Arama Sonu&ccedil;lar&#305; Davran&#305;&#351; Bilimleri Anabilim Dal&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: Ay&#351;e Can Baysal. dn&#351; SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qu$003dDavran$0025C4$0025B1$0025C5$00259F$002bBilimleri$002bAnabilim$002bDal$0025C4$0025B1$0026qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509Ay$0025C5$00259Fe$002bCan$002bBaysal.$002bdn$0025C5$00259F.$002509Ay$0025C5$00259Fe$002bCan$002bBaysal.$002bdn$0025C5$00259F$0026ps$003d300? 2020-08-04T03:16:03Z &#304;&#351; kazalar&#305; ile stres, kayg&#305; ve &ouml;fke kavramlar&#305; aras&#305;ndaki ili&#351;kinin incelenmesi : 9 T&uuml;rk ve 2 &#304;ngiliz tekstil fabrikas&#305;nda yap&#305;lan bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:880784 2020-08-04T03:16:03Z 2020-08-04T03:16:03Z by&#160;Karag&uuml;ven, M. H&uuml;lya &Uuml;nal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'de &ouml;zelle&#351;tirme uygulamalar&#305; ve &ccedil;al&#305;&#351;anlar&#305;n &ouml;zelle&#351;tirmeye y&ouml;nelik tutumlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906841 2020-08-04T03:16:03Z 2020-08-04T03:16:03Z by&#160;Do&#287;an, Abbas.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>