b$00255B$0025C4$0025B0stanbul$00252C$002bT$0025C3$0025BCrkiye$002529$002b--$002bOsmanl$0025C4$0025B1$002b$0025C4$0025B0mparatorlu$0025C4$00259Fu$00252C1299-1922$002b--$002bG$0025C3$0025B6rsel$002b$0025C3$0025A7al$0025C4$0025B1$0025C5$00259Fmalar.$002509Bayezit$002b$00255B$0025C4$0025B0stanbul$00252C$002bT$0025C3$0025BCrkiye$002529$002b--$002bOsmanl$0025C4$0025B1$002b$0025C4$0025B0mparatorlu$0025C4$00259Fu$00252C1299-1922$002b--$002bG$0025C3$0025B6rsel$002b$0025C3$0025A7al$0025C4$0025B1$0025C5$00259Fmalar$0026qf$003dLIBRARY$002509K$0025C3$0025BCt$0025C3$0025BCphane$0025091$00253AIUNEK$002509Nadir$002bEserler$002bK$0025C3$0025BCt$0025C3$0025BCphanesi$0026qf$003dLOCATION$002509Shelf$002bLocation$0025091$00253AIUNEKABDUL$002509Nadir$002bEseler$002bK$0025C3$0025BCt$0025C3$0025BCphanesi$002b$002bII.Abd$0025C3$0025BClhamid$002bHan$002bFoto$0025C4$00259Fraf$002bAlb$0025C3$0025BCmleri$0026qf$003dITYPE$002509Materyal$002bT$0025C3$0025BCr$0025C3$0025BC$0025091$00253AFOTOGRAF$002509Foto$0025C4$00259Fraf$0026qf$003dSUBJECT$002509Konu$002bBa$0025C5$00259Fl$0025C4$0025B1$0025C4$00259F$0025C4$0025B1$002509Kapal$0025C4$0025B1$0025C3$0025A7ar$0025C5$00259F$0025C4$0025B1$002b$002528$0025C4$0025B0stanbul$00252C$002bT$0025C3$0025BCrkiye$002529$002b--$002bOsmanl$0025C4$0025B1$002b$0025C4$0025B0mparatorlu$0025C4$00259Fu$00252C1299-1922$002b--$002bG$0025C3$0025B6rsel$002b$0025C3$0025A7al$0025C4$0025B1$0025C5$00259Fmalar.$002509Kapal$0025C4$0025B1$0025C3$0025A7ar$0025C5$00259F$0025C4$0025B1$002b$002528$0025C4$0025B0stanbul$00252C$002bT$0025C3$0025BCrkiye$002529$002b--$002bOsmanl$0025C4$0025B1$002b$0025C4$0025B0mparatorlu$0025C4$00259Fu$00252C1299-1922$002b--$002bG$0025C3$0025B6rsel$002b$0025C3$0025A7al$0025C4$0025B1$0025C5$00259Fmalar$0026ps$003d300?dt=list 2021-01-25T04:31:17Z &Ccedil;ar&#351;&#305;-y&#305; Kebir'in manzara-i muhtelifesi : Kalpak&ccedil;&#305;larba&#351;&#305; caddesinin yeniden in&#351;a olunan kemerleri kal&#305;plar&#305;n&#305;n vaziyeti. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2391944 2021-01-25T04:31:17Z 2021-01-25T04:31:17Z by&#160;Abd&uuml;lhamid II, Osmanl&#305; padi&#351;ah&#305;, 1842-1918.<br/>Görüntü <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/FOTOGRAF/90859---0001.jpg">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/FOTOGRAF/90859---0001.jpg</a><br/>Format:&#160;G&ouml;rsel Materyaller<br/> &Ccedil;ar&#351;&#305;-y&#305; Kebir'in manzara-i muhtelifesi : Ameliyat-&#305; tamiriyesi ikmal edilen Kalpak&ccedil;&#305;larba&#351;&#305;yla &Ouml;r&uuml;c&uuml;ler ve Sahaflar aras&#305;nda derdest-i tamir olan sokaklar&#305;n sakflar&#305; &uuml;zerindeki ameliyat. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2391953 2021-01-25T04:31:17Z 2021-01-25T04:31:17Z by&#160;Abd&uuml;lhamid II, Osmanl&#305; padi&#351;ah&#305;, 1842-1918.<br/>Görüntü <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/FOTOGRAF/90859---0004.jpg">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/FOTOGRAF/90859---0004.jpg</a><br/>Format:&#160;G&ouml;rsel Materyaller<br/>